IT-beveiliging blijft voor iedere onderneming een constante bezorgdheid. Het zorgt ervoor dat bedrijven er almaar vaker voor kiezen om de invulling en het beheer van hun securitybeleid aan een externe partij toe te vertrouwen. Tegelijk zorgt de coronacrisis voor een nieuwe kijk op security.

Bedrijfscontinuïteit en security zijn twee facetten van eenzelfde doelstelling: een organisatie vlot en veilig haar werk laten doen. De aandacht voor die twee elementen zorgt ervoor dat bedrijven meer beginnen te denken in functie van cyber resilience.