2007 was volgens consultant Christophe Lageos een schitterend jaar voor A&ES, met een omzetstijging van 20 procent. "We hebben eind maart al onze doelstellingen voor de eerste jaarhelft van 2008 bereikt", klinkt het trots, en Lageos laat weten dat ze hun cijfers voor het hele jaar al naar boven hebben bijsteld.
...

2007 was volgens consultant Christophe Lageos een schitterend jaar voor A&ES, met een omzetstijging van 20 procent. "We hebben eind maart al onze doelstellingen voor de eerste jaarhelft van 2008 bereikt", klinkt het trots, en Lageos laat weten dat ze hun cijfers voor het hele jaar al naar boven hebben bijsteld. Het bedrijf haalt twee derden van zijn omzet in de it-sector. Lageos stelt vast dat er vooral een sterke vraag is naar bedrijfs- en functionele analisten en ook naar SAP en SharePoint experten, en niet alleen in de bank- en verzekeringssector. Het huidige succes dankt AE&S aan een goed inschatten van de behoeften van de klant en van de verwachtingen van de kandidaten, die vanaf het moment dat ze afstuderen van nabij worden opgevolgd en een carrièreplanning voorgelegd krijgen. Daarnaast is er ook nog het geïntegreerde Dionysos systeem, dat een uitgebreid beheer van de kandidaten, klanten en opdrachten mogelijk maakt in een intranet/extranet-omgeving. Het bedrijf denkt er overigens aan om deze oplossing te commercialiseren. "Onze meerwaarde bestaat erin de kandidaat aan te bieden die perfect overeenstemt met de verwachtingen van de klant", aldus Christophe Lageos. Volgens hem vormen websites met it-vacatures geen enkele bedreiging. "Die sites zijn een zootje. Ze hebben de kip met de gouden eieren geslacht." Hij voegt eraan toe dat 80 procent van de business terugkeert, een bewijs van de trouw van zijn klanten. De laatste jaren zijn de gevraagde profielen geëvolueerd naar functies zoals 'business analysts' en 'project managers', die optreden als interfaces tussen de infrastructuur of applicaties en de gebruikers. Tegelijk zijn de verwachtingen van kandidaten ook veranderd, en criteria als stabiliteit, opleiding, levenskwaliteit, enz. worden steeds belangrijker. Gevraagd naar de toekomst van A&ES, antwoordt Christophe Lageos dat "de rekruteringsmarkt voor it-functies zeker geen recessie kent." Maar, zo voegt hij er snel aan toe: "het is als alles goed gaat dat je moet nadenken over diversificatie." Concreet: A&ES is momenteel bezig met de versterking van zijn pool 'Ontwikkeling van projecten in ondernemingen', die al referenties als Atos Wordline en Eurocontrol kan voorleggen. De groei zou echter nog aanzienlijk kunnen versnellen als A&ES een groot contract in de wacht sleept bij de instelling die IBAN- (International Bank Account Number) en BIC- (Bank Identifier Code) nummers registreert. Met de invoering binnenkort van de SEPA (Single Euro Payments Area) rijst het probleem van de schoonmaak van de databases van betaalinstellingen en de samenhang van de gegevens tussen de databases van de verschillende spelers. Alle betrokkenen willen er zeker van zijn dat elk rekeningnummer wel degelijk overeenstemt met de juiste rekeninghouder. A&ES is van mening dat technologieën rond kennisgebaseerde systemen en artificiële intelligentie hier een oplossing kunnen bieden. Tot slot zou A&ES zijn activiteiten ook graag uitbreiden met adviesverlening en human resources management. Marc Husquinet