EENS Sam Hendrickx, medeoprichter van Raccoons

Op termijn wel, gelooft Sam Hendrickx, medeoprichter van Raccoons, een groep van jonge ondernemers die focust op innovatieve en disruptieve technologie. Een van de start-ups uit die groep, Oswald, legt zich toe op de bouw van intelligente chatbots. "De technologie om chatbots te bouwen is in volle ontwikkeling. Het vele onderzoek naar chatbots is vooral gericht op het verhogen van hun intelligentie."
...