Hoewel 97% van de Belgische bedrijven een beroep doet op freelancers, zet slechts een op de vijf Belgische organisaties hen in voor het uitvoeren van corebusinesstaken, zoals HR, marketing of productontwikkeling. Bedrijven doen vooral voor hooggespecialiseerde taken een beroep doen op freelancers. In België is dit iets minder dan de helft (47,5%).

Op Europees niveau zijn IT-afdelingen het meest geneigd om gebruik te maken van freelancers (36%). Het zijn in België ook de IT-teams die de meeste zelfstandigen inzetten (31%), gevolgd door sales (23%), marketing en domeinoverschrijdende projecten (beide 20%) en productie (19%). Freelancers worden in België het minst ingezet in HR (16%), R&D (14%) en administratie (13%).

SD Worx en de Antwerp Management School ondervroegen 1074 werkgevers met flexibele werkkrachten in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De meeste werkgevers begrijpen dat ze wendbaar moeten zijn, maar hebben moeite om dit te bereiken met alleen hun vast personeel. Slechts iets meer dan een op de drie (36%) Europese organisaties vindt dat de meerderheid van hun werknemers over vaardigheden beschikt die buiten hun huidige baan kunnen worden gebruikt. In België is dat zelfs maar 28%. Freelancers worden door Belgische bedrijven niet alleen ingezet voor hun gespecialiseerde vaardigheden (47,5%), maar ook voor eenmalige (35,0%) en heel complexe taken (33,8%).

Hoewel 97% van de Belgische bedrijven een beroep doet op freelancers, zet slechts een op de vijf Belgische organisaties hen in voor het uitvoeren van corebusinesstaken, zoals HR, marketing of productontwikkeling. Bedrijven doen vooral voor hooggespecialiseerde taken een beroep doen op freelancers. In België is dit iets minder dan de helft (47,5%).Op Europees niveau zijn IT-afdelingen het meest geneigd om gebruik te maken van freelancers (36%). Het zijn in België ook de IT-teams die de meeste zelfstandigen inzetten (31%), gevolgd door sales (23%), marketing en domeinoverschrijdende projecten (beide 20%) en productie (19%). Freelancers worden in België het minst ingezet in HR (16%), R&D (14%) en administratie (13%). SD Worx en de Antwerp Management School ondervroegen 1074 werkgevers met flexibele werkkrachten in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De meeste werkgevers begrijpen dat ze wendbaar moeten zijn, maar hebben moeite om dit te bereiken met alleen hun vast personeel. Slechts iets meer dan een op de drie (36%) Europese organisaties vindt dat de meerderheid van hun werknemers over vaardigheden beschikt die buiten hun huidige baan kunnen worden gebruikt. In België is dat zelfs maar 28%. Freelancers worden door Belgische bedrijven niet alleen ingezet voor hun gespecialiseerde vaardigheden (47,5%), maar ook voor eenmalige (35,0%) en heel complexe taken (33,8%).