Sommige bedrijven zijn te sterk gefocust op hun dagelijkse IT-operaties, waardoor ze geen aandacht hebben voor levensnoodzakelijke innovatie. Andere experimenteren volop, maar vergeten dat ze die innovatie moeten schalen om waarde te creëren. Volgens Frederik De Naeyer, Sector Lead Industry bij Inetum-Realdolmen, gaat het erom stap voor stap de juiste balans te vinden: "Industrie 4.0 steunt op de Positive Digital Flow."

Sensoren capteren data, netwerken brengen die data samen op platformen, waar slimme technologieën ze verwerken tot informatie die bijdraagt aan de waardecreatie van een onderneming. Dat is de essentie van Industrie 4.0. "Aan concrete cases is er geen gebrek", zegt Frédéric Lhostte, Head of Analytics, Things & Applications bij Proximus. "De kunst bestaat erin ze op te schalen als onderdeel van een bredere digitale transformatie."

Sommige bedrijven zijn te sterk gefocust op hun dagelijkse IT-operaties, waardoor ze geen aandacht hebben voor levensnoodzakelijke innovatie. Andere experimenteren volop, maar vergeten dat ze die innovatie moeten schalen om waarde te creëren. Volgens Inetum-Realdolmen gaat het er bij Industrie 4.0 vooral om stap voor stap de juiste balans te vinden: de Positive Digital Flow.

Industrie 4.0 is onmogelijk los te zien van de bredere digitale transformatie van een onderneming. Het gaat niet om zomaar wat losse proefprojecten, maar om een traject dat een duidelijke strategie vereist, uitgestippeld en gedragen door de top van het bedrijf.