De beursgenoteerde Alfacam Group uit Lint bundelt vier ondernemingen. In de eerste plaats is er Alfacam zelf, een bedrijf dat al twintig jaar facilitaire diensten aanbiedt voor televisie: studio's, camera's, regiewagens, personeel, enzovoort. Alfacam is in zijn branche één van de grootste spelers in Europa. Het bedrijf maakte naam bij internationale evenementen als de Olympische Spelen en het Eurovisie-songfestival. Tot de groep behoort verder ook het Eurocam Media Center, een studiocomplex waar de opnames van shows en tv-programma's plaatsvinden, zoals 'Steracteur sterartiest' en 'Zo is er maar één'. Daarnaast is er nog EuroLinX, een spin-off van Alfacam en gespecialiseerd in draadloze hdtv-captatie, en ten slotte Euro1080, het hdtv-bedrijf dat met de digitale themazenders EXQI Culture en EXQI Sport aanwezig is in de digitale tv-pakketten van onder meer Belgacom en Telenet. De nieuwe mediasite van de Alfacam Group in Lint is op nauwelijks vier jaar tijd uit de grond gestampt. De groep houdt ook de mogelijkhei...

De beursgenoteerde Alfacam Group uit Lint bundelt vier ondernemingen. In de eerste plaats is er Alfacam zelf, een bedrijf dat al twintig jaar facilitaire diensten aanbiedt voor televisie: studio's, camera's, regiewagens, personeel, enzovoort. Alfacam is in zijn branche één van de grootste spelers in Europa. Het bedrijf maakte naam bij internationale evenementen als de Olympische Spelen en het Eurovisie-songfestival. Tot de groep behoort verder ook het Eurocam Media Center, een studiocomplex waar de opnames van shows en tv-programma's plaatsvinden, zoals 'Steracteur sterartiest' en 'Zo is er maar één'. Daarnaast is er nog EuroLinX, een spin-off van Alfacam en gespecialiseerd in draadloze hdtv-captatie, en ten slotte Euro1080, het hdtv-bedrijf dat met de digitale themazenders EXQI Culture en EXQI Sport aanwezig is in de digitale tv-pakketten van onder meer Belgacom en Telenet. De nieuwe mediasite van de Alfacam Group in Lint is op nauwelijks vier jaar tijd uit de grond gestampt. De groep houdt ook de mogelijkheid open om naast het huidige terrein verder uit te breiden. "We zijn in hoofdzaak een facilitair bedrijf", zegt ict-manager Kevin Couvreur. "Maar faciliteiten voorzien op de site zelf, is ook heel belangrijk. En de meeste van die faciliteiten steunen op het netwerk." Door de snelle organische groei bleek het netwerk aan vervanging toe. Alfacam maakte daarbij de keuze voor een heuse tabula rasa. "We wilden een compleet nieuwe basis. Het moest een basis zijn die onze toekomstige groei zou aankunnen, zonder dat we daarvoor nu al moeten overinvesteren in capaciteit die we pas in de toekomst nodig zullen hebben. Dat leek ons het beste plan. Beter alvast dan te proberen de organisch gegroeide, heterogene netwerkomgeving telkens weer te upgraden in functie van nieuwe behoeften." Het plan plaatst Couvreur in een luxepositie. "We kunnen een volledig nieuw netwerk uitrollen. We hoeven geen rekening te houden met legacy." Twee jaar geleden al ging Alfacam voor het project op zoek naar een netwerkpartner. De keuze viel daarbij uiteindelijk op ProCurve Networking, de netwerkafdeling van HP. Dimension Data is aangetrokken als integrator, in wat voor dat bedrijf het grootste HP-project is uit zijn geschiedenis. "Een mediabedrijf is vandaag voor een groot stuk een technologiebedrijf", stelt Kevin Couvreur. "Zo goed als alles loopt over het netwerk: klassieke toepassingen als e-mail en telefonie, maar ook het doorsturen van beeld en geluid, montages, enzovoort. Het netwerk fungeert daarbij echt als het vatenstelsel van het bedrijf. Het is wijd en zijd vertakt, en iedereen rekent erop." Alfacam had in het verleden al ervaring opgebouwd met ProCurve. Dat bedrijf had de regiewagens van Alfacam van nieuwe switches voorzien. De Olympische Spelen in Peking waren op dat vlak een belangrijke test voor ProCurve, zo bleek. "ProCurve levert niet noodzakelijk het beste en duurste materiaal", zegt Kevin Couvreur, "maar het is wel overal ter wereld te koop in de pc-shop om de hoek. Dat was voor ons een belangrijk element. Veel van onze activiteiten gebeuren op locatie, zowat overal ter wereld. Wanneer er in een regiewagen onverhoopt iets stuk gaat, dan is het belangrijk dat we makkelijk off the shelf nieuwe stukken kunnen kopen." Die lijn trekt Alfacam nu door naar Lint, door ook daar overal voor ProCurve te kiezen. "De rol van het netwerk is heel eenvoudig: het moet veilig, snel en stabiel werken. De discussie over de technologie zelf is daarbij eigenlijk niet langer van toepassing." Voor Alfacam bestaat de moeilijkheid er nu in een infrastructuur uit te rollen die een basis biedt voor de komende vier jaar. "Dat is inderdaad niet makkelijk", geeft Kevin Couvreur toe. "Als je weet dat de site in Lint op vier jaar is gebouwd, dan is het niet echt in te schatten waar we over nog eens vier jaar zullen staan. Mijn gevoel vertelt me dat we goed zitten. Toch blijft het moeilijk om het design van het project te bepalen: de tv- en videosector verandert erg snel." De nieuwe omgeving zorgt bij Alfacam alvast voor een grondige ommezwaai. "De oude infrastructuur was een mix van materiaal van allerlei leveranciers. Nu leggen we het volledige netwerk met materiaal van één enkele leverancier. Dat moet ons toelaten het netwerk beter te beveiligen, te bewaken, te controleren." Concreet levert HP ProCurve Networking het bedrijf een compleet nieuw netwerk - van core tot edge - op basis van 48 switches en vier grote core switches. Couvreur beseft het belang van een grondige voorbereiding. "We investeren daar bewust veel tijd in. We testen alles heel grondig. Dat moet ons toelaten ergens eind april, begin mei op één weekend de installatie door te voeren." In een volgende stap wil Alfacam de opslagomgeving vernieuwen, daarna wellicht ook de werkstations, de rendering-stations, enzovoort. In eerste instantie gaat de interesse daarbij opnieuw uit naar HP. Vrees voor een vendor lock-in is er niet. "De nadelen van een versnipperde it-omgeving wegen daar niet tegen op. Bovendien kijken we niet alleen naar het materiaal, maar ook naar de expertise die erachter zit." Dries Van Damme