EENS Mannes Poel, universitair docent aan de Universiteit Twente

"De stelling is eigenlijk achterhaald, aangezien we ons brein nu al aan een computer koppelen", opent Mannes Poel het debat. Hij is universitair docent aan de Universiteit Twente en werkt mee aan de proeftuin rond brein-computer interfaces (BCI). "Computers analyseren ons non-verbale gedrag, onze houding, intonatie en gezichtsuitdrukking. Ze schatten op die manier vrij goed in of een relatie tussen geliefden standhoudt of leiden uit tweets af hoe we ons voelen."
...