Vorig jaar leerden we bij een rondvraag onder Data News-lezers dat 17,5 procent van onze Nederlandstalige lezers en 13,3 procent van onze Franstalige lezers een abonnement had. 21,7 procent Nederlandstaligen overwoog een abonnement tegenover 15,9 procent onder Franstaligen.

Twaalf maanden later merken we een lichte stijging onder Nederlandstalige gebruikers waar vandaag twintig procent een abonnement heeft. Bij Franstaligen stijgt dit tot 18 procent. Het aantal gebruikers dat van plan is een abonnement te nemen is wel afgenomen. Bij Nederlandstaligen overweegt nog 9,9 procent een abonnement te nemen. Onder Franstaligen zakt dat naar 15,9 procent.

De rondvraag gebeurde in november bij 575 lezers van Data News in het kader van de telecomenquête die later in dit nummer uitgebreid aan bod komt. Wat opvalt is dat de interesse om een abonnement te nemen vooral onder Nederlandstaligen is afgenomen. Maar het percentage effectieve abonnees is wel gegroeid in beide landstalen.

Netflix zelf geeft geen cijfers over het aantal gebruikers per land. Wel ging iMinds dit voorjaar, zes maanden na de lancering, op zoek naar het aantal gebruikers. Daar kwam men uit op een schatting van zestig- tot honderdduizend gebruikers.

Spotify

Onze redactie polste ook naar de populariteit van Spotify, dat al enkele jaren beschikbaar is in België. Hier is ongeveer een kwart van de lezers gebruiker: 24,8 procent onder Franstaligen. 29,5 procent onder Nederlandstaligen. Logischerwijze is de groeiverwachting hier wat lager: respectievelijk 6,2 procent en 8,5 procent van Franstalige en Nederlandstalige lezers zegt het in de toekomst te gaan gebruiken.

Vorig jaar leerden we bij een rondvraag onder Data News-lezers dat 17,5 procent van onze Nederlandstalige lezers en 13,3 procent van onze Franstalige lezers een abonnement had. 21,7 procent Nederlandstaligen overwoog een abonnement tegenover 15,9 procent onder Franstaligen.Twaalf maanden later merken we een lichte stijging onder Nederlandstalige gebruikers waar vandaag twintig procent een abonnement heeft. Bij Franstaligen stijgt dit tot 18 procent. Het aantal gebruikers dat van plan is een abonnement te nemen is wel afgenomen. Bij Nederlandstaligen overweegt nog 9,9 procent een abonnement te nemen. Onder Franstaligen zakt dat naar 15,9 procent.De rondvraag gebeurde in november bij 575 lezers van Data News in het kader van de telecomenquête die later in dit nummer uitgebreid aan bod komt. Wat opvalt is dat de interesse om een abonnement te nemen vooral onder Nederlandstaligen is afgenomen. Maar het percentage effectieve abonnees is wel gegroeid in beide landstalen.Netflix zelf geeft geen cijfers over het aantal gebruikers per land. Wel ging iMinds dit voorjaar, zes maanden na de lancering, op zoek naar het aantal gebruikers. Daar kwam men uit op een schatting van zestig- tot honderdduizend gebruikers.SpotifyOnze redactie polste ook naar de populariteit van Spotify, dat al enkele jaren beschikbaar is in België. Hier is ongeveer een kwart van de lezers gebruiker: 24,8 procent onder Franstaligen. 29,5 procent onder Nederlandstaligen. Logischerwijze is de groeiverwachting hier wat lager: respectievelijk 6,2 procent en 8,5 procent van Franstalige en Nederlandstalige lezers zegt het in de toekomst te gaan gebruiken.