Erg typerend voor de markten van data-integratie en data quality tools was wel de mededeling van Gartner begin juni dat deze twee markten steeds meer samensmelten omdat organisaties er zich in toenemende mate van bewust worden dat de correctheid van gegevens even belangrijk is als de toegang tot die gegevens. Vandaar, zo stelt Gartner, dat een aantal data-integratieleveranciers sedert een jaar of drie kleinere data quality collega's opslorpen om gaten in hun aanbod op te vullen.
...

Erg typerend voor de markten van data-integratie en data quality tools was wel de mededeling van Gartner begin juni dat deze twee markten steeds meer samensmelten omdat organisaties er zich in toenemende mate van bewust worden dat de correctheid van gegevens even belangrijk is als de toegang tot die gegevens. Vandaar, zo stelt Gartner, dat een aantal data-integratieleveranciers sedert een jaar of drie kleinere data quality collega's opslorpen om gaten in hun aanbod op te vullen. Informatica is daar een uitstekend voorbeeld van, het nam eind april Identity Systems over van Nokia om zijn data quality luik te kunnen vervolledigen. "Je moet dit zien in de context van globalisatie", zegt Chris Boorman, chief marketing officer bij Informatica. "Bedrijven hebben vandaag klanten over heel de wereld, en allerlei nieuwe overheidsrichtlijnen rond zaken als anti-witwaspraktijken verplichten hen om perfect te weten met wie ze handel drijven en wat er gaande is, ongeacht of hun handelspartner zich nu in Europa of Rusland of China bevindt. Het excuus dat bepaalde informatie enkel in het Russisch of het Chinees beschikbaar was en dus onleesbaar, telt niet meer. Identity Systems maakt hier het onmogelijke mogelijk: het kan namen identificeren en vergelijken in meer dan zestig verschillende talen en schrijfwijzen, zonder specialistische kennis of eindeloos veel ingrepen." Informatica heeft die kennis verwerkt in zijn Identity Resolution oplossing, een onderdeel van zijn zopas aangekondigd Informatica 8.6 data-integratieplatform. Centraal daarin staat nog steeds PowerCenter, het resultaat van meer dan 14 jaar ontwikkeling. "Het is een oplossing die organisaties van welke omvang dan ook in staat stelt gegevens van zowat elk systeem in haast elk formaat te verzamelen, te integreren en te verspreiden", legt Boorman uit. "En in real-time nu, zonder vertraging, zodra de gegevens beschikbaar komen. Daarnaast hebben we nu ook een nieuw software-as-a-service product voor data-integratie op basis van cloud computing, inclusief een nieuwe Data Loader service die zakelijke gebruikers in staat stelt om op een eenvoudige manier hun gegevens die buiten de bedrijfsmuren door salesforce.com beheerd worden, te integreren met hun interne gegevens - even eenvoudig in het gebruik als een doorsnee Website. Verder omvat het nieuwe platform B2B Data Exchange producten voor het verwerken van ongestructureerde gegevens zoals spreadsheets en tekstdocumenten of standaarden zoals Swift voor financiële diensten, met de mogelijkheid alles naar andere formaten om te zetten. En tenslotte de al hogergenoemde Identity Resolution die door pro-actief de datakwaliteit te bewaken vermijdt dat er al problemen zouden ontstaan bij het binnenkomen van de gegevens. Plus uiteraard de mogelijkheid om een unieke search en match van gegevens uit te voeren over verschillende systemen en talen. "Het bewustzijn voor datakwaliteit groeit sterk, vooral onder druk van compliance reglementeringen en wereldwijde concurrentie", zegt Ivan Chong, algemeen directeur van de Data Quality Business Unit van Informatica. "Geen enkele organisatie kan zich vandaag nog veroorloven geen aandacht te besteden aan de kwaliteit van haar gegevens, voor governance, voor klantenservice - een van de redenen waarom wij specifieke oplossingen voor ondermeer Oracle en SAP ontwikkeld hebben. Ik moet daarbij wel toegeven dat de aandacht voor datakwaliteit groter is in Europa dan in de Verenigde Staten of Azië." Een van de grote sterkten van de Informatica-oplossingen is dat ze een waaier van besturingssystemen, databases, middleware, business intelligence en toepassingssoftware ondersteunen. Chris Boorman: "Toegegeven, ook Oracle doet aan data-integratie, maar dan wel vanuit een specifieke hoek: laat ons al je data integreren in een Oracle database. Idem voor SAP. Informatica daarentegen heeft geen specifieke voorkeur voor een database, wij zijn neutraal. Weet je, eigenlijk is onze grootste concurrent vandaag nog altijd manuele codering, in 50 procent van de offertes moeten we daar rekening mee houden. Dat betekent meteen dat we nog in een emerging market zitten die we nog in hoge mate naar onze hand kunnen zetten, met heel veel marktkansen. Concurrent nummer twee is IBM, maar die komen we in minder dan 20 procent van de gevallen tegen." Boorman vindt het alvast positief dat vroeger heel wat datamigratieproducten tactisch op departementale basis gebruikt werden maar dat ze nu vaker als strategisch beschouwd worden, bijvoorbeeld als onderdeel van een ICC, een Integration Competency Center. "Als we merken dat een organisatie begint te praten over een ICC, dan weten we dat gegevens plots strategisch geworden zijn", aldus Boorman.Frans godden