Digitale transformatie blijft de prioriteitenlijst van de bedrijven aanvoeren. "En terecht", zegt Tom Tomczak, Marketing & Sales Director bij IT-dienstverlener Inetum-Realdolmen. "Blijf je werken zoals vroeger, dan blijf je in het beste geval dezelfde resultaten behalen. In de praktijk zullen die resultaten wellicht achteruitgaan." Op lange termijn komt een bedrijf zo in gevaar. Stilstaan is achteruitgaan. En dus moet je als bedrijf blijven evolueren.

De term 'digitale transformatie' verwijst daarbij uitdrukkelijk naar de digitale component waarmee een onderneming haar aanpak verandert. Consultingbedrijven hebben het intussen al over beyond digital transformation. "De tijd van de experimenten is voorbij", stelt Tom Tomczak. "Digitale transformatie is vandaag iets waar je al voluit mee bezig moet zijn."

Strategie

Typerend voor een succesvol traject is dat de onderneming daarbij uitgaat van een geïntegreerde strategie, met doelstellingen die duidelijk op transformatie zijn gericht. Belangrijk is dat de transformatie op het engagement van de hele organisatie kan rekenen - en dat die organisatie er ook de nodige middelen voor uittrekt. "Fail fast, learn fast is belangrijk", vindt Tom Tomczak. "Er moet leiderschap zijn dat de obstakels aanpakt en dat de vooruitgang van de transformatie afzet tegen de doelstellingen."

Hoe een bedrijf het best een traject rond digitale transformatie opzet, laat zich echter niet eenduidig definiëren. "Enerzijds wil je het experiment niet ontmoedigen", zegt Tom Tomczak. "Anderzijds moet je beseffen dat experimenteren niet zal volstaan. Net daarom zijn duidelijk afgelijnde transformatiedoelen zo belangrijk. Je moet goed omschrijven wat je wil doen en hoe je dat wil bereiken. Denk daarbij niet in termen van drempels, maar in functie van opportuniteiten."

Tom Tomczak, Marketing & Sales Director bij Inetum-Realdolmen

Ruimte creëren

Vaak lijkt het alsof een bedrijf daar niet meteen de nodige middelen voor kan uittrekken. "Dat is een misvatting", zegt Tom Tomczak. "Er zijn wel degelijk middelen. De kunst bestaat erin middelen vrij te maken voor wat iemand anders beter kan dan jijzelf. Zo ontstaat er telkens wat meer ruimte en zet je een cyclus van verandering in gang." Wat daarbij de eerste stap kan zijn, blijft echter moeilijk te voorspellen.

"Natuurlijk kan een specifieke use case - de introductie van een app, bijvoorbeeld - een bepaalde meerwaarde hebben", zegt Tom Tomczak. "Maar daar mag het niet stoppen." Bedrijven die nog niet rond e-commerce actief waren, hebben in coronatijden heel snel stappen gezet, bijvoorbeeld met een webshop of een app. "Een goede zaak", vindt Tom Tomczak, "maar de echte uitdaging is om daar nu verder op te werken, zodat je als bedrijf veel meer resultaat haalt uit die initiële stappen." Het komt er vooral op aan vooruit te kijken.

© Getty Images

Een nieuwe vonk

Corona zorgde voor een belangrijke versnelling. Er is een vonk nodig om een groot vuur te maken. De technologie voor telewerk bestond al lang, maar corona forceerde een doorbraak. Vandaag maken we opnieuw zo'n moment mee, met de impact van de oorlog op de energieprijzen en de inflatie die ermee samenhangt. "Ik ben ervan overtuigd dat ook dat weer een vonk is die de digitale transformatie verder zal versnellen", vervolgt Tom Tomczak. "Bedrijven zijn altijd op zoek hoe ze meer kunnen doen met minder."

De tijd van de experimenteren is voorbij, digitale transformatie is vandaag iets waar je al voluit mee bezig moet zijn.

Tom Tomczak, Marketing & Sales Director bij Inetum-Realdolmen

De huidige inflatie biedt een opportuniteit, om net nu - in tijden van onzekerheid - stappen te blijven zetten rond digitale transformatie. Nu is niet het moment om te verkrampen of terug te plooien. Het blijft een uitdaging om anders te werken. Maar die opportuniteit moet je als bedrijf zien. "We moeten voorbij de buzzwords kijken", besluit Tom Tomczak. "Als bedrijf moet je elke dag opnieuw begrijpen wat je beter kunt doen. Ook bij digitale transformatie moet je het vooral van gezond boerenverstand hebben, niet van dure woorden."

Digitale transformatie blijft de prioriteitenlijst van de bedrijven aanvoeren. "En terecht", zegt Tom Tomczak, Marketing & Sales Director bij IT-dienstverlener Inetum-Realdolmen. "Blijf je werken zoals vroeger, dan blijf je in het beste geval dezelfde resultaten behalen. In de praktijk zullen die resultaten wellicht achteruitgaan." Op lange termijn komt een bedrijf zo in gevaar. Stilstaan is achteruitgaan. En dus moet je als bedrijf blijven evolueren.De term 'digitale transformatie' verwijst daarbij uitdrukkelijk naar de digitale component waarmee een onderneming haar aanpak verandert. Consultingbedrijven hebben het intussen al over beyond digital transformation. "De tijd van de experimenten is voorbij", stelt Tom Tomczak. "Digitale transformatie is vandaag iets waar je al voluit mee bezig moet zijn."Typerend voor een succesvol traject is dat de onderneming daarbij uitgaat van een geïntegreerde strategie, met doelstellingen die duidelijk op transformatie zijn gericht. Belangrijk is dat de transformatie op het engagement van de hele organisatie kan rekenen - en dat die organisatie er ook de nodige middelen voor uittrekt. "Fail fast, learn fast is belangrijk", vindt Tom Tomczak. "Er moet leiderschap zijn dat de obstakels aanpakt en dat de vooruitgang van de transformatie afzet tegen de doelstellingen."Hoe een bedrijf het best een traject rond digitale transformatie opzet, laat zich echter niet eenduidig definiëren. "Enerzijds wil je het experiment niet ontmoedigen", zegt Tom Tomczak. "Anderzijds moet je beseffen dat experimenteren niet zal volstaan. Net daarom zijn duidelijk afgelijnde transformatiedoelen zo belangrijk. Je moet goed omschrijven wat je wil doen en hoe je dat wil bereiken. Denk daarbij niet in termen van drempels, maar in functie van opportuniteiten."Vaak lijkt het alsof een bedrijf daar niet meteen de nodige middelen voor kan uittrekken. "Dat is een misvatting", zegt Tom Tomczak. "Er zijn wel degelijk middelen. De kunst bestaat erin middelen vrij te maken voor wat iemand anders beter kan dan jijzelf. Zo ontstaat er telkens wat meer ruimte en zet je een cyclus van verandering in gang." Wat daarbij de eerste stap kan zijn, blijft echter moeilijk te voorspellen."Natuurlijk kan een specifieke use case - de introductie van een app, bijvoorbeeld - een bepaalde meerwaarde hebben", zegt Tom Tomczak. "Maar daar mag het niet stoppen." Bedrijven die nog niet rond e-commerce actief waren, hebben in coronatijden heel snel stappen gezet, bijvoorbeeld met een webshop of een app. "Een goede zaak", vindt Tom Tomczak, "maar de echte uitdaging is om daar nu verder op te werken, zodat je als bedrijf veel meer resultaat haalt uit die initiële stappen." Het komt er vooral op aan vooruit te kijken.Corona zorgde voor een belangrijke versnelling. Er is een vonk nodig om een groot vuur te maken. De technologie voor telewerk bestond al lang, maar corona forceerde een doorbraak. Vandaag maken we opnieuw zo'n moment mee, met de impact van de oorlog op de energieprijzen en de inflatie die ermee samenhangt. "Ik ben ervan overtuigd dat ook dat weer een vonk is die de digitale transformatie verder zal versnellen", vervolgt Tom Tomczak. "Bedrijven zijn altijd op zoek hoe ze meer kunnen doen met minder."De huidige inflatie biedt een opportuniteit, om net nu - in tijden van onzekerheid - stappen te blijven zetten rond digitale transformatie. Nu is niet het moment om te verkrampen of terug te plooien. Het blijft een uitdaging om anders te werken. Maar die opportuniteit moet je als bedrijf zien. "We moeten voorbij de buzzwords kijken", besluit Tom Tomczak. "Als bedrijf moet je elke dag opnieuw begrijpen wat je beter kunt doen. Ook bij digitale transformatie moet je het vooral van gezond boerenverstand hebben, niet van dure woorden."