Agoria heeft onlangs voor de achtste keer de eGov-awards uitgereikt. Tijdens een geslaagde gala-avond gingen de RSZ, de stad Gent, het Waals Gewest, FedICT en de FOD Werkgelegenheid met de prijzen lopen. Alle genomineerden konden uitpakken met knappe, creatieve ict-projecten die de efficiëntie van de overheid in hun relatie met burgers en bedrijven er weer een stuk op vooruit doen gaan. Maar blijkbaar is niet iedereen overtuigd van de Return on Investment van e-gov- en ict-investeringen. Nochtans hangt er nog heel wat laaghangend fruit in de e-gov-boomgaard. Agoria zal de uitwerking van de federale begroting dan ook kritisch opvolgen.

We vrezen immers dat sommigen ict zien als een post waarop kan bespaard worden en niet als een mogelijke opbrengst. Misschien pleiten zij stiekem voor het behoud van zo veel mogelijk ambtenaren, eerder dan voor het verhogen van de efficiëntie. Hoewel ik gisteravond ook heel wat topambtenaren heb ontmoet die gedurfde besparingsvoorstellen formuleerden, mede dankzij ict-projecten, eerder dan blinde lineaire besparingen.

De uitreiking van de eGov-awards was ook de gelegenheid bij uitstek om de relatie tussen de overheden en de ondernemers die hen helpen bij de uitbouw van ICT-projecten, kritisch te bekijken. Wat hebben we onder meer geleerd. We geven graag nog een paar budgetneutrale voorstellen mee aan de nieuwe regering.

Verhoog de visibiliteit en transparantie van e-gov Voer een best practices-toolbox in die toelaat dat de overheden van elkaar kunnen leren én die de zichtbaarheid van de projecten naar het grote publiek vergroot. Nederland toont het ons: met het Rijks-ICT-Dashboard ( http://www.rijksictdashboard.nl/ ) ontwikkelden zij een website die alle e-gov-projecten opsomt met het waarom, het hoe, het budget en de uitvoering. Zo kan de burger en natuurlijk de overheid zelf, perfect opvolgen waar het belastinggeld aan wordt besteed en wat het opbrengt. Bovendien kunnen administraties zich via de site inspireren op de projecten van hun collega's. Gezien de steeds complexer wordende staatsstructuren bij ons, is dit laatste overigens meer dan welkom.

Meer overleg voor overheidsopdrachten Waarom kunnen ondernemingen niet met de overheden meedenken in de pre-projectfase? Een goed overleg vooraf kan veel misverstanden vermijden en is ook concurrentiebevorderend. Want nu zijn er te weinig bedrijven nog geïnteresseerd in overheidsopdrachten. Formules die de verantwoordelijkheden onbeperkt doorschuiven naar actoren die ze niet kunnen dragen, moeten we zeker vermijden. De recente voorstellen over overheidsopdrachten en de boeteclausules zijn een stap in de goede richting.

Zorg voor duidelijke afspraken rond privacy Privacy blijft actueel. De foto van de 'foute chauffeur' op Twitter. Het gebruik van Facebook om de werkgever te evalueren. Huizen kijken de dag na de lancering van Google Street View. De juristen hebben er een geweldige kluif aan. Maar hoe vaak wordt privacy niet aangehaald door beslissingsnemers om goede projectvoorstellen niet te moeten overwegen? Voor de éénmalige opvraging van gegevens bij de burger is het net belangrijk dat gegevens binnen de overheid kunnen worden uitgewisseld. Want hoe kan je fraude efficiënt bestrijden als een controlerende overheid bepaalde gegevens niet krijgt van haar collega's? In tijden van budgettaire krapte waar elke euro belangrijk is, lijkt ons dit een belangrijke overweging.

Laat hergebruik overheidsinformatie toe Een studie van de Europese Commissie stelt dat we een markt zouden kunnen hebben van 900 miljoen euro indien overheidsdata zouden kunnen hergebruikt worden voor commercieel gebruik. Uiteraard moet de overheid zelf beslissen welke data ze ter beschikking wil stellen. Maar er zijn nog vragen te beantwoorden. Het bedrijfsleven moet via catalogi geïnformeerd worden over de open data. Waar staan ze? Tegen welke vergoedingen mogen we ze gebruiken? En wat met de technische en juridische vragen als beschikbare formaten en licentievoorwaarden?

In tijden van budgettaire krapte moeten we creatief zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de privé-ondernemingen die oplossingen willen aanreiken en wellicht meer begrip moeten opbrengen voor de context waarin de overheden moeten werken. Meer samenwerking is alvast de weg naar betere projecten.

Paul Soete Paul Soete is ceo van technologiefederatie Agoria

Agoria heeft onlangs voor de achtste keer de eGov-awards uitgereikt. Tijdens een geslaagde gala-avond gingen de RSZ, de stad Gent, het Waals Gewest, FedICT en de FOD Werkgelegenheid met de prijzen lopen. Alle genomineerden konden uitpakken met knappe, creatieve ict-projecten die de efficiëntie van de overheid in hun relatie met burgers en bedrijven er weer een stuk op vooruit doen gaan. Maar blijkbaar is niet iedereen overtuigd van de Return on Investment van e-gov- en ict-investeringen. Nochtans hangt er nog heel wat laaghangend fruit in de e-gov-boomgaard. Agoria zal de uitwerking van de federale begroting dan ook kritisch opvolgen. We vrezen immers dat sommigen ict zien als een post waarop kan bespaard worden en niet als een mogelijke opbrengst. Misschien pleiten zij stiekem voor het behoud van zo veel mogelijk ambtenaren, eerder dan voor het verhogen van de efficiëntie. Hoewel ik gisteravond ook heel wat topambtenaren heb ontmoet die gedurfde besparingsvoorstellen formuleerden, mede dankzij ict-projecten, eerder dan blinde lineaire besparingen. De uitreiking van de eGov-awards was ook de gelegenheid bij uitstek om de relatie tussen de overheden en de ondernemers die hen helpen bij de uitbouw van ICT-projecten, kritisch te bekijken. Wat hebben we onder meer geleerd. We geven graag nog een paar budgetneutrale voorstellen mee aan de nieuwe regering. Verhoog de visibiliteit en transparantie van e-gov Voer een best practices-toolbox in die toelaat dat de overheden van elkaar kunnen leren én die de zichtbaarheid van de projecten naar het grote publiek vergroot. Nederland toont het ons: met het Rijks-ICT-Dashboard ( http://www.rijksictdashboard.nl/ ) ontwikkelden zij een website die alle e-gov-projecten opsomt met het waarom, het hoe, het budget en de uitvoering. Zo kan de burger en natuurlijk de overheid zelf, perfect opvolgen waar het belastinggeld aan wordt besteed en wat het opbrengt. Bovendien kunnen administraties zich via de site inspireren op de projecten van hun collega's. Gezien de steeds complexer wordende staatsstructuren bij ons, is dit laatste overigens meer dan welkom. Meer overleg voor overheidsopdrachten Waarom kunnen ondernemingen niet met de overheden meedenken in de pre-projectfase? Een goed overleg vooraf kan veel misverstanden vermijden en is ook concurrentiebevorderend. Want nu zijn er te weinig bedrijven nog geïnteresseerd in overheidsopdrachten. Formules die de verantwoordelijkheden onbeperkt doorschuiven naar actoren die ze niet kunnen dragen, moeten we zeker vermijden. De recente voorstellen over overheidsopdrachten en de boeteclausules zijn een stap in de goede richting. Zorg voor duidelijke afspraken rond privacy Privacy blijft actueel. De foto van de 'foute chauffeur' op Twitter. Het gebruik van Facebook om de werkgever te evalueren. Huizen kijken de dag na de lancering van Google Street View. De juristen hebben er een geweldige kluif aan. Maar hoe vaak wordt privacy niet aangehaald door beslissingsnemers om goede projectvoorstellen niet te moeten overwegen? Voor de éénmalige opvraging van gegevens bij de burger is het net belangrijk dat gegevens binnen de overheid kunnen worden uitgewisseld. Want hoe kan je fraude efficiënt bestrijden als een controlerende overheid bepaalde gegevens niet krijgt van haar collega's? In tijden van budgettaire krapte waar elke euro belangrijk is, lijkt ons dit een belangrijke overweging. Laat hergebruik overheidsinformatie toe Een studie van de Europese Commissie stelt dat we een markt zouden kunnen hebben van 900 miljoen euro indien overheidsdata zouden kunnen hergebruikt worden voor commercieel gebruik. Uiteraard moet de overheid zelf beslissen welke data ze ter beschikking wil stellen. Maar er zijn nog vragen te beantwoorden. Het bedrijfsleven moet via catalogi geïnformeerd worden over de open data. Waar staan ze? Tegen welke vergoedingen mogen we ze gebruiken? En wat met de technische en juridische vragen als beschikbare formaten en licentievoorwaarden? In tijden van budgettaire krapte moeten we creatief zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de privé-ondernemingen die oplossingen willen aanreiken en wellicht meer begrip moeten opbrengen voor de context waarin de overheden moeten werken. Meer samenwerking is alvast de weg naar betere projecten. Paul Soete Paul Soete is ceo van technologiefederatie Agoria