In mei 2007 nam Alti het Aalsterse Cernum over, dat over 65 specialisten in drie belangrijke domeinen beschikt: SAP CRM, SAP Business Intelligence en NetWeaver. Stuk voor stuk producten die in de lift zitten. Voor de overname door Alti boekte Cernum al een omzet van 9 miljoen euro.
...

In mei 2007 nam Alti het Aalsterse Cernum over, dat over 65 specialisten in drie belangrijke domeinen beschikt: SAP CRM, SAP Business Intelligence en NetWeaver. Stuk voor stuk producten die in de lift zitten. Voor de overname door Alti boekte Cernum al een omzet van 9 miljoen euro. Het Franse Alti zag in de overname een kans om zijn expertise op het gebied van SAP significant te versterken. De groep had al een dertigtal SAP-specialisten in huis en het streven was om zichzelf via de overname in de top 5 van de SAP-integratoren in ons land te hijsen, met een gecumuleerde omzet van zo'n 17,5 miljoen euro."De voornaamste troef van Cernum is zijn specialisatie in nieuwe SAP-technologieën, zoals SAP CRM versie 2007, waarbij Cernum de enige drie projecten in België uitrolt die door de SAP groep zijn erkend", zo legt Alain Georgy, directeur van de internationale pool van de Alti Groep, uit."Sinds de overname heeft de Belgische entiteit 170 mensen in dienst, waaronder 110 SAP-specialisten. En in september dit jaar verwachten we een omzet van 22 miljoen euro, met een aanzienlijk verbeterde winstmarge." Alain Georgy schat dat zijn groep op dit moment deel uitmaakt van de Belgische top 5 wat het aantal werknemers betreft dat bij SAP-projecten betrokken is (naast zo'n 70 mensen die aan technologieprojecten rond Business Objects, Cognos, Java en. Net werken). Hij benadrukt het innovatieve aspect van het bedrijf. Wat het management bij de overname beloofde, is ook gebeurd: de naam Cernum werd niet alleen behouden, maar zelfs in de schijnwerpers gezet. Het bedrijf promoot het merk nu via sponsoracties (zoals voetbalteam D1 Dender en het vrouwelijke bobsleeteam van België). Die acties zijn niet zozeer bedoeld om potentiële klanten te overtuigen, maar vooral om nieuwe medewerkers aan te trekken."Het afgelopen jaar hadden we 40 mensen extra aan het werk kunnen zetten", schat Alain Georgy. Geert Vanvaerenbergh, medeoprichter van Cernum, is nog steeds op post en kreeg onlangs zelfs de functie van verantwoordelijke marketing en communicatie binnen de Alti Groep aangeboden. Ook andere kaderleden van Cernum hebben promotie gekregen binnen de groep."Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt focussen we op jongeren, bijvoorbeeld via 'boot camps' voor NetWeaver for CRM en BI, maar we richten ons ook op mensen die niet direct op zoek zijn naar dit type werk. Want als we onze mensen niet zelf opleiden, vinden we ze nooit." Jongeren die bij Alti-Cernum komen werken, worden door oudere medewerkers ingewerkt en krijgen de kans om deel te nemen aan waardevolle projecten rond nieuwe technologieën, benadrukt Vanvaerenbergh."We geloven dat de nieuwe versie SAP CRM 2007 dit jaar enorm populair wordt, vooral door de uitgesproken gebruiksvriendelijkheid van het product. En we bereiden ons voor op een 'boom' van SAP BI zodra het aanbod wat meer gestabiliseerd is." Van Vaerenbergh wijst er ook op dat nieuwe technologieën als Java en. Net nu in veel projecten kunnen worden toegepast dankzij de nieuwe expertise van de groep inzake projectmanagement. De SAP-kennis van Cernum wordt binnen de groep inmiddels met open armen onthaald. Met name in Frankrijk wordt dan ook dankbaar aan synergieën gewerkt. Volgens Alain Georgy is de overname van Cernum op alle vlakken een succes. Hij rekent erop dat hij dankzij het verruimde aanbod meer klanten zal kunnen winnen. Hij is er niet weinig trots op dat 7 klanten in de top 25 van de groep Alti Belgen zijn: Agfa (voornamelijk voor het wereldwijde gebruik van SAP), de groep Suez/Electrabel, Becton Dickinson, SPE/Luminus, Ajinomoto Omnichem, Amcor en Ontex (elk met contracten ter waarde van minstens 1 miljoen euro). Staan er nog andere overnames op het programma?"Ik ontvang gemiddeld 6 dossiers per maand. Maar de groep Alti streeft vooral naar sterke interne groei, hoewel overnames niet uitgesloten zijn. Als die er komen, zullen ze gericht zijn op onze huidige expertiseterreinen. Maar op korte termijn zijn er dus geen plannen in die richting", aldus Alain Georgy. Hij sluit evenwel niet uit dat binnenkort een filiaal van Alti zal worden geopend in een land waar de groep nog niet actief is. Marc Husquinet