is er volgens de FOD Economie in 202...

is er volgens de FOD Economie in 2020 ontvreemd bij e-commerce-oplichting. Het gaat voor alle duidelijkheid om het totaal van alle bedragen waar ook een klacht voor is neergelegd.