Het is een erg mooi contract geworden: een waarde van 95 miljoen euro over een looptijd van vijf jaar. De 'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris' (AP-HP) groepeert 37 ziekenhuizen in en rond Parijs, goed voor 80.000 werknemers, 23.000 bedden, 1 miljoen opnames en 5 miljoen consultaties per jaar. Agfa HealthCare zal samen met CapGemini, HP en Oracle zijn Orbis ziekenhuis- en klinisch informatiesysteem leveren voor ca. 12.000 gelijktijdige gebruikers. Niet alleen is dit "het grootste contract ooit in Europa voor een ziekenhuisinformatiesysteem," stelt Christian Reinaudo, president van Agfa HealthCare, maar het is ook nog "het grootste dat dit jaar te vergeven was in Frankrijk in het kader van het 'Plan Hôpital 2012' - een project van de Franse overheid rond de informatisering van ziekenhuizen. Een duidelij...

Het is een erg mooi contract geworden: een waarde van 95 miljoen euro over een looptijd van vijf jaar. De 'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris' (AP-HP) groepeert 37 ziekenhuizen in en rond Parijs, goed voor 80.000 werknemers, 23.000 bedden, 1 miljoen opnames en 5 miljoen consultaties per jaar. Agfa HealthCare zal samen met CapGemini, HP en Oracle zijn Orbis ziekenhuis- en klinisch informatiesysteem leveren voor ca. 12.000 gelijktijdige gebruikers. Niet alleen is dit "het grootste contract ooit in Europa voor een ziekenhuisinformatiesysteem," stelt Christian Reinaudo, president van Agfa HealthCare, maar het is ook nog "het grootste dat dit jaar te vergeven was in Frankrijk in het kader van het 'Plan Hôpital 2012' - een project van de Franse overheid rond de informatisering van ziekenhuizen. Een duidelijk teken van vertrouwen in de toekomst van zijn product en bedrijf, aldus Reinaudo. Ziekenhuizen staan even ver als bedrijven 30 jaar geleden, stelt Reinaudo, "ze doen nog alles zelf, zoals in het pre-softwarepackage tijdperk. En dat kan niet meer." Om voor de hand liggende redenen: de hoge kosten en complicaties, of de vereisten van de verschillende (terug)betalingssystemen. Bovendien moet de stijging van de kosten in de gezondheidszorg worden ingedijkt, wat een beter beheer van steeds vaker zwaar hulpbehoevende en chronisch zieke personen vereist. Ook moet een toepassing in staat zijn in te spelen op de 'kmo-mentaliteit' van bepaalde departementen onder leiding van geneesheren specialisten. De suite kan overigens in afzonderlijke modules worden geïnstalleerd, voor wie een meer geleidelijke introductie verkiest. Met zijn 'Orbis'-suite kan Agfa HealthCare zowel het ziekenhuisinformatiesysteem bieden - zeg maar "het SAP aspect van het bedrijf" invullen - als het klinisch informatiesysteem. Dat laatste slaat op de opnamegegevens van patiënt, de hele workflow rond zijn behandeling (met aangepaste modules voor de geneesheren en het verplegend personeel), het ontslag uit het ziekenhuis, eventuele transfers, evenals de communicatie met derden (zoals de huisarts). Dat gebeurt met de nodige securityvoorzieningen en een optimaal hergebruik van gegevens na een eenmalige invoering in het systeem. Agfa HealthCare zelf is vandaag een bedrijf in transitie, stelt Reinaudo, maar de it-producten zitten duidelijk in de lift. Dat betekent zowel kostenbesparingen als investeren in onderzoek en ontwikkeling, "building value." HealthCare beschikt daarvoor over een team van 200 ingenieurs (op een totaal van 1000 ingenieurs) die verstand hebben van medische en klinische aspecten. "Wij zijn de enigen de alle nodige expertises in huis hebben, daar waar veel concurrenten in de eerste plaats gericht zijn op grote medische systemen, of op film, of op it zonder medische kennis." Reinaudo wil met de Orbis suite "niet 30 of 40 landen tegelijkertijd bewerken. We focussen op enkele landen en werken in de diepte. We hebben daarbij gekozen voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, België en Luxemburg, Frankrijk en Italië." Het product moet immers voor elk land worden aangepast, onder meer aan het lokaal systeem van sociale zekerheid, terugbetalingen en dies meer. Agfa Healthcare doet zowel de productaanpassingen als de productontwikkeling en vervult tegelijk de rol van hoofdaannemer. Dat bij het contract met AP-HP ook andere partijen betrokken zijn, heeft te maken met bestaande partnerships bij AP-HP en de nood aan bijkomende resources bij het uitrollen van de toepassing. Agfa HealthCare is een onderdeel van Agfa is en dat blijft ook zo. Agfa Gevaert ceo Jo Cornu herhaalt nogmaals dat er in de komende tijd geen verkoop of beursgang in zit. "Zeker de komende twee jaar concentreren we ons op 'performance'." Cornu geeft toe dat er ooit wel andere aandeelhouders kunnen komen, met een beursgang als meest logische stap, maar dit is niet het moment en er zijn ook andere scenario's mogelijk. Een dergelijke strategische move zou echter geen impact hebben op de klanten, want de toekomst van Agfa HealthCare en Orbis zijn aan elkaar gekoppeld. Guy Kindermans