Hoe meer we op technologie steunen, hoe meer we daarbij afhankelijk zijn van de gebruikte IT-beveiliging. "Dat verhoogt de maatschappelijke relevantie van cybersecurity alleen maar", zegt Wouter Vandenbussche, Product Owner Cybersecurity Services bij Proximus.

De nood aan cybersecurity is voor veel bedrijven een heel complex fenomeen. "Mijn advies is in dat verband altijd om de best practice te gebruiken", zegt Xavier Mertens van SANS Institute. "Security hangt nu eenmaal van meer af dan van technologie alleen."

Naarmate we meer gebruik maken van digitale toepassingen, lopen we meer risico om schade op te lopen door toedoen van cybercriminelen. "In de toekomst gaan bedrijven almaar meer nood hebben aan een vorm van continu dynamisch risicobeheer", zegt Steven Heyde, directeur Benelux bij Trend Micro.