AGC Glass Europe produceert, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouwnijverheid, de automobielindustrie en solarindustrie. De Europese tak van AGC Glass telt ongeveer honderd vestigingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Louvain-la-Neuve. In ons land beschikt AGC Glass Europe over twee hoofddatacenters. Voor de opslag van de bedrijfsdata is op beide locaties een san-configuratie uitgebouwd op basis van HP EVA-technologie. Prodata Systems uit Zaventem treedt daarbij op als ict-partner voor de server- en storageinfrastructuur in ...

AGC Glass Europe produceert, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouwnijverheid, de automobielindustrie en solarindustrie. De Europese tak van AGC Glass telt ongeveer honderd vestigingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Louvain-la-Neuve. In ons land beschikt AGC Glass Europe over twee hoofddatacenters. Voor de opslag van de bedrijfsdata is op beide locaties een san-configuratie uitgebouwd op basis van HP EVA-technologie. Prodata Systems uit Zaventem treedt daarbij op als ict-partner voor de server- en storageinfrastructuur in de datacenters van AGC Glass Europe. Omdat de EVA's stilaan tegen de limieten van hun capaciteit en performantie aankeken en de hardware stilaan het einde van zijn levenscyclus bereikte, kreeg Prodata Systems de vraag een nieuwe, toekomstgerichte architectuur uit te tekenen. De ict-partner stelde daarbij een design voor op basis van HP 3PAR StoreServ 7400-4N, een oplossing met vier controllers die de nodige schaalbaarheid biedt om op korte termijn de EVA-systemen te vervangen. Een belangrijke beslissingsfactor voor AGC was de mogelijkheid tot een geïntegreerde online datamigratie tussen EVA en 3PAR. Prodata Systems implementeerde een eerste 3PAR om de nood aan capaciteit in één datacenter op te vangen. Later volgde een tweede 3PAR-opslagomgeving in het andere datacenter en ging de datamigratie van EVA naar 3PAR van start. Concreet beschikt AGC Glass Europe in zijn beide datacenters over een 3-tier opslagarchitectuur, met ssd-schijven (voor de gevraagde performantie), high-performance schijven en high-capacity schijven. Alles samen gaat het om een opslagcapaciteit van ongeveer 150 TB. Tijdens de lopende datamigratie brengt AGC Glass Europe onder meer zijn SAP- en OpenVMS-applicaties op 3PAR over. Waar het niet mogelijk bleek de performantie van de bestaande EVA's uit te breiden, zal de 3PAR-omgeving daarbij wel de nodige kracht leveren om een vlot gebruik van die applicaties te ondersteunen. In de rand van het opslagproject evalueerde AGC Glass Europe het gebruik van zijn back-uparchitectuur. Het bedrijf besliste daarop af te stappen van de bestaande tapetechnologie. Het datavolume bleek immers te groot voor de beschikbare back-up window. Ook het terugzetten van back-ups van op tape - met name tijdens een crisissituatie - nam in de praktijk te veel tijd. Bovendien vond AGC de tape handling en ouside storage te omslachtig. Prodata Systems stelde voor over te stappen op het gebruik van de back-upapplicatie HP Data Protector, in combinatie met twee appliances van het type HP StoreOnce voor back-up op schijf. AGC Glass Europe repliceert de back-ups tussen de appliances in de twee datacenters. Dries Van Damme