KMO's mikken dit jaar op meer 'e-' en op meer security, maar kunnen ze dat laatste zelf wel aan? België is en blijft een land van KMO's, en dus vormen ondernemerstrends in die middens interessant studiemateriaal. Uit een enquête onder de leden van ondernemersorganisatie Unizo blijkt zo een stevige aandacht voor sociale media en meer security inspanningen in KMO's in het nieuwe jaar.

Veel meer 'e-' 2014 lijkt wel het jaar waarin KMO's het 'licht' zien van sociale media. Niet minder dan 47 procent van de Unizo respondenten voorzien immers een groeiend gebruik van sociale media, en Unizo heeft het dan ook over 'een geloof in de doorbraak van sociale media'! Hopelijk wordt dat geloof niet ingegeven door een inspiratieloze 'me too'-reflex, maar berust het op een zinvolle strategie... of de teleurstelling zal snel en zuur zijn.

Dat ook het gebruik van tablets in de lift zit - 32 procent voorziet een stijging van het gebruik in bedrijfsomgevingen - sluit in ieder geval nauw aan bij de huidige perceptie dat sociale media en mobiel onlosmakelijk bij elkaar horen .

Voorts meent 19 procent dat je als ondernemer een mobiele website moet hebben. We gunnen de KMO's van harte veel sociaal media succes, maar adviseurs terzake zullen hieraan nog een hele kluif hebben, gezien de wijze waarop heel wat KMO's nog omgaan (of veeleer niet) met marketing, publiciteit en PR...

Wellicht interessanter is de stijging van het 'e-'-gehalte in de verwachtingen. Helemaal opmerkelijk is dat niet minder dan 30 procent van de respondenten een doorbraak ziet van 'e-facturatie', wat écht wel nieuw is.

Immers, e-facturatie wordt al jaar en dag gepromoot, maar lijkt buiten enkele duidelijke sectoren nog niet echt op grote schaal bij KMO's ingang te hebben gevonden. Het zal interessant zijn over een jaartje te beoordelen of inderdaad een e-facturatie golf door KMO's land is gespoeld en of nu ook kleine bedrijven de mogelijke vruchten van eenvoud en snelheid van e-facturatie smaken.

Meer aandacht voor 'e-' zal in ieder geval ook de kleinere KMO's helpen om een plaatsje te bemachtigen in de 'ketens' (chains) die grotere bedrijven en organisaties opzetten, ook in het buitenland (vooropgesteld dat er nog meer aan internationale standaarden wordt gesleuteld). De KMO's menen overigens dat sowieso meer digitale communicatie er aan komt, onder meer met de overheid (19 procent van de respondenten).

Anderzijds houden we ons hart vast als evenzeer uit de antwoorden blijkt dat toezicht op gebruik en bescherming slechts door 11 procent als een aandachtspunt wordt aangestipt. In combinatie met meer trek in sociale media en dies meer, kan dat een aanzet zijn tot een 'voorspelde ramp'.

Meer security en bescherming Het klinkt dan ook bemoedigend dat niet minder dan 31 procent van de respondenten verwachten meer te moeten investeren in bijkomende beveiligingsmiddelen, zoals software, firewalls, $filters en dies meer. Bemoedigend maar niet echt geruststellend, want vaak draait dat uit op een nogal naief vertrouwen dat je met 'producten' alleen veilig kan zijn. KMO's moeten evenwel ook meer investeren in betere 'processen' en zeker in meer sensibilisering van 'personen' (de twee andere 'p's').

De 'Belgian Cyber Security Guide' van het ICC/VBO biedt KMO's hierbij een toegankelijke en leesbare handleiding, en behoort verplichte lectuur te zijn in KMO-land. Voorts laten ook Snowden en zijn onthullingen over de NSA, en de Belgacom-perikelen hun sporen na bij de KMO ondernemers. Niet minder dan 28 procent meent dat in 2014 ook meer zal moeten worden geïnvesteerd in bescherming tegen cybercrime.

Al bij al bemoedigende signalen, ook al omdat e security-eisen die aan KMO's worden gesteld groeien. Immers, grote bedrijven eisen steeds meer van de kleinere bedrijven in hun 'ketens' de nodige inspanningen te leveren, om te voorkomen dat die KMO's als 'zwakste schakel' plots achterdeurtjes worden waar misdadigers gebruik van maken.

Security as a service De vraag blijft of KMO's uiteindelijk de wil en middelen in huis hebben om zelf al die security en beveiliging aan te pakken. Goede experten zijn immers dun gezaaid en allicht niet makkelijk door KMO's aan te trekken en te behouden. Bovendien is security een niet aflatende en voortdurende aangelegenheid, die permanent aandacht en aanpassingen vergt, en niet met een eenmalige aankoop van wat software en toestellen kan worden aangepakt.

De meeste KMO's zullen dan ook allicht snel inzien dat meer en betere security niet meteen een 'do it yourself' klus vormt. Beter ware het allicht om wel meer security bewustzijn te creëren bij alle werknemers in het bedrijf - te beginnen met de bedrijfsleider - maar voorts het echte werk aan derden over te laten.

De intenties van de Unizo leden zouden dan wellicht dit jaar ook of veeleer een doorbraak van 'security as a service' kunnen voorspellen. In plaats van zelf security te verzorgen, kunnen KMO's dan hun inspanning beperken tot de keuze voor een goede en ervaringsrijke partner. Kortom, een mogelijke ontwikkeling op dit jaar extra scherp in de gaten te houden, en op te volgen wie de winnaars en verliezers op dit gebied worden.

KMO's mikken dit jaar op meer 'e-' en op meer security, maar kunnen ze dat laatste zelf wel aan? België is en blijft een land van KMO's, en dus vormen ondernemerstrends in die middens interessant studiemateriaal. Uit een enquête onder de leden van ondernemersorganisatie Unizo blijkt zo een stevige aandacht voor sociale media en meer security inspanningen in KMO's in het nieuwe jaar. Veel meer 'e-' 2014 lijkt wel het jaar waarin KMO's het 'licht' zien van sociale media. Niet minder dan 47 procent van de Unizo respondenten voorzien immers een groeiend gebruik van sociale media, en Unizo heeft het dan ook over 'een geloof in de doorbraak van sociale media'! Hopelijk wordt dat geloof niet ingegeven door een inspiratieloze 'me too'-reflex, maar berust het op een zinvolle strategie... of de teleurstelling zal snel en zuur zijn. Dat ook het gebruik van tablets in de lift zit - 32 procent voorziet een stijging van het gebruik in bedrijfsomgevingen - sluit in ieder geval nauw aan bij de huidige perceptie dat sociale media en mobiel onlosmakelijk bij elkaar horen . Voorts meent 19 procent dat je als ondernemer een mobiele website moet hebben. We gunnen de KMO's van harte veel sociaal media succes, maar adviseurs terzake zullen hieraan nog een hele kluif hebben, gezien de wijze waarop heel wat KMO's nog omgaan (of veeleer niet) met marketing, publiciteit en PR... Wellicht interessanter is de stijging van het 'e-'-gehalte in de verwachtingen. Helemaal opmerkelijk is dat niet minder dan 30 procent van de respondenten een doorbraak ziet van 'e-facturatie', wat écht wel nieuw is. Immers, e-facturatie wordt al jaar en dag gepromoot, maar lijkt buiten enkele duidelijke sectoren nog niet echt op grote schaal bij KMO's ingang te hebben gevonden. Het zal interessant zijn over een jaartje te beoordelen of inderdaad een e-facturatie golf door KMO's land is gespoeld en of nu ook kleine bedrijven de mogelijke vruchten van eenvoud en snelheid van e-facturatie smaken. Meer aandacht voor 'e-' zal in ieder geval ook de kleinere KMO's helpen om een plaatsje te bemachtigen in de 'ketens' (chains) die grotere bedrijven en organisaties opzetten, ook in het buitenland (vooropgesteld dat er nog meer aan internationale standaarden wordt gesleuteld). De KMO's menen overigens dat sowieso meer digitale communicatie er aan komt, onder meer met de overheid (19 procent van de respondenten). Anderzijds houden we ons hart vast als evenzeer uit de antwoorden blijkt dat toezicht op gebruik en bescherming slechts door 11 procent als een aandachtspunt wordt aangestipt. In combinatie met meer trek in sociale media en dies meer, kan dat een aanzet zijn tot een 'voorspelde ramp'. Meer security en bescherming Het klinkt dan ook bemoedigend dat niet minder dan 31 procent van de respondenten verwachten meer te moeten investeren in bijkomende beveiligingsmiddelen, zoals software, firewalls, $filters en dies meer. Bemoedigend maar niet echt geruststellend, want vaak draait dat uit op een nogal naief vertrouwen dat je met 'producten' alleen veilig kan zijn. KMO's moeten evenwel ook meer investeren in betere 'processen' en zeker in meer sensibilisering van 'personen' (de twee andere 'p's'). De 'Belgian Cyber Security Guide' van het ICC/VBO biedt KMO's hierbij een toegankelijke en leesbare handleiding, en behoort verplichte lectuur te zijn in KMO-land. Voorts laten ook Snowden en zijn onthullingen over de NSA, en de Belgacom-perikelen hun sporen na bij de KMO ondernemers. Niet minder dan 28 procent meent dat in 2014 ook meer zal moeten worden geïnvesteerd in bescherming tegen cybercrime. Al bij al bemoedigende signalen, ook al omdat e security-eisen die aan KMO's worden gesteld groeien. Immers, grote bedrijven eisen steeds meer van de kleinere bedrijven in hun 'ketens' de nodige inspanningen te leveren, om te voorkomen dat die KMO's als 'zwakste schakel' plots achterdeurtjes worden waar misdadigers gebruik van maken. Security as a service De vraag blijft of KMO's uiteindelijk de wil en middelen in huis hebben om zelf al die security en beveiliging aan te pakken. Goede experten zijn immers dun gezaaid en allicht niet makkelijk door KMO's aan te trekken en te behouden. Bovendien is security een niet aflatende en voortdurende aangelegenheid, die permanent aandacht en aanpassingen vergt, en niet met een eenmalige aankoop van wat software en toestellen kan worden aangepakt. De meeste KMO's zullen dan ook allicht snel inzien dat meer en betere security niet meteen een 'do it yourself' klus vormt. Beter ware het allicht om wel meer security bewustzijn te creëren bij alle werknemers in het bedrijf - te beginnen met de bedrijfsleider - maar voorts het echte werk aan derden over te laten. De intenties van de Unizo leden zouden dan wellicht dit jaar ook of veeleer een doorbraak van 'security as a service' kunnen voorspellen. In plaats van zelf security te verzorgen, kunnen KMO's dan hun inspanning beperken tot de keuze voor een goede en ervaringsrijke partner. Kortom, een mogelijke ontwikkeling op dit jaar extra scherp in de gaten te houden, en op te volgen wie de winnaars en verliezers op dit gebied worden.