Versnelde digitalisering

Over de voordelen van digitalisering bestaat geen twijfel meer: investeringen in digitale tools, automatisering en robotisering laten toe om klantgerichter, productiever, sneller en flexibeler te werken. Belgische bedrijven hebben daar ook oren naar. In de Europese Digital Economy and Society Index blijken onze bedrijven tot de Europese top te behoren op het vlak van de adoptie van technologieën.

Jolyce Demely, algemeen directeur AGORIA Vlaanderen: "We zien dat heel wat bedrijven al met de cloud werken en dat kmo's steeds meer online verkopen. Dat komt voor een stuk door corona. Maar het heeft ook te maken met sensibilisering en begeleiding vanuit de overheid en organisaties zoals AGORIA. Met een digicoach proberen we bijvoorbeeld kmo's op weg te helpen over hoe ze verder kunnen digitaliseren. En tot slot is er ook een uitgebreid ecosysteem met digitale dienstverleners die bedrijven helpen."

Bekijk hier het integrale rondetafelgesprek:

Hybrid working is ingeburgerd

Eén van de verworvenheden van de voorbije jaren, is dat hybride werkvormen ingeburgerd zijn, ook bij kmo's. Zoom, Teams en andere collaboration tools behoren tot de vaste, dagelijks gebruikte applicaties. Dewi Van de Vyver, afscheidnemend CEO van FlowPilots: "Bij ons is er eigenlijk weinig veranderd, al van bij de start hadden we sterk ingezet op de combinatie van thuis en op kantoor werken. Ik denk dat het nu belangrijk is om vooral goed na te gaan hoe je een team organiseert en aanstuurt in een systeem van hybride werken. Tools ter beschikking stellen is één zaak, je moet er ook je hr-beleid en managementstijl op afstemmen."

© GettyImages

Cybersecurity: een opdracht voor iedereen

Een keerzijde van de toenemende digitalisering van onze economie is de exponentiële groei van cybercriminaliteit. Het aantal aanvallen neemt jaar na jaar toe en de gebruikte technieken en technologieën worden steeds spitsvondiger. "Wij leveren een platform voor maaltijdaanbieders die online willen verkopen. Daardoor lopen we in de kijker en kregen we al te maken met cyberaanvallen. Wie denkt dat zijn bedrijf niet aangevallen wordt, kijkt maar beter uit want waarschijnlijk gebeurt het zonder dat je het merkt", stelt Jan Hollez, CEO bij Deliverect. "Cybersecurity betekent voor mij vooral dat alle medewerkers de gevaren kennen, weten hoe ze verdachte zaken moeten herkennen en ook hoe ze moeten reageren op een phishing-mail bijvoorbeeld."

© GettyImages

5G, facilitator van nieuwe technologie

Technologie evolueert razendsnel en steeds meer opportuniteiten bieden zich aan. Op korte termijn zal de komst van 5G in ons land een revolutie aan nieuwe mogelijkheden betekenen voor bedrijfstoepassingen. Orange Belgium heeft daarrond al enkele jaren pilootprojecten lopen. Werner De Laet, Chief Enterprise Officer: "In 2019 hebben wij een eerste 5G-netwerk geïnstalleerd in de haven van Antwerpen en werd een innovatieproject opgestart met een achttal bedrijven. Dat heeft geleid tot concrete toepassingen voor bijv. kwaliteitscontrole via videobeelden of mogelijkheden om experts vanop afstand een taak te laten uitvoeren. Nu 5G op grotere schaal zal worden uitgerold willen we het ecosysteem van grote bedrijven, kmo's en startups verder stimuleren om samen nieuwe toepassingen te ontwikkelen."

Het mag duidelijk zijn dat er geen andere keuze is dan resoluut voor verdere digitalisering te gaan, met aandacht voor hybrid working, cybersecurity en de implementatie van beloftevolle nieuwe technologieën. Meer informatie daarover vind je door hier te klikken.

Over de voordelen van digitalisering bestaat geen twijfel meer: investeringen in digitale tools, automatisering en robotisering laten toe om klantgerichter, productiever, sneller en flexibeler te werken. Belgische bedrijven hebben daar ook oren naar. In de Europese Digital Economy and Society Index blijken onze bedrijven tot de Europese top te behoren op het vlak van de adoptie van technologieën.Jolyce Demely, algemeen directeur AGORIA Vlaanderen: "We zien dat heel wat bedrijven al met de cloud werken en dat kmo's steeds meer online verkopen. Dat komt voor een stuk door corona. Maar het heeft ook te maken met sensibilisering en begeleiding vanuit de overheid en organisaties zoals AGORIA. Met een digicoach proberen we bijvoorbeeld kmo's op weg te helpen over hoe ze verder kunnen digitaliseren. En tot slot is er ook een uitgebreid ecosysteem met digitale dienstverleners die bedrijven helpen."Bekijk hier het integrale rondetafelgesprek:Eén van de verworvenheden van de voorbije jaren, is dat hybride werkvormen ingeburgerd zijn, ook bij kmo's. Zoom, Teams en andere collaboration tools behoren tot de vaste, dagelijks gebruikte applicaties. Dewi Van de Vyver, afscheidnemend CEO van FlowPilots: "Bij ons is er eigenlijk weinig veranderd, al van bij de start hadden we sterk ingezet op de combinatie van thuis en op kantoor werken. Ik denk dat het nu belangrijk is om vooral goed na te gaan hoe je een team organiseert en aanstuurt in een systeem van hybride werken. Tools ter beschikking stellen is één zaak, je moet er ook je hr-beleid en managementstijl op afstemmen." Een keerzijde van de toenemende digitalisering van onze economie is de exponentiële groei van cybercriminaliteit. Het aantal aanvallen neemt jaar na jaar toe en de gebruikte technieken en technologieën worden steeds spitsvondiger. "Wij leveren een platform voor maaltijdaanbieders die online willen verkopen. Daardoor lopen we in de kijker en kregen we al te maken met cyberaanvallen. Wie denkt dat zijn bedrijf niet aangevallen wordt, kijkt maar beter uit want waarschijnlijk gebeurt het zonder dat je het merkt", stelt Jan Hollez, CEO bij Deliverect. "Cybersecurity betekent voor mij vooral dat alle medewerkers de gevaren kennen, weten hoe ze verdachte zaken moeten herkennen en ook hoe ze moeten reageren op een phishing-mail bijvoorbeeld."Technologie evolueert razendsnel en steeds meer opportuniteiten bieden zich aan. Op korte termijn zal de komst van 5G in ons land een revolutie aan nieuwe mogelijkheden betekenen voor bedrijfstoepassingen. Orange Belgium heeft daarrond al enkele jaren pilootprojecten lopen. Werner De Laet, Chief Enterprise Officer: "In 2019 hebben wij een eerste 5G-netwerk geïnstalleerd in de haven van Antwerpen en werd een innovatieproject opgestart met een achttal bedrijven. Dat heeft geleid tot concrete toepassingen voor bijv. kwaliteitscontrole via videobeelden of mogelijkheden om experts vanop afstand een taak te laten uitvoeren. Nu 5G op grotere schaal zal worden uitgerold willen we het ecosysteem van grote bedrijven, kmo's en startups verder stimuleren om samen nieuwe toepassingen te ontwikkelen."Het mag duidelijk zijn dat er geen andere keuze is dan resoluut voor verdere digitalisering te gaan, met aandacht voor hybrid working, cybersecurity en de implementatie van beloftevolle nieuwe technologieën. Meer informatie daarover vind je door hier te klikken.