ONEENS Jeroen Franssen, expert arbeidsmarkt bij Agoria EN Tijs Hostyn, vakbondssecretaris van ACV Puls

"Jobs voor eendimensionale programmeurs dreigen in hoog tempo te verdwijnen", stelt Jeroen Franssen, expert arbeidsmarkt bij Agoria. "Repetitieve taken verdwijnen het eerst, ook uit het takenpakket van programmeurs. Machines zullen het eigenlijke schrijfwerk overnemen. Andere taken zoals testen, die de kwaliteit van de code ten goede komen, zullen dan weer aan belang winnen."
...