worstelt met het ontwikkelen van...

worstelt met het ontwikkelen van een visie voor digitale veranderingen. Uiteenlopende verwachtingen van verschillende stakeholders zijn het voornaamste obstakel.