Jan Dewitte, director en SAP lead bij Accenture: "Wat sterk opvalt, is dat het tekort aan mensen met erp-kennis aanhoudt. Dat is logisch, want het functionele domein van erp blijft almaar verder uitbreiding nemen. Bij een erp-project horen vandaag ook zaken als customer relationship management (crm), supplier relationship management (srm), business intelligence (bi), compliance en noem maar op. Tegelijk heeft de erp-markt in België de voorbije tijd ook internationale allure gekregen. Veel Belgische ondernemingen rollen hun erp-oplossingen uit in buitenlandse vestigingen, of vormen zelf een onderdeel van een buitenlandse organisatie. Die evolutie zorgt ervoor dat erp steeds vaker voor internationale ondersteuning moet zorgen."
...

Jan Dewitte, director en SAP lead bij Accenture: "Wat sterk opvalt, is dat het tekort aan mensen met erp-kennis aanhoudt. Dat is logisch, want het functionele domein van erp blijft almaar verder uitbreiding nemen. Bij een erp-project horen vandaag ook zaken als customer relationship management (crm), supplier relationship management (srm), business intelligence (bi), compliance en noem maar op. Tegelijk heeft de erp-markt in België de voorbije tijd ook internationale allure gekregen. Veel Belgische ondernemingen rollen hun erp-oplossingen uit in buitenlandse vestigingen, of vormen zelf een onderdeel van een buitenlandse organisatie. Die evolutie zorgt ervoor dat erp steeds vaker voor internationale ondersteuning moet zorgen." Jan Dewitte: "Uiteraard. Bedrijven kiezen vaker voor een brede samenwerking met een erp-partner, op langere termijn ook. Onze klanten verwachten immers dat we voor het complete erp-spectrum diensten kunnen leveren, doorheen de hele levenscyclus van een erp-project. Zowel geografisch als functioneel moet je als erp-partner sterk staan. Daardoor ontstaat in de markt een shake-out. Je moet als erp-dienstenleverancier al een zekere omvang hebben om in al die richtingen tegelijk te kunnen groeien." Jean-Michel Meeus, Oracle lead bij Accenture: "Voor een stuk wel. We merken onder meer dat er een kloof is ontstaan in de re-kruteringsmarkt. Het aanbod aan erp-profielen bestaat ofwel uit jonge mensen die pas zijn afgestudeerd, ofwel uit echte specialisten met tien of meer jaar ervaring. De middenmoot van consultants met drie tot vijf jaar erp-ervaring - ideaal om te rekruteren - is vandaag heel erg klein. Tegelijk heeft het gebrek aan resources in de markt nieuwe inzichten doen ontstaan." Jan Dewitte: "Klopt. Offshoring en nearshoring zijn in de erp-markt de voorbije twaalf tot achttien maanden heel duidelijk aan de oppervlakte gekomen. In plaats van erp-profielen uit het buitenland naar hier te halen, is er vandaag meer interesse om het werk van hier naar het buitenland te verplaatsen. Niet alle bedrijven zijn bereid om daarvoor naar India te trekken, maar we zien wel heel wat succesvolle projecten in onder meer Spanje en Slovakije: landen binnen Europa, binnen onze tijdzone en op nauwelijks twee of drie uur vliegen van Brussel." Jean-Michel Meeus: "Door de schaarste op de erp-rekruteringsmarkt zijn de Belgische bedrijven ook veel meer in termen van return on investment over erp gaan nadenken. Ze willen niet langer koste wat het kost een eigen erp-specialist in huis hebben. Ze zien meer in een langetermijnpartnerschap met een erp-dienstenleverancier. In dat geval zijn ze namelijk zeker dat ze nooit zonder de nodige resources vallen." Jan Dewitte: "Alles wat met regelgeving en compliance te maken heeft: SOX voor beursgenoteerde bedrijven, Basel II voor financiële instellingen, de Europese REACH-verordening rond chemische stoffen, enzovoort. Over het algemeen zien we dat de erp-leveranciers daar goed op inspelen. Een tweede belangrijke trend is business intelligence. Een erp-systeem bevat een schat aan informatie. Via nieuwe functionaliteit rond data mining, rapportering, enzovoort kan de onderneming uit die gegevens nu concrete, beleidsondersteunende informatie puren. De golf van overnames van bi-bedrijven door erp-huizen heeft het belang van die trend alvast voldoende aangetoond." Jean-Michel Meeus: "Beide. Zowel Oracle als SAP hebben producten voor de kmo-markt waarmee ze vrij succesvol zijn. Tegelijk zien de erp-leveranciers ook brood in de ontwikkeling van verticale oplossingen. De generieke processen zijn nu meestal onder controle, waardoor de tijd rijp is om ook de specifieke, sectorgebonden processen te bekijken en daar oplossingen voor te bieden." Dries Van Damme