Meer dan 10.000 deelnemers hoorden ceo Andrew Anagnost op de Autodesk University conferentie in Las Vegas (de 25ste!) vurig pleiten voor meer automatisering om sneller betere producten te kunnen ontwikkelen. "En in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, kost dat geen banen maar opent het nieuwe kansen voor nieuwe beroepen. De voorbije 50 jaar hebben we meer jobs gecreëerd dan er verloren zijn gegaan en we moeten automatisering dan ook eerder als een opportuniteit dan als een bedreiging zien. Een voorbeeld: als je rekening houdt met de groei van de bevolking op onze planeet, dan gaan we in de komende 33 jaar 1.000 nieuwe woningen per dag moeten bouwen ...

Meer dan 10.000 deelnemers hoorden ceo Andrew Anagnost op de Autodesk University conferentie in Las Vegas (de 25ste!) vurig pleiten voor meer automatisering om sneller betere producten te kunnen ontwikkelen. "En in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, kost dat geen banen maar opent het nieuwe kansen voor nieuwe beroepen. De voorbije 50 jaar hebben we meer jobs gecreëerd dan er verloren zijn gegaan en we moeten automatisering dan ook eerder als een opportuniteit dan als een bedreiging zien. Een voorbeeld: als je rekening houdt met de groei van de bevolking op onze planeet, dan gaan we in de komende 33 jaar 1.000 nieuwe woningen per dag moeten bouwen - en dat kan niet zonder alles te automatiseren." Voor Autodesk is Forge daartoe het uitgelezen platform, een reeks clouddiensten die een link leggen tussen design, engineering, samenwerking, visualisatie, productie en operationele workflows. Met de klemtoon op automatisering, maar ook op connectiviteit en meer openheid - "we willen de klassieke problemen van data-integratie en interoperabiliteit tussen populaire CAD- en BIM-desktopoplossingen, inclusief die van Autodesk, uit de wereld helpen, " stelt Anagnost. "We zijn er ons terdege van bewust dat onze klanten ook nog andere software gebruiken en dat we dus ook producten van andere leveranciers in ons platform moeten kunnen integreren. Met dat doel voor ogen hebben we een aantal belangrijke partnerships getekend met onder meer Dropbox om via Forge compatibiliteit voor DWG-bestanden te garanderen. Vandaag zitten er anderhalf miljard DWG-bestanden in Dropbox opgeslagen zonder dat gebruikers ze kunnen bekijken. Met Forge zullen onze klanten die bestanden rechtstreeks in Dropbox kunnen raadplegen, net zoals een PDF of een foto- of videobestand." Autodesk wil van Forge een platform voor data-automatisering maken. Partnerships zoals dat met Dropbox kunnen daarbij zorgen voor een bredere marktdekking. Via zijn Forge Fund heeft het bedrijf zo onder meer al geïnvesteerd in Assemble Systems en ManufactOn, en spoort het ook zijn bestaande klanten aan om hun eigen applicaties te schrijven op Forge. Dat Autodesk niet vies is van samenwerking bewijzen ook andere partnerships met onder meer GIS-bedrijf Esri (voor het samenbrengen van GIS- en BIM-software). Maar de meeste aandacht gaat ongetwijfeld uit naar generative design. Waar vroeger ontwerpers twee of drie designs maakten en die dan aan de realiteit toetsten, kunnen met generative design letterlijk honderden mogelijke oplossingen voor een ontwerpprobleem uitgewerkt worden - vaak in richtingen waar de ontwerper zelfs niet aan dacht. En belangrijk ook: bij generative design wordt ook al rekening gehouden met de productie achteraf. "We zijn altijd een koploper geweest op het vlak van design, maar nu willen we dat ook doortrekken naar de fabricage", beklemtoont Anagnost. "En we laten daarbij geen kansen onbenut. Zo gaan we gebruik maken van machine learning om alle informatie rond een probleem te verzamelen en eruit te leren - we gaan zelfs een machine learning lab opzetten binnen Autodesk. Ook het Internet of Things heeft onze aandacht, we gaan ons hier niet bezighouden met hardware maar willen wel de data van een apparaat naar de designer terugsturen zodat hij zijn volgende ontwerp kan verbeteren." Frans Godden