In 2007 groeide het aantal startende bedrijven dat zich toelegt op ict met 10 procent, een stijging die vergelijkbaar is met de jaren daarvoor, zo leren cijfers van Unizo. België telt zo 2704 nieuwe ict-bedrijfjes (en -zelfstandigen, in hoofd- én bijberoep). Dat is een kleine 4 procent van het totale aantal starters in ons land. Ook dat cijfer, net geen 70.000, steeg in 2007 met 10 procent. Net als de voorbije jaren is zo'n 60 procent v...

In 2007 groeide het aantal startende bedrijven dat zich toelegt op ict met 10 procent, een stijging die vergelijkbaar is met de jaren daarvoor, zo leren cijfers van Unizo. België telt zo 2704 nieuwe ict-bedrijfjes (en -zelfstandigen, in hoofd- én bijberoep). Dat is een kleine 4 procent van het totale aantal starters in ons land. Ook dat cijfer, net geen 70.000, steeg in 2007 met 10 procent. Net als de voorbije jaren is zo'n 60 procent van de ict-starters afkomstig uit Vlaanderen, dit jaar zijn dat er precies 1611. De overige 1093 bedrijven zijn afkomstig uit Brussel en Wallonië. Die regionale opdeling is vergelijkbaar met het totale aantal starters. "Je ziet dat het aantal informaticastarters mooi de algemene stijging volgt. En daar is een verklaring voor", weet Ian De Ruyver, juridisch ict-adviseur bij Unizo. "Sinds 2003-2004 is het negativisme na het uiteenspatten van de internetzeepbel opgelost. Ict kwam weer in een beter daglicht te staan. Daardoor gingen niet alleen grote bedrijven, maar ook kmo's opnieuw investeren in netwerken, software en hardware." Of dat ook het geval is in de ons omringende landen kan De Ruyver niet staven met cijfers, "maar we horen uit Nederland toch ook geluiden over een positiever klimaat. Er is weer een geloof in informatica." De toekomst ziet er dan ook rooskleurig uit. "Maar een spectaculaire piek zoals rond het jaar 2000 zullen we niet meer krijgen", verwacht De Ruyver. "De groei zal matigen." Unizo zelf wil inspelen op die toenemende interesse. "Vooral van kmo's merken we een groeiende vraag naar advies over ict-aangelegenheden." Unizo heeft daarvoor ook al een tijdje haar platform ICT Coach uitgewerkt. "We voeren nu al heel wat meer it-audits uit bij kmo's en bieden hen meer tools aan. Ook ondernemen via het internet, e-business en e-commerce is een speerpunt. Op dat vlak moeten we onze achterstand op Nederland inlopen." Momenteel is dat alles vooral geënt op het Vlaamse initiatief KMO-IT. "Maar we hebben plannen om dat om te gooien en sterk uit te breiden. KMO-IT, àls de naam al blijft bestaan, zal maar één van de vele initiatieven zijn. We gaan in de nabije toekomst die ict-interesse veel ruimer benaderen."Stefan Grommen