"Onze klanten hadden altijd al oog voor duurzaamheid", zegt Laurens van Reijen, managing director bij LCL Belgium. Het bedrijf beheert vijf onafhankelijke datacenters, verspreid over het land. "Maar we zien een duidelijke evolutie. Vroeger lag de focus vooral op het gebruik van groene stroom in onze datacenters. Vandaag is duurzaamheid een veel breder maatschappelijk thema."

Voor de exploitanten van datacenters levert dat een dubbele uitdaging op. "We moeten onze CO2-uitstoot laten dalen, terwijl we als bedrijf blijven groeien. Dat kun je niet in één klap realiseren. Het is een journey. We hebben er gelukkig ook nog wat tijd voor, zij het niet echt veel. De datacenters hebben op Europees vlak een zelfregulerend pact om te vergroenen. Het Climate Neutral Data Centre Pact is een initiatief van de sector en de cloud providers. Bij LCL gaan we verder dan dat, door deel te nemen aan SBTi (Science Based Targets initiative), waarbij we de CO2-uitstoot verminderen volgens de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs: maximum 1,5 °C opwarming tegen 2030."

Hele keten

Op het vlak van de reductie van CO2-emissie neemt de datacentersector alvast het voortouw. "De bedrijven uit de sector - datacenters en cloud providers - hebben een zelfregulerend kader uitgewerkt", zegt Laurens van Reijen. "We leggen onszelf maatregelen op rond energieverbruik, recyclage, waterverbruik, het inzetten van restwarmte, enzovoort." De sector doet daarmee meer dan wat Europa momenteel voorschrijft.

"Maar het is heus geen vrijgeleide. We moeten wel degelijk aan Europa rapporteren over onze inspanningen." Belangrijk is volgens Laurens van Reijen dat de hele keten meedenkt. "Wanneer datacenters nieuwe generatoren nodig hebben, dan dagen we de producenten van die toestellen uit. We vragen bijvoorbeeld of ze toestellen kunnen ontwikkelen die met groene diesel of waterstof werken."

Laurens van Reijen is managing director bij LCL Belgium. Het bedrijf biedt colocatie, housing en datacenterdiensten aan in vijf onafhankelijke datacenters. LCL telt 36 medewerkers.

Sociale aspecten

In dat kader neemt het belang van de Sustainable Development Goals toe. Het gaat om zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, gedefinieerd door de Verenigde Naties, waar de bedrijfswereld een bijdrage aan kan leveren: geen armoede, geen honger en een goede gezondheid, maar onder meer ook duurzame energie, waardig werk en verantwoorde productie. Ondernemingen vertalen die doelstellingen in concrete ESG-projecten (Environmental, Social, Governance).

"Mensen willen werken bij een bedrijf dat een positieve bijdrage levert aan de maatschappij, en niet alleen maar met economische winst bezig is", zegt Laurens van Reijen. "Die verschuiving is duidelijk zichtbaar. Ook voor een bedrijf als LCL is het belangrijk om die sociale aspecten mee in onze missie en waarden te integreren. Sinds kort werken twee van onze medewerkers een dag per week aan de implementatie van een doorgedreven ESG-strategie binnen LCL. We doen dat samen met KPMG. Dat zorgt vanuit ons bedrijf voor een nieuwe kijk op wat we doen en hoe we onszelf zien."

"In plaats van aan restricties denk ik liever aan mogelijkheden voor nieuwe services om een groenere toekomst mee te creëren. LCL lag mee aan de basis van het Climate Neutral Data Centre Pact. Vandaag voegen we hier de doelstelling aan toe om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C via het Science Based Targets initiative" Laurens van Reijen, Managing Director LCL

Alles heeft zijn prijs

"Je kunt die lijn nog verder doortrekken", zegt Laurens van Reijen. "Het zou goed zijn mochten de medewerkers van LCL weten wat Inetum-Realdolmen doet met de ruimte die ze in onze datacenters gebruiken. Dat maakt het doel van hun werk duidelijk en zorgt zo voor energie." Uiteraard begint alles met een goed loon en een goede werkplek. "Maar ook het doel van je werk - de purpose - is erg belangrijk", vervolgt Laurens van Reijen. "Dat zorgt uiteindelijk mee voor de voldoening die je uit je werk haalt."

Meer info op https://www.lcl.be/nl/

"Onze klanten hadden altijd al oog voor duurzaamheid", zegt Laurens van Reijen, managing director bij LCL Belgium. Het bedrijf beheert vijf onafhankelijke datacenters, verspreid over het land. "Maar we zien een duidelijke evolutie. Vroeger lag de focus vooral op het gebruik van groene stroom in onze datacenters. Vandaag is duurzaamheid een veel breder maatschappelijk thema."Voor de exploitanten van datacenters levert dat een dubbele uitdaging op. "We moeten onze CO2-uitstoot laten dalen, terwijl we als bedrijf blijven groeien. Dat kun je niet in één klap realiseren. Het is een journey. We hebben er gelukkig ook nog wat tijd voor, zij het niet echt veel. De datacenters hebben op Europees vlak een zelfregulerend pact om te vergroenen. Het Climate Neutral Data Centre Pact is een initiatief van de sector en de cloud providers. Bij LCL gaan we verder dan dat, door deel te nemen aan SBTi (Science Based Targets initiative), waarbij we de CO2-uitstoot verminderen volgens de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs: maximum 1,5 °C opwarming tegen 2030."Op het vlak van de reductie van CO2-emissie neemt de datacentersector alvast het voortouw. "De bedrijven uit de sector - datacenters en cloud providers - hebben een zelfregulerend kader uitgewerkt", zegt Laurens van Reijen. "We leggen onszelf maatregelen op rond energieverbruik, recyclage, waterverbruik, het inzetten van restwarmte, enzovoort." De sector doet daarmee meer dan wat Europa momenteel voorschrijft."Maar het is heus geen vrijgeleide. We moeten wel degelijk aan Europa rapporteren over onze inspanningen." Belangrijk is volgens Laurens van Reijen dat de hele keten meedenkt. "Wanneer datacenters nieuwe generatoren nodig hebben, dan dagen we de producenten van die toestellen uit. We vragen bijvoorbeeld of ze toestellen kunnen ontwikkelen die met groene diesel of waterstof werken."In dat kader neemt het belang van de Sustainable Development Goals toe. Het gaat om zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, gedefinieerd door de Verenigde Naties, waar de bedrijfswereld een bijdrage aan kan leveren: geen armoede, geen honger en een goede gezondheid, maar onder meer ook duurzame energie, waardig werk en verantwoorde productie. Ondernemingen vertalen die doelstellingen in concrete ESG-projecten (Environmental, Social, Governance)."Mensen willen werken bij een bedrijf dat een positieve bijdrage levert aan de maatschappij, en niet alleen maar met economische winst bezig is", zegt Laurens van Reijen. "Die verschuiving is duidelijk zichtbaar. Ook voor een bedrijf als LCL is het belangrijk om die sociale aspecten mee in onze missie en waarden te integreren. Sinds kort werken twee van onze medewerkers een dag per week aan de implementatie van een doorgedreven ESG-strategie binnen LCL. We doen dat samen met KPMG. Dat zorgt vanuit ons bedrijf voor een nieuwe kijk op wat we doen en hoe we onszelf zien.""Je kunt die lijn nog verder doortrekken", zegt Laurens van Reijen. "Het zou goed zijn mochten de medewerkers van LCL weten wat Inetum-Realdolmen doet met de ruimte die ze in onze datacenters gebruiken. Dat maakt het doel van hun werk duidelijk en zorgt zo voor energie." Uiteraard begint alles met een goed loon en een goede werkplek. "Maar ook het doel van je werk - de purpose - is erg belangrijk", vervolgt Laurens van Reijen. "Dat zorgt uiteindelijk mee voor de voldoening die je uit je werk haalt."Meer info op https://www.lcl.be/nl/