U was van bij het begin betrokken bij de creatie van Bank van De Post (BPO)?

GUY ROMBEAU: Ik werd in september 1995 door Fortis gedetacheerd bij de creatie van de Bank van de Post. We hebben in die tijd heel snel de eerste versie van het pakket Thaler van Callataÿ & Wouters geïnstalleerd op een AIX-platform, want onze voornaamste activiteit was die van spaarbank. Daarna kwam de overname van de postchequerekening, een afdeling van De Post, en zijn we overgeschakeld op een nieuwe versie van Thaler die grotere volumes kon verwerken en meer coherentie bood. Wat het technische platform betreft, hebben we gekozen voor Reliant Unix van Siemens. Tegen 2000 moesten we ons ook bezighouden met de overschakeling naar het nieuwe millennium en de euro. Toen Siemens in 2003 aankondigde de ondersteuning van Reliant te zullen stopzetten, werden alle bankservers gemigreerd naar Sun Solaris, met HP-schijven. We kenden toen wat performanceproblemen.
...

GUY ROMBEAU: Ik werd in september 1995 door Fortis gedetacheerd bij de creatie van de Bank van de Post. We hebben in die tijd heel snel de eerste versie van het pakket Thaler van Callataÿ & Wouters geïnstalleerd op een AIX-platform, want onze voornaamste activiteit was die van spaarbank. Daarna kwam de overname van de postchequerekening, een afdeling van De Post, en zijn we overgeschakeld op een nieuwe versie van Thaler die grotere volumes kon verwerken en meer coherentie bood. Wat het technische platform betreft, hebben we gekozen voor Reliant Unix van Siemens. Tegen 2000 moesten we ons ook bezighouden met de overschakeling naar het nieuwe millennium en de euro. Toen Siemens in 2003 aankondigde de ondersteuning van Reliant te zullen stopzetten, werden alle bankservers gemigreerd naar Sun Solaris, met HP-schijven. We kenden toen wat performanceproblemen. In dezelfde periode hebben we internetbanking geïntroduceerd, ook gebaseerd op Kyudo van Callataÿ & Wouters. Er werd een datawarehouse op poten gezet, voornamelijk voor marketingonderzoek. De keuze viel op Teran, ook al van C&W. Dit datawarehouse voedt de CRM van De Post voor zijn marketingcampagnes. Via het decentralisatieproject hebben we verschillende taken kunnen overhevelen naar de loketten in de agentschappen. Die werden uitgerust met de PostStation-applicatie, die via XML-requests gelinkt is met Thaler. Dankzij dit project kunnen we sneller reageren en meer online werken. Eind 2003 hebben we een NP2-autorisatieserver van Atos Origin geïnstalleerd die de transacties voor de geldautomaten en de betaalterminals in winkels beheert, met een verbinding naar Banksys, dat nu deel uitmaakt van Atos Worldline. We hebben dan beetje bij beetje een logica voor geïntegreerde platformen ingevoerd waarmee we de stromen van begin tot einde kunnen beheren, de architecturen en applicaties kunnen vereenvoudigen en rationaliseren, en de business snellere antwoorden kunnen leveren wat de time-to-market betreft. GUY ROMBEAU: Bij de verhuizing in 2007 hebben we voice-over-ip ingevoerd, daarbij gebruik makend van een oplossing van Cisco en met Telindus als partner. In 2008 werden de high-end Unix Sun Solaris 15K-toestellen vervangen door M5000's, waardoor de totale cost of ownership gehalveerd is en de prestaties 3 tot 4 keer hoger liggen. Er werden ook nieuwe HP XP20000-schijven geïnstalleerd - we zijn net klaar met de vervanging. Op het vlak van pc-banking hebben we de beveiligingsoplossingen herzien en uiteindelijk de voorkeur gegeven aan een oplossing met bankkaartlezers. De front-end van de webbanking wordt beheerd door Fortis, maar het beveiligingsgedeelte is verbonden met onze Thaler back-endsystemen. Bank van de Post telt nu 200.000 klanten voor pc-banking, wat zeker niet slecht is gezien het profiel van onze klanten, en we gaan onze internetdiensten ook nog uitbreiden. In 2007 werd de opslag geconsolideerd, met de invoering van een disaster recoveryplan in samenwerking met Telematics & Services. Dit project had betrekking op de mid-range opslag van Hitachi, de opslag op schijven met IBM Tivoli en de VTL (virtual tape library) met een product van Boss, en de archivering van productiebestanden op Worm-schijven. In 2008 zijn we gestart met een virtualiseringsproject met VMware voor de Windows-kantoortoepassingen, alvorens het uit te breiden in het kader van ons business continuity-plan. Nu overwegen we ook een uitbreiding naar de werkstations op afstand. Vorig jaar hebben we ten slotte ook 650 printers voor rekeninguittreksels van Diebold geïnstalleerd in de postkantoren. Diebold zorgt voor de monitoring, maar het beheer van de stromen gebeurt via het Bilan-netwerk van De Post. GUY ROMBEAU: Als gevolg van de financiële crisis heeft Fortis zijn Cobra-project rond cross border-informatica voor alle retailentiteiten van de groep opgeborgen, terwijl wij dit project als eerste gingen uitproberen. Daardoor hebben wij onze strategie moeten herzien. In november 2008 hebben we dan besloten om opnieuw de mogelijke migratie naar Thaler V2 op SAP te onderzoeken, ook omdat er ondertussen een samenwerkingsakkoord werd afgesloten tussen Callataÿ & Wouters en SAP. Daardoor kon het product worden versterkt op functioneel vlak, onder meer voor de boekhouding, business intelligence, enz. We hebben dan de situatie bekeken van andere klanten die bezig waren met de invoering van Thaler 2. In juni van dit jaar is de definitieve beslissing gevallen. Sinds begin 2009 hebben we de scope zeer precies gedefinieerd, en vervolgens het contractuele kader besproken met onze partners: Callataÿ & Wouters voor de licenties, SAP voor de implementatie van bepaalde modules en Logica voor de aspecten implementatie, kwaliteitsborg, enz., naast de nodige mankracht. GUY ROMBEAU: Het moet in de tweede helft van dit jaar starten, en 18 tot 24 maanden in beslag nemen. De start van Apollo, want zo hebben we het gedoopt, is gepland voor begin 2011. Er wordt overigens een specifieke structuur opgericht voor het beheer van dit project, dat vele duizenden mandagen zal vergen, zowel intern bij onze eigen it-afdeling en de business, onder meer voor het changemanagement, als bij de informatica van De Post en bij onze leveranciers. Naast Thaler op SAP zal er ook een andere technische architectuur worden ingevoerd. We hebben zopas een selectieve RFP gestuurd naar een reeks leveranciers, en we zouden graag met één enkele leverancier werken. We houden zo goed als zeker vast aan een Linux-omgeving, maar waarschijnlijk met verschillende niveaus, aangezien sommige elementen onder Windows of Linux zouden kunnen draaien, zoals de webservers. We zouden onze Informix-database ook kunnen migreren naar Oracle. In feite zullen alle softwarelagen opnieuw op elkaar worden uitgelijnd: Tuxedo, Informix en Solaris. De keuze van de architectuur zou deze herfst gemaakt moeten worden en de installatie zal geleidelijk aan gebeuren vanaf 2010. Het datawarehouse zal dat van SAP zijn, en de oplossing van Norkom tegen witwaspraktijken wordt naar een recentere versie gemigreerd. De Apollo-oplossing zal in actieve/actieve modus draaien op de twee sites waarover Bank van de Post nu beschikt. Enerzijds die in Machelen in samenwerking met IBM en Belgacom, waar we over een private room beschikken die samen met De Post wordt beheerd. Anderzijds het datacenter van Versatel in Nossegem waar we eveneens over een private room beschikken die samen met De Post wordt beheerd. GUY ROMBEAU: Apollo is duidelijk de zwaarste klus, maar ook de invoering van de oplossing voor onze servicedesk, waar we dit jaar mee begonnen zijn, zal worden voortgezet. De keuze viel op de tool Remedy, die wordt uitbesteed bij Siemens. Ook het project SEPA wordt voortgezet, na een eerste fase in 2008. GUY ROMBEAU: Het departement informatica telt zo'n 70 medewerkers, waarvan de helft intern en de helft extern, voornamelijk consultants en een tiental medewerkers van Callataÿ & Wouters. De laatste jaren hebben we vooral externe medewerkers aangeworven aangezien de evolutie van de it bij Bank van de Post onzeker was. Dit gezegd zijnde, Apollo opent nieuwe perspectieven, en nu zijn we misschien ook iets te veel afhankelijk van onze externe medewerkers. Het voordeel is dat er nu meer informatici op de markt zijn en dat ons imago verbeterd is. Het departement is opgedeeld in twee teams: 'ontwikkeling' en 'productie en systemen'. Er is nu ook een speciaal beheersteam voor het Apollo-project. GUY ROMBEAU: Sommige zaken worden al uitbesteed en het kan zijn dat er in de toekomst nog meer outsourcing komt. Maar ik heb het liever over selectieve outsourcing. GUY ROMBEAU: Wij werken volgens het 'zero budgetting'-principe en elk budget wordt opgesteld op basis van een project. Zoals zovelen heronderhandelen we met onze belangrijkste leveranciers over de contracten, wat we trouwens in 2007 al deden. We hebben overigens een systeem voor capacity management ingevoerd met arbitrage tussen de projecten. Het lijkt echter duidelijk dat de geldkraan in 2010 gedeeltelijk zal worden dichtgedraaid, om ons te concentreren op Apollo. GUY ROMBEAU: Ik denk dat ik dankzij mijn economische opleiding een bredere visie heb, waardoor ik meer voeling heb met de business en dichter bij het bedrijfsleven sta. We hebben in de loop der jaren hoogtechnologische producten geïnstalleerd, en de nieuwe uitdaging met Apollo is uiterst boeiend. Marc Husquinet