Deze toegenomen afhankelijkheid van digitale technologie in alle aspecten van de bedrijfsvoering heeft nog een andere implicatie: beveiligingsvaardigheden worden niet langer alleen gezien als belangrijke technologische kennis - maar ook als belangrijke kennis vanuit een zakelijk perspectief.

Voor veel organisaties is beveiliging nu een standaardonderdeel in hun zakelijke beslissingen. Securityvaardigheden zijn niet langer alleen belangrijk voor het beveiligingsteam en de IT-afdeling. Beveiligingsvaardigheden zijn ook nodig in veel andere rollen binnen een bedrijf, aangezien de acties van werknemers wezenlijke gevolgen kunnen hebben voor de beveiliging, de productiviteit en de digitale veerkracht van de organisatie.

Digitale transformatie en werken op afstand betekenen dat de gemiddelde kosten van een inbreuk op de beveiliging nu 4,24 miljoen dollar bedragen.

Het is op zich dan ook geen verrassing dat 51 procent van de organisaties het komende jaar personeel zal werven op het gebied van IT-security, met als gevolg dat er wereldwijd in totaal 3,5 tot 4 miljoen vacatures zijn. Dit tekort aan kennis betekent dat de gemiddelde vertraging van de digitale transformatie meer dan acht maanden bedraagt.

SANS en het IDC hebben 'The Future Security Team Playbook' ontwikkeld. Het is een diepgaand onderzoek naar Ups- killing voor Digital First Security en Privacy. Het legt uit hoe de kloof in security vaardigheden groter wordt en waar de belangrijkste tekortkomingen zitten.

Bovendien wordt in het playbook belicht welke gevolgen dit heeft voor het bedrijfsleven in het algemeen en hoe het de bredere digitale transformatie inspanningen van een organisatie kan afremmen.

Dit is een uitdaging voor elke organisatie en dit rapport adviseert in wat de belangrijkste vaardigheden zijn waarnaar een onderneming moet zoeken. Het licht toe wat de belangrijkste factoren zijn waar een bedrijf op moet letten bij het kiezen van een aanbieder van trainingen en geeft in detail aan waar je rekening mee moet houden als het gaat om certificeringen. Het rapport biedt een grondige analyse van de belangrijkste trends in beveiliging, van de rol van IoT, MDR en MSS, Zero Trust en SDSA, en natuurlijk gegevensbescherming.

Het ontwikkelen van zowel het beveiligingsteam als de verdediging op de lange termijn, vereist inzicht in hoe beveiliging van een organisatie niet alleen nu beschermt, maar ook een fundatie biedt voor het toekomstige succes van een organisatie.

De securitydreiging gaat niet weg, net zomin als het probleem om de juiste mensen te vinden om een organisatie, haar apps en haar gegevens te beschermen. Dus, als je verder wilt kijken dan de korte termijn en wilt beginnen met het opbouwen van het ultieme cyberteam, bekijk dan de middelen voor personeelsontwikkeling bij SANS.

Door je budget te verschuiven van dure wervingsactiviteiten op de korte termijn naar strategische talent ontwikkelingsprogramma's, minimaliseer je het aantal slechte aanwervingen, verbeter je de productiviteit en verlaag je de ondernemingsrisico's.

Deze toegenomen afhankelijkheid van digitale technologie in alle aspecten van de bedrijfsvoering heeft nog een andere implicatie: beveiligingsvaardigheden worden niet langer alleen gezien als belangrijke technologische kennis - maar ook als belangrijke kennis vanuit een zakelijk perspectief.Voor veel organisaties is beveiliging nu een standaardonderdeel in hun zakelijke beslissingen. Securityvaardigheden zijn niet langer alleen belangrijk voor het beveiligingsteam en de IT-afdeling. Beveiligingsvaardigheden zijn ook nodig in veel andere rollen binnen een bedrijf, aangezien de acties van werknemers wezenlijke gevolgen kunnen hebben voor de beveiliging, de productiviteit en de digitale veerkracht van de organisatie.Digitale transformatie en werken op afstand betekenen dat de gemiddelde kosten van een inbreuk op de beveiliging nu 4,24 miljoen dollar bedragen.Het is op zich dan ook geen verrassing dat 51 procent van de organisaties het komende jaar personeel zal werven op het gebied van IT-security, met als gevolg dat er wereldwijd in totaal 3,5 tot 4 miljoen vacatures zijn. Dit tekort aan kennis betekent dat de gemiddelde vertraging van de digitale transformatie meer dan acht maanden bedraagt.SANS en het IDC hebben 'The Future Security Team Playbook' ontwikkeld. Het is een diepgaand onderzoek naar Ups- killing voor Digital First Security en Privacy. Het legt uit hoe de kloof in security vaardigheden groter wordt en waar de belangrijkste tekortkomingen zitten.Bovendien wordt in het playbook belicht welke gevolgen dit heeft voor het bedrijfsleven in het algemeen en hoe het de bredere digitale transformatie inspanningen van een organisatie kan afremmen.Dit is een uitdaging voor elke organisatie en dit rapport adviseert in wat de belangrijkste vaardigheden zijn waarnaar een onderneming moet zoeken. Het licht toe wat de belangrijkste factoren zijn waar een bedrijf op moet letten bij het kiezen van een aanbieder van trainingen en geeft in detail aan waar je rekening mee moet houden als het gaat om certificeringen. Het rapport biedt een grondige analyse van de belangrijkste trends in beveiliging, van de rol van IoT, MDR en MSS, Zero Trust en SDSA, en natuurlijk gegevensbescherming.Het ontwikkelen van zowel het beveiligingsteam als de verdediging op de lange termijn, vereist inzicht in hoe beveiliging van een organisatie niet alleen nu beschermt, maar ook een fundatie biedt voor het toekomstige succes van een organisatie.De securitydreiging gaat niet weg, net zomin als het probleem om de juiste mensen te vinden om een organisatie, haar apps en haar gegevens te beschermen. Dus, als je verder wilt kijken dan de korte termijn en wilt beginnen met het opbouwen van het ultieme cyberteam, bekijk dan de middelen voor personeelsontwikkeling bij SANS. Door je budget te verschuiven van dure wervingsactiviteiten op de korte termijn naar strategische talent ontwikkelingsprogramma's, minimaliseer je het aantal slechte aanwervingen, verbeter je de productiviteit en verlaag je de ondernemingsrisico's.