Eén van de grootste uitdagingen in de hypergeconnecteerde wereld bestaat erin met big data aan de slag te gaan en daar bruikbare informatie uit te distilleren. De analyse van data, het creëren van inzicht en het opbouwen van kennis zijn daarbij de drie sleutelelementen. De kunst bestaat erin verbanden te leggen tussen data die op het eerste gezicht niets met elkaar gemeen hebben. Die verbanden zorgen voor nieuwe inzichten waarop een bedrijf zijn producten en diensten kan afstemmen, om zo beter in te spelen op de behoeften van de klant en de relatie met die klant te versterken.

Nieuw inzicht

De juistheid en veiligheid van de informatie staat daarbij voorop. Ook de privacy van de eindgebruiker is een belangrijk aandachtspunt. Zo zou een verzekeraar zijn klant een aangepaste verzekeringspolis kunnen aanbieden, gebaseerd op de analyse van de data die over de auto en het rijgedrag van de chauffeur beschikbaar zijn (gereden afstanden, snelheid, intensiteit van het remmen, enzovoort). Uiteraard is het daarbij essentieel dat de verzekeraar op een manier met die data omgaat die niet indruist tegen het wettelijke kader dat de persoonlijke levenssfeer beschermt.

Daarom stelt Fujitsu dat het belangrijk is om de nieuwe technologische mogelijkheden met creatieve intelligentie te benaderen. Bedrijven die erin slagen nieuwe inzichten te verwerven uit beschikbare data, beschikken over een basis om op een nieuwe manier waarde te creëren.

Wilt u meer weten over de visie van Fujitsu op human centric innovation?

Surf naar: http://www.fujitsu.com/be/microsites/human-centric-innovation/

Meer info:

info.belgium@ts.fujitsu.com

+32 2 536 61 11

fujitsu.com/be

Eén van de grootste uitdagingen in de hypergeconnecteerde wereld bestaat erin met big data aan de slag te gaan en daar bruikbare informatie uit te distilleren. De analyse van data, het creëren van inzicht en het opbouwen van kennis zijn daarbij de drie sleutelelementen. De kunst bestaat erin verbanden te leggen tussen data die op het eerste gezicht niets met elkaar gemeen hebben. Die verbanden zorgen voor nieuwe inzichten waarop een bedrijf zijn producten en diensten kan afstemmen, om zo beter in te spelen op de behoeften van de klant en de relatie met die klant te versterken.Nieuw inzichtDe juistheid en veiligheid van de informatie staat daarbij voorop. Ook de privacy van de eindgebruiker is een belangrijk aandachtspunt. Zo zou een verzekeraar zijn klant een aangepaste verzekeringspolis kunnen aanbieden, gebaseerd op de analyse van de data die over de auto en het rijgedrag van de chauffeur beschikbaar zijn (gereden afstanden, snelheid, intensiteit van het remmen, enzovoort). Uiteraard is het daarbij essentieel dat de verzekeraar op een manier met die data omgaat die niet indruist tegen het wettelijke kader dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Daarom stelt Fujitsu dat het belangrijk is om de nieuwe technologische mogelijkheden met creatieve intelligentie te benaderen. Bedrijven die erin slagen nieuwe inzichten te verwerven uit beschikbare data, beschikken over een basis om op een nieuwe manier waarde te creëren.