De redactie van Data News selecteerde voor ICT Woman of the Year ditmaal drie topvrouwen in ICT die niet alleen een C-rol vervullen, maar die ook mee aan de wieg stonden van het bedrijf waar ze hun schouders onder zetten. De rode draad? Ondernemerschap, leiderschap en technologie, aangevuld met criteria als ambitie, een bewezen parcours, aandacht voor diversiteit, een sterke persoonlijkheid en visibiliteit. Na stemming van het publiek en de beoordeling door de jury, werd de winnaar Dewi Van De Vyver (Flow Pilots).
...

De redactie van Data News selecteerde voor ICT Woman of the Year ditmaal drie topvrouwen in ICT die niet alleen een C-rol vervullen, maar die ook mee aan de wieg stonden van het bedrijf waar ze hun schouders onder zetten. De rode draad? Ondernemerschap, leiderschap en technologie, aangevuld met criteria als ambitie, een bewezen parcours, aandacht voor diversiteit, een sterke persoonlijkheid en visibiliteit. Na stemming van het publiek en de beoordeling door de jury, werd de winnaar Dewi Van De Vyver (Flow Pilots). Dewi Van De Vyver heeft altijd iets gehad met technologie. Het was dan ook voorbestemd dat ze tussen developers zou belanden. Acht jaar geleden stond ze mee aan de wieg van scale-up Flow Pilots. Sinds een jaar leidt ze het bedrijf ook als CEO. Flow Pilots begeleidt digitale innovatietrajecten en voert ze uit van A tot Z. Dagelijks inspireert en motiveert Dewi een dertigtal mensen. Dewi is vastberaden om meer vrouwen warm te maken voor technologie, en AI in het bijzonder. "In het technologiedebat dat vandaag wordt gevoerd, ontbreekt een zeer belangrijke invalshoek, namelijk die van de helft van de bevolking. Het is hoog tijd om awareness te creëren", zegt ze daarover. Met haar knappe ondernemersverhaal en haar duidelijke taal over diversiteit - lees vooral het volledige interview met haar op de volgende pagina's - haalt Dewi Van De Vyver het van Bieke Van Gorp (co-founder & COO van FibriCheck) en Caroline De Vos (co-founder & COO van SatADSL). Voor de negende keer ondertussen gingen we ook op zoek naar een 'Young ICT Lady of the Year'. Daarmee wil Data News de belangstelling trekken van (jonge) dames voor een loopbaan in de ICT-sector. Iedere vrouw die jonger is dan 35 jaar en werkzaam is in een ICT-bedrijf of in een ICT-functie kon zich kandidaat stellen of voorgesteld worden door een collega. Uit alle inzendingen selecteerde de jury tien genomineerden die u, beste lezer, via online voting naar een top-5 herleidde. Die vijf dames mochten zichzelf komen voorstellen aan de jury, die uiteindelijk Julie Scherpenseel, chief growth officer bij ML6, verkoos als Young ICT Lady of the Year. Het was haar masterproef die haar passie voor analyse, en uiteindelijk machine learning en AI, aanwakkerde. De rest, inclusief postdoctorale studies Big Data & Analytics in Management en Business (KULeuven, 'Summa cum laude'), is geschiedenis.Na het verbeteren van haar data-expertise bij Real Impact Analytics en Accenture, stapte ze over naar de start-up ML6 als business developer. Vandaag is ze verantwoordelijk voor de groei van het bedrijf in het buitenland en werkt ze samen met de CEO, CTO en adviesraad aan de toekomstige positie van ML6. De jury is er van overtuigd dat Julie Scherpenseel een rolmodel kan zijn voor jonge vrouwen en meisjes.