van de ondernemingen had in 2020 ICT-specialisten in di...

van de ondernemingen had in 2020 ICT-specialisten in dienst. Daarmee scoort ons land een pak hoger dan de buurlanden en het EU27 gemiddelde van 19%. In Nederland en Frankrijk ligt dat op respectievelijk 25 en 18%. Bron: FOD Economie/Barometer van de informatiemaatschappij 2021