Het is een uitdrukking die in de context van IT security heel vaak terugkeert: hoe sterk een bedrijf zijn IT-omgeving ook beveiligt, de mens blijft in dat geheel altijd de zwakste schakel. "In de praktijk is dat zeker niet altijd zo", zegt Brian Schippers, Manager Sales Engineer bij Sophos."We zien heel vaak dat de gebruikte software de zwakste schakel vormt, onder meer door een gebrek aan degelijk patch management."

IT-beveiliging blijft voor iedere onderneming een constante bezorgdheid. Het zorgt ervoor dat bedrijven er almaar vaker voor kiezen om de invulling en het beheer van hun securitybeleid aan een externe partij toe te vertrouwen. Tegelijk zorgt de coronacrisis voor een nieuwe kijk op security.

Bedrijfscontinuïteit en security zijn twee facetten van eenzelfde doelstelling: een organisatie vlot en veilig haar werk laten doen. De aandacht voor die twee elementen zorgt ervoor dat bedrijven meer beginnen te denken in functie van cyber resilience.