Een groot deel van de inspanningen om de economische leemte op te vullen die Ford Genk in Limburg heeft nagelaten, gaat naar het stimuleren en ondersteunen van starters.

Met 5.118 nieuwe bedrijfjes in 2015 werpen die inspanningen alvast hun vruchten af, en ook de zeven incubatoren die de voorbije jaren het levenslicht zagen komen op kruissnelheid. Tegelijk stellen verschillende ondernemers een versnippering van de initiatieven vast, waardoor belangrijke hefbomen dreigen verloren te gaan.

"De vele startersinitiatieven zijn niet alleen te weinig op elkaar afgestemd, we merken ook dat onze start-ups al te vaak de connectie missen met gevestigde bedrijven in binnen- en buitenland", verduidelijkt community manager van Limburg StartUP Marc Beenders. "Heel wat starters zien door de bomen het bos niet meer, en bovendien treedt de regio niet met één stem naar buiten."

Vanuit deze uitdagingen zijn een aantal ondernemers, organisaties en kennisinstellingen rond de tafel gaan zitten met als doel de aanpak naar een hoger niveau te tillen, en de bestaande ondernemersdynamiek een extra versnelling te geven.

Onder andere Frank Bekkers (Mobile Vikings), de kennisinstellingen UHasselt en PXL, JCI Limburg, LRM en haar incubatoren, het Mediahuis en JCI-Limburg bundelen de krachten voor dit initiatief, dat voorlopig helemaal getrokken wordt door Marc Beenders.

Concreet wil LSU een 300-tal 'ambassadeurs' uit de ondernemers en de academische wereld beschikbaar maken via het platform om de jonge bedrijfjes te begeleiden; een brugfunctie vervullen en starters doorverbinden naar de juiste instanties; en initiatieven voor starters wat beter op elkaar afstemmen en coördineren.

Een groot deel van de inspanningen om de economische leemte op te vullen die Ford Genk in Limburg heeft nagelaten, gaat naar het stimuleren en ondersteunen van starters. Met 5.118 nieuwe bedrijfjes in 2015 werpen die inspanningen alvast hun vruchten af, en ook de zeven incubatoren die de voorbije jaren het levenslicht zagen komen op kruissnelheid. Tegelijk stellen verschillende ondernemers een versnippering van de initiatieven vast, waardoor belangrijke hefbomen dreigen verloren te gaan."De vele startersinitiatieven zijn niet alleen te weinig op elkaar afgestemd, we merken ook dat onze start-ups al te vaak de connectie missen met gevestigde bedrijven in binnen- en buitenland", verduidelijkt community manager van Limburg StartUP Marc Beenders. "Heel wat starters zien door de bomen het bos niet meer, en bovendien treedt de regio niet met één stem naar buiten." Vanuit deze uitdagingen zijn een aantal ondernemers, organisaties en kennisinstellingen rond de tafel gaan zitten met als doel de aanpak naar een hoger niveau te tillen, en de bestaande ondernemersdynamiek een extra versnelling te geven. Onder andere Frank Bekkers (Mobile Vikings), de kennisinstellingen UHasselt en PXL, JCI Limburg, LRM en haar incubatoren, het Mediahuis en JCI-Limburg bundelen de krachten voor dit initiatief, dat voorlopig helemaal getrokken wordt door Marc Beenders. Concreet wil LSU een 300-tal 'ambassadeurs' uit de ondernemers en de academische wereld beschikbaar maken via het platform om de jonge bedrijfjes te begeleiden; een brugfunctie vervullen en starters doorverbinden naar de juiste instanties; en initiatieven voor starters wat beter op elkaar afstemmen en coördineren.