"We gingen er altijd van uit dat we bij een hybride landschap zouden uitkomen", zegt Dennis Lauwers, Distinguished Engineer Hybrid Cloud Europe bij IBM. "We gingen daarmee in tegen de algemene voorspelling die alles naar de publieke cloud zag gaan. Vandaag bevindt maar dertig procent van alle workloads zich in de public cloud." Dat de cloud voor een belangrijke kostenbesparing zou zorgen - die andere grote voorspelling uit de begindagen - bleek al evenmin te kloppen. "De echte drijfveren voor de cloud liggen elders", zegt Dennis Lauwers. "Onder meer als enabler van innovatie kan de cloud mee het verschil maken, bijvoorbeeld door agile ontwikkeling te ondersteunen en zo de time-to-market van een oplossing in te korten."

Dennis Lauwers, Distinguished Engineer Hybrid Cloud Europe bij IBM: "Kostenreductie is vandaag niet de belangrijkste drijfveer voor de cloud, wel de ondersteuning en versnelling van innovatie."

Duidelijke afspraken

Tegelijk roep de cloud ook bedenkingen op. "Voor de uitbouw van een on-premise infrastructuur maakte de CIO duidelijke afspraken met de leveranciers. Hij had de inhoud van die voorwaarden zelf meer in de hand." In de cloud is dat niet bepaald het geval. "Ik zie in cloudcontracten toch vooral Service Level Objectives en niet zozeer Service Level Agreements. En eerlijk gezegd: als klant heb je daar niet echt veel aan." Meer dan beloftes zijn die objectieven niet. Ze laten zich niet afdwingen. In die optiek is het interessanter om naar de evoluties op het vlak van security in de cloud te kijken.

"We zien meer en meer formules die security afdwingbaar maken", zegt Dennis Lauwers, "met name via het principe van DevSecOps, waarbij de beveiliging standaard zit ingebakken in de complete cyclus, van ontwikkeling tot productie. Op die manier is een toepassing altijd compliant. Of die in on-premise draait of in de cloud, maakt dan eigenlijk niet meer zoveel uit." Meer nog, in sommige sectoren - zoals financiële diensten of defensie - zien we net de trend om bepaalde diensten die zijn ontstaan in de cloud, net weer on-prem te brengen. In dezelfde context past de vraag naar cloudprocessen waarin de regelgeving van een specifieke industrie al is ingebouwd. Dat zorgt voor de vlotte onboarding van zo'n cloudtoepassing, aangezien alles dan automatisch al volgens de regels verloopt.

On-prem, edge en cloud

De hybride realiteit van vandaag laat zich makkelijk verklaren. Soms blijft het lokale datacenter de beste keuze, soms is het de egde, soms de cloud. "Het is een kwestie van evenwicht", vindt Dennis Lauwers. "Gartner voorspelt dat de bedrijven tot drie kwart van hun systemen naar de edge zullen verschuiven, onder meer met 5G als drijfveer. Maar zelfs wanneer dat gebeurt, zullen heel wat toepassingen - denk aan ERP, bijvoorbeeld - in het centrale datacenter blijven." Mogelijk biedt HCI dan een praktische oplossing voor wie op een eenvoudige manier een private cloud wil uitbouwen, terwijl een datacenter met de klassieke drie lagen wellicht de betere keuze blijft voor zware, analytische toepassingen. "Laat het gezond verstand daar maar over beslissen", besluit Dennis Lauwers.

"We gingen er altijd van uit dat we bij een hybride landschap zouden uitkomen", zegt Dennis Lauwers, Distinguished Engineer Hybrid Cloud Europe bij IBM. "We gingen daarmee in tegen de algemene voorspelling die alles naar de publieke cloud zag gaan. Vandaag bevindt maar dertig procent van alle workloads zich in de public cloud." Dat de cloud voor een belangrijke kostenbesparing zou zorgen - die andere grote voorspelling uit de begindagen - bleek al evenmin te kloppen. "De echte drijfveren voor de cloud liggen elders", zegt Dennis Lauwers. "Onder meer als enabler van innovatie kan de cloud mee het verschil maken, bijvoorbeeld door agile ontwikkeling te ondersteunen en zo de time-to-market van een oplossing in te korten."Tegelijk roep de cloud ook bedenkingen op. "Voor de uitbouw van een on-premise infrastructuur maakte de CIO duidelijke afspraken met de leveranciers. Hij had de inhoud van die voorwaarden zelf meer in de hand." In de cloud is dat niet bepaald het geval. "Ik zie in cloudcontracten toch vooral Service Level Objectives en niet zozeer Service Level Agreements. En eerlijk gezegd: als klant heb je daar niet echt veel aan." Meer dan beloftes zijn die objectieven niet. Ze laten zich niet afdwingen. In die optiek is het interessanter om naar de evoluties op het vlak van security in de cloud te kijken."We zien meer en meer formules die security afdwingbaar maken", zegt Dennis Lauwers, "met name via het principe van DevSecOps, waarbij de beveiliging standaard zit ingebakken in de complete cyclus, van ontwikkeling tot productie. Op die manier is een toepassing altijd compliant. Of die in on-premise draait of in de cloud, maakt dan eigenlijk niet meer zoveel uit." Meer nog, in sommige sectoren - zoals financiële diensten of defensie - zien we net de trend om bepaalde diensten die zijn ontstaan in de cloud, net weer on-prem te brengen. In dezelfde context past de vraag naar cloudprocessen waarin de regelgeving van een specifieke industrie al is ingebouwd. Dat zorgt voor de vlotte onboarding van zo'n cloudtoepassing, aangezien alles dan automatisch al volgens de regels verloopt.De hybride realiteit van vandaag laat zich makkelijk verklaren. Soms blijft het lokale datacenter de beste keuze, soms is het de egde, soms de cloud. "Het is een kwestie van evenwicht", vindt Dennis Lauwers. "Gartner voorspelt dat de bedrijven tot drie kwart van hun systemen naar de edge zullen verschuiven, onder meer met 5G als drijfveer. Maar zelfs wanneer dat gebeurt, zullen heel wat toepassingen - denk aan ERP, bijvoorbeeld - in het centrale datacenter blijven." Mogelijk biedt HCI dan een praktische oplossing voor wie op een eenvoudige manier een private cloud wil uitbouwen, terwijl een datacenter met de klassieke drie lagen wellicht de betere keuze blijft voor zware, analytische toepassingen. "Laat het gezond verstand daar maar over beslissen", besluit Dennis Lauwers.