Naargelang de bron zijn data het nieuwe goud of de nieuwe olie. In het ene geval moet een bedrijf zijn data ontginnen, in het andere geval raffineren. "De data vormen het technische luik", zegt Grimme Bogaerts, verantwoordelijk voor informatiebeheer en governance bij Colruyt Group. "Ze behoren tot het werkterrein van de ICT-afdeling. Informatie is waar de business mee werkt. Het is de nood aan informatie die bepaalt welke data waarde hebben. Dat is een belangrijke vaststelling, want ze legt de eindverantwoordelijkheid bij de business."

Volume versus kwaliteit

In de context van data komt al snel het vraagstuk van de datakwaliteit naar boven. Kwalitatieve informatie kan maar bestaan wanneer ook de onderliggende data de juiste kwaliteit hebben. "Toch moet je ook dat met de juiste blik bekijken", vindt Grimme Bogaerts. "Het is de case die bepaalt welk niveau van datakwaliteit je nodig hebt." Als bedrijf kun je daarbij voor een preventieve benadering kiezen. Grimme Bogaerts legt uit: "In dat geval leg je een methodologie op, waarbij iedereen een logisch datamodel hanteert, met de bijhorende definities, kwaliteitsregels en -controles. Dat rollen we momenteel bij Colruyt Group uit."

Colruyt Group hanteert daarbij het adagium 'no new tools' als startprincipe. "Het uitgangspunt kan in principe nooit het gebruik van een nieuwe tool zijn", zegt Grimme Bogaerts. "Alleen voor de bouw van ons data reservoir maken we een uitzondering. Wanneer de business een opportuniteit ziet, dan kan ze in het data reservoir heel snel de juiste data vinden." Een data reservoir gaat daarmee een stap verder dan een data lake, dat louter als verzamelplaats van data fungeert. Het data reservoir bundelt betrouwbare data rond specifieke inhoudelijke domeinen.

Grimme Bogaerts, verantwoordelijk voor informatiebeheer en governance bij Colruyt Group

We zorgen voor een heldere link tussen de businessdoelstellingen en de informatiedoelstellingen.

Samenwerking tussen business en IT

Los van het technische verhaal rond datavolume en datakwaliteit, blijft het voor een onderneming de grootste uitdaging om een echte datacultuur te ontwikkelen. Makkelijk is dat zeker niet, omdat het energie en middelen vraagt voor een inspanning waarvan de resultaten vaak pas op langere termijn aan de oppervlakte komen. "We doen dat door een duidelijke link te leggen tussen businessdoelstellingen en informatiedoelstellingen", zegt Grimme Bogaerts. Dat creëert een buy-in bij het management, met name wanneer het begrijpt dat de informatiedoelstellingen niet los te koppelen zijn van de businessdoelstellingen.

Wie het initiatief neemt voor een dataproject, is op zich minder belangrijk. Dat kan in principe zowel business als IT zijn. De IT-afdeling is vaak beter op de hoogte van de nieuwste technologische mogelijkheden, zoals de beschikbaarheid van algoritmes. De business staat dan weer dichter bij de praktijk en ziet mogelijk sneller een opportuniteit in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het belangrijkste blijft echter dat business en IT samenwerken. "IT heeft het soms moeilijk om voldoende flexibel in te spelen op businessideeën", zegt Grimme Bogaerts. "De betrokkenheid van de business is nodig om de opportuniteiten in de data te zien." Concreet krijgt een dataproject dan vorm via een netwerk van mensen, waarin naast diverse dataprofielen evengoed een businessanalist of een financiële controller aanwezig zijn.

Naargelang de bron zijn data het nieuwe goud of de nieuwe olie. In het ene geval moet een bedrijf zijn data ontginnen, in het andere geval raffineren. "De data vormen het technische luik", zegt Grimme Bogaerts, verantwoordelijk voor informatiebeheer en governance bij Colruyt Group. "Ze behoren tot het werkterrein van de ICT-afdeling. Informatie is waar de business mee werkt. Het is de nood aan informatie die bepaalt welke data waarde hebben. Dat is een belangrijke vaststelling, want ze legt de eindverantwoordelijkheid bij de business."In de context van data komt al snel het vraagstuk van de datakwaliteit naar boven. Kwalitatieve informatie kan maar bestaan wanneer ook de onderliggende data de juiste kwaliteit hebben. "Toch moet je ook dat met de juiste blik bekijken", vindt Grimme Bogaerts. "Het is de case die bepaalt welk niveau van datakwaliteit je nodig hebt." Als bedrijf kun je daarbij voor een preventieve benadering kiezen. Grimme Bogaerts legt uit: "In dat geval leg je een methodologie op, waarbij iedereen een logisch datamodel hanteert, met de bijhorende definities, kwaliteitsregels en -controles. Dat rollen we momenteel bij Colruyt Group uit."Colruyt Group hanteert daarbij het adagium 'no new tools' als startprincipe. "Het uitgangspunt kan in principe nooit het gebruik van een nieuwe tool zijn", zegt Grimme Bogaerts. "Alleen voor de bouw van ons data reservoir maken we een uitzondering. Wanneer de business een opportuniteit ziet, dan kan ze in het data reservoir heel snel de juiste data vinden." Een data reservoir gaat daarmee een stap verder dan een data lake, dat louter als verzamelplaats van data fungeert. Het data reservoir bundelt betrouwbare data rond specifieke inhoudelijke domeinen.Los van het technische verhaal rond datavolume en datakwaliteit, blijft het voor een onderneming de grootste uitdaging om een echte datacultuur te ontwikkelen. Makkelijk is dat zeker niet, omdat het energie en middelen vraagt voor een inspanning waarvan de resultaten vaak pas op langere termijn aan de oppervlakte komen. "We doen dat door een duidelijke link te leggen tussen businessdoelstellingen en informatiedoelstellingen", zegt Grimme Bogaerts. Dat creëert een buy-in bij het management, met name wanneer het begrijpt dat de informatiedoelstellingen niet los te koppelen zijn van de businessdoelstellingen.Wie het initiatief neemt voor een dataproject, is op zich minder belangrijk. Dat kan in principe zowel business als IT zijn. De IT-afdeling is vaak beter op de hoogte van de nieuwste technologische mogelijkheden, zoals de beschikbaarheid van algoritmes. De business staat dan weer dichter bij de praktijk en ziet mogelijk sneller een opportuniteit in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het belangrijkste blijft echter dat business en IT samenwerken. "IT heeft het soms moeilijk om voldoende flexibel in te spelen op businessideeën", zegt Grimme Bogaerts. "De betrokkenheid van de business is nodig om de opportuniteiten in de data te zien." Concreet krijgt een dataproject dan vorm via een netwerk van mensen, waarin naast diverse dataprofielen evengoed een businessanalist of een financiële controller aanwezig zijn.