In Diest is een nieuwe school geopend, De Lift. Een primeur voor ons land. De Lift geeft jongeren met een autismespectrumstoornis een heel praktische informatica-opleiding, zodat ze na hun middelbaar meteen aan de slag kunnen. Want in het gewone onderwijs lopen die jongeren vaak hopeloos verloren.