De aankondigingen tijdens Oracle OpenWorld (1) gingen van eenvoudige updates van bestaande modules (nieuwe functies of integratie van overgenomen producten, voornamelijk BEA) tot de intrede op een nieuw marktsegment (datawarehouse appliances) of een initiatief op een markt waar anderen de dienst uitmaken (collaboration server Beehive).
...

De aankondigingen tijdens Oracle OpenWorld (1) gingen van eenvoudige updates van bestaande modules (nieuwe functies of integratie van overgenomen producten, voornamelijk BEA) tot de intrede op een nieuw marktsegment (datawarehouse appliances) of een initiatief op een markt waar anderen de dienst uitmaken (collaboration server Beehive). De komst van appliances voor databases en -warehouses (Exadata Programmable Storage Server en HP Oracle Database Machine) is duidelijk een knaller van een aankondiging. Oracle, bevoorrechte partner van HP, positioneert zich niet enkel op de hardwaremarkt (niet de eerste keer trouwens, denk maar aan de network computer) maar ook en vooral in een niche die helemaal overhoop wordt gehaald door tal van overnames en allianties. Maar meer daarover in een later nummer. Een jaar geleden, toen de spanning rond de overname van BEA te snijden was, stelde Oracle zich nog bijzonder hautain op, met het argument dat zijn aanbod volledig en voldoende uitgebreid was. Twaalf maanden later krijgen we een heel anders discours te horen. Oracle heeft het nu over "belangrijke strategische stukken" die werden toegevoegd aan zijn puzzel. Onder andere Tuxedo, een Enter-prise Service Bus, de tool voor identiteitsbeheer AquaLogic Enterprise Security (herdoopt in Entitlement Server) en een SOA-referentiesysteem. Tijdens het eerste kwartaal heeft Oracle met spoed producten op de markt gezet die de concretisering waren van de lopende ontwikkelingen bij BEA, of het resultaat van de integratie tussen producten van BEA en Oracle (J Developer, Enterprise Manager, Coherence, ...). Tijdens de OpenWorld-conferentie werden twee nieuwe erp-platformen voorgesteld: enerzijds de WebLogic Suite, die de WebLogic Server Enterprise Edition (EE), Coherence EE, Weblogic Operations Control, WebLogic Real Time en de Oracle Application Server EE bevat; en anderzijds, de WebLogic Application Grid Suite, met daarin Coherence Grid Edition, JRockit Real Time en het Enter-prise Manager Diagnostics Pack. Andere 'nieuwigheden': de Oracle WebCenter Suite en de Oracle BPM Suite. Het integratieproject is uiteraard nog niet voltooid. Zo worden de 'event managers' van beide ondernemingen momenteel gecombineerd (invoer van evenementen via BEA Event Manager en statistische en analytische verwerking via de oplossing van Oracle). Volgende grote afspraak: halfweg 2009 met de release van 11g-integraties. Om de cloud computing trein toch niet te missen heeft Oracle besloten sommige van zijn producten (Fusion Middleware, database en Enterprise Manager) beschikbaar te stellen via het EC2-platform (Elastic Compute Cloud) en de S3-dienst (Simple Storage Service) van Amazon Web Services. "Er zullen later nog andere aankondigingen komen met verschillende partners voor andere omgevingen in cloud computing", aldus Chuck Rozwak, vice-president Product Development. "We hebben echter nog geen plannen om zelf deze materiële hostinglaag aan te bieden. Onze toegevoegde waarde beperkt zich tot de software en het aanbod van diensten: patches, migratie, beheer op afstand, ... De vraag is of ondernemingen hun kritieke applicaties op de cloud zullen installeren. Ik denk dat ze dat geleidelijk aan zullen doen, te beginnen met taken voor tests en de ontwikkeling van applicaties, en pas op termijn hun belangrijke en kritieke applicaties zullen migreren. Gezien de enorme volumes leidt de opslag en bewaring op de cloud tot verminderde prestaties. Een bedrijf moet dus zorgvuldig de beschikbare bandbreedte evalueren en berekenen hoeveel gegevens het kan herstellen binnen een bepaalde termijn." Ander opmerkelijk feit op OpenWorld 2008: weinig of geen aandacht voor de Fusion-applicaties in het uitgebreide sessieprogramma of in het betoog van de sprekers. De toon klinkt heel anders dan drie jaar geleden. Chuck Rozwak hanteert duidelijk een voorzichtiger, behoudsgezind discours: "We willen niet te ver in de toekomst kijken. Ons engagement ten opzichte van de Fusion-applicaties is niet veranderd maar we willen ook nog altijd de bestaande oplossingen verbeteren zolang de klanten daar om vragen." We zijn benieuwd. En, voegt Rozwak daar nog aan toe: "We willen vermijden dat we op een event als OpenWorld te specifiek zijn over de functies, namen of datums van toekomstige producten op lange termijn, want daar hebben de klanten niks aan. We kondigen dit soort zaken slechts aan als we klaar zijn voor de lancering van het product." Met andere woorden, geen nieuwe Fusion-applicaties (2) in de nabije toekomst? (1) Voor meer details over de aankondigingen verwijzen we u naar de informatie op de website. (2) Eerste verschenen Fusion-applicaties in 2008: software van SFA en de EPM in de 11g-versie. Brigitte Doucet