Cryptografie Patrick De Causmaecker, professor computerwetenschappen aan de KU Leuven

In een klassieke computer neemt een 'bit' enkel de waarden 0 of 1 aan. Qubits zijn ontwikkeld volgens de kwantummechanica, waar rekeneenheden niet alleen de waarde 0 of 1 aannemen, maar ook een beetje de ene waarde en tegelijk een beetje de andere waarde (bijvoorbeeld voor zestig procent 0 en veertig procent 1). De rekenkracht en snelheid nemen bijgevolg toe. In welke mate dat gebeurt, hangt af van het aantal qubits in het systeem.
...