Fedict is een 'horizontale' overheidsdienst die verticale FOD's zoals Financiën en Justitie ondersteunt met hun ict-projecten, en die onder meer een aantal building blocks levert waardoor de verschillende FOD's beter met elkaar kunnen samenwerken.

Vandaag vaart Fedict door woelige wateren. Niet alleen wordt tegen 2019 28,6 procent van het budget weggesneden, de 'horizontale' FOD's worden tegen eind volgend jaar ook samengevoegd (het gaat om Personeel en Organisatie, Budget en Beheer, Fedict, de Kanselarij van de Eerste Minister en de Regie der Gebouwen).

Eén en ander is het gevolg van de zesde staatshervorming, die een aantal bevoegdheden overhevelt naar de gewesten, wat maakt dat de federale structuren moeten worden 'aangepast' aan die realiteit.

De werknemers bij Fedict en bij de ict-departementen van de verschillende FOD's zijn ongerust. Ze gaan er van uit dat alles straks bij elkaar wordt gegooid, en dat er flink wat jobs zullen sneuvelen.

Jan Deprest: "Dat zijn geruchten, meer niet. De federale overheid denkt wel na over haar structuur en het klopt dat de horizontale diensten worden samengevoegd, maar dat is alles wat er vandaag al vast staat."

"Wel is het zo dat de overheid leaner en meaner moet worden, en veranderingen zorgen sowieso voor nervositeit. Mensen die als een gevolg van de zesde staatshervorming moeten verhuizen naar het regionale niveau, plaatsen ook vraagtekens. We gaan dat moeten managen, dat besef ik wel."

Zelfs als het 'samenvoegen' beperkt blijft tot de horizontale FOD's wil dat zeggen dat er banen op de tocht staan.

Deprest: "Ik kan daar momenteel niet veel over zeggen, al was het maar omdat we vandaag nog maar in de denk-fase zitten en de echte discussie nog moeten starten. Uiteraard heb ik hier een uitgesproken mening over, maar die ga ik ventileren in de werkgroepen, niet in de pers (lacht)."

Is het wel een goed signaal van de regering om ruim één vierde van uw budget te schrappen op een moment dat ict alsmaar belangrijker wordt?

Deprest: "Goh, er zijn zoveel domeinen belangrijk. Waar ga je dan knippen en waar niet? Het is eenvoudiger om iedereen over dezelfde kam te scheren, ook de ict-departementen en Fedict, en dat is wat er gebeurt."

"Het klopt dat we niet dezelfde diensten zullen kunnen blijven leveren als voordien, en dat we zullen moeten focussen op de zaken die we essentieel vinden. Knipt men in je budgetten dan moet je terugplooien op je kernactiviteiten en jezelf herpositioneren. En dan focus je op een aantal heel specifieke projecten."

"In die zin is het Digital Belgium-plan van vicepremier en minister voor Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) belangrijk als kapstok. Eerder dan op alles te schieten, focussen we op de punten uit dat plan. We worden ook afgerekend op die projecten."

Dit is slecht een stukje uit het interview met Jan Deprest dat vrijdag verschijnt in de printversie van Data News. Voor het vervolg kan u daar terecht.

Fedict is een 'horizontale' overheidsdienst die verticale FOD's zoals Financiën en Justitie ondersteunt met hun ict-projecten, en die onder meer een aantal building blocks levert waardoor de verschillende FOD's beter met elkaar kunnen samenwerken. Vandaag vaart Fedict door woelige wateren. Niet alleen wordt tegen 2019 28,6 procent van het budget weggesneden, de 'horizontale' FOD's worden tegen eind volgend jaar ook samengevoegd (het gaat om Personeel en Organisatie, Budget en Beheer, Fedict, de Kanselarij van de Eerste Minister en de Regie der Gebouwen). Eén en ander is het gevolg van de zesde staatshervorming, die een aantal bevoegdheden overhevelt naar de gewesten, wat maakt dat de federale structuren moeten worden 'aangepast' aan die realiteit.De werknemers bij Fedict en bij de ict-departementen van de verschillende FOD's zijn ongerust. Ze gaan er van uit dat alles straks bij elkaar wordt gegooid, en dat er flink wat jobs zullen sneuvelen. Jan Deprest: "Dat zijn geruchten, meer niet. De federale overheid denkt wel na over haar structuur en het klopt dat de horizontale diensten worden samengevoegd, maar dat is alles wat er vandaag al vast staat.""Wel is het zo dat de overheid leaner en meaner moet worden, en veranderingen zorgen sowieso voor nervositeit. Mensen die als een gevolg van de zesde staatshervorming moeten verhuizen naar het regionale niveau, plaatsen ook vraagtekens. We gaan dat moeten managen, dat besef ik wel."Zelfs als het 'samenvoegen' beperkt blijft tot de horizontale FOD's wil dat zeggen dat er banen op de tocht staan. Deprest: "Ik kan daar momenteel niet veel over zeggen, al was het maar omdat we vandaag nog maar in de denk-fase zitten en de echte discussie nog moeten starten. Uiteraard heb ik hier een uitgesproken mening over, maar die ga ik ventileren in de werkgroepen, niet in de pers (lacht)."Is het wel een goed signaal van de regering om ruim één vierde van uw budget te schrappen op een moment dat ict alsmaar belangrijker wordt? Deprest: "Goh, er zijn zoveel domeinen belangrijk. Waar ga je dan knippen en waar niet? Het is eenvoudiger om iedereen over dezelfde kam te scheren, ook de ict-departementen en Fedict, en dat is wat er gebeurt.""Het klopt dat we niet dezelfde diensten zullen kunnen blijven leveren als voordien, en dat we zullen moeten focussen op de zaken die we essentieel vinden. Knipt men in je budgetten dan moet je terugplooien op je kernactiviteiten en jezelf herpositioneren. En dan focus je op een aantal heel specifieke projecten.""In die zin is het Digital Belgium-plan van vicepremier en minister voor Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) belangrijk als kapstok. Eerder dan op alles te schieten, focussen we op de punten uit dat plan. We worden ook afgerekend op die projecten." Dit is slecht een stukje uit het interview met Jan Deprest dat vrijdag verschijnt in de printversie van Data News. Voor het vervolg kan u daar terecht.