Een verzameling operationele taken op basis van specifieke parameters automatiseren heet bij RES Wisdom 2009 run books, te vertalen door 'draaiboeken'. Met dergelijke draaiboeken kunt u zelfs complexe it-taken automatiseren. Dat kan ook met scripting tools, maar dan vergelijkt u een kruiwagen met een Ferrari. Het opstellen en uitvoeren van draaiboeken werkt in RES Wisdom 2009 in een gebruiksvriendelijke grafische gebruikersinterface op basis van mmc (Microsoft management console). Die draaiboeken omvatten alle mogelijke handelingen, van het aanmaken en wijzigen van virtuele machines en Windows- en e-mailaccounts, tot zaken zoals systemen starten, defragmenteren en weer afsluiten.
...

Een verzameling operationele taken op basis van specifieke parameters automatiseren heet bij RES Wisdom 2009 run books, te vertalen door 'draaiboeken'. Met dergelijke draaiboeken kunt u zelfs complexe it-taken automatiseren. Dat kan ook met scripting tools, maar dan vergelijkt u een kruiwagen met een Ferrari. Het opstellen en uitvoeren van draaiboeken werkt in RES Wisdom 2009 in een gebruiksvriendelijke grafische gebruikersinterface op basis van mmc (Microsoft management console). Die draaiboeken omvatten alle mogelijke handelingen, van het aanmaken en wijzigen van virtuele machines en Windows- en e-mailaccounts, tot zaken zoals systemen starten, defragmenteren en weer afsluiten. Wisdom 2009 zou volgens RES het allereerste 'runbook automation' voor Windows zijn. Wij kennen in elk geval geen ander dergelijk systeem. Naast de eerder vermelde draaiboeken biedt Wisdom provisioneringstaken, 'snap-shot intelligence', teamjobs en teamregels met teamnesteling en jobautomatisatie, voorgeconfigureerde componentinstallaties, automatische koppeling en aanmaak van benodigde parameters en exporteren van jobresultaten. Wisdom kan samenwerken met Windows Server 2008 R2, inclusief de vernieuwde PowerShell, ook in de Core edities. Er is ondersteuning voor Citrix PVS. Wisdom kan ook integreren met RES PowerFuse (werkruimtebeheer, zie eerdere test in Data News nr.11 van 21/3/2008) en RES Orchestra (provisioneringsbeheer). Alles werkt domeinonafhankelijk. De softwareagent voert Wisdom-taken uit op een computer. Hij is als een service in Windows geïnstalleerd en draait in de achtergrond. Elke agent vereist een licentie. Een werkstation kost 1 licentie, een server 3 licenties en een terminal server 6 licenties. De Connector gebruikt een Wisdom-agent om it-bronnen te provisioneren. Die Connector vereist bijkomende licenties, afhankelijk van het type connector en het aantal gebruikte servers. Er is een connector voor 'remote hosts', die dient voor het uitvoeren van bevelen via ssh (secure shell) en een voor virtualisatiehosts. Met de directory-serverconnector kunt u in Active Directory gebruikers, groepen, computers en OU's (Organizational Units) aanmaken, beheren, wissen, ondervragen, verplaatsen en ondervragen. Het takenbeheer gebruikt als basis een hiërarchische vergaarbak ('repository'). De basis zijn 'resources' of bronnen. Een te installeren programma of uit te voeren taak is zo'n bron. Een verzameling van bronnen die in een bepaalde volgorde uitgevoerd moet worden is een module. Als er meerdere taken achtereenvolgens moeten draaien, zal elke taak wachten totdat de vorige afgelopen is. Een stap hoger in de hiërarchie vinden we projecten. Een project bestaat uit meerdere modules. Ook hier kunt u de volgorde en allerlei parameters en voorwaarden bepalen. Helemaal bovenaan de hiërarchie vinden we draaiboeken. Hier voert u projecten of modules uit voor bepaalde agenten met automatisering volgens een agenda en invulling van allerlei voorwaarden en acties afhankelijk van de taakresultaten. Het is mogelijk om taken in een schema van lastenverdeling over verschillende agenten te verdelen. Alles wat een systeem- of netwerkbeheerder in een Windows omgeving kan doen, kan ook via de draaiboeken. De draaiboekautomatisering omvat onderhoud, provisionering, automatisering, beheer en integratie. Via Snapshot Intelligence kan Wisdom de toepassing van een snapshot door gebruikers detecteren en catalogiseren. Het programma houdt een geschiedenis bij van alle aangebrachte veranderingen. De inventarisdatabase met 'change management' doet dat natuurlijk ook, maar die houdt geen rekening met snapshots. Na verloop van tijd ontstaat daardoor een discrepantie tussen wat in de database aan wijzigingen opgeslagen staat en wat er werkelijk gebeurd is op een computer. Doordat Wisdom zelf het gebruik van snapshots in de gaten houdt en de wijzigingeninformatie daaraan aanpast, kan een beheerder op elk moment de werkelijke status van alle wijzigingen opvragen. Snapshotintelligentie geeft ook feedback over wanneer snapshots gebruikt werden, maar helaas niet waarom. Dit zouden we graag toegevoegd zien. RES zou bijvoorbeeld na een snapshotdetectie aan de gebruiker kunnen vragen waarom die werd uitgevoerd. De beheerconsole werkt met een niet al te lange boomstructuur. Die omvat infrastructuur, vergaarbak en jobuitvoering. Infrastructuur is eigenlijk alles wat Windows en Wisdom nodig hebben om te functioneren. Voor Wisdom is dat een datastore met bijbehorende beveiliging, instellingen en configuraties. Standaard gebruikt Wisdom een Microsoft SQL Server, maar daar mag u vanaf wijken. Naast de datastore vinden we consoles, dispatchers, agenten en teams terug. Consoles zijn die van andere beheerders. Dispatchers zijn systemen die naar andere agenten toe distribueren, dat is dus een vorm van delegatie. Via Wisdom kunt u een welbepaalde pc met agent tot dispatcher benoemen en dan vanaf dat punt alles wat u maar wil naar andere systemen distribueren zonder dat de gebruiker van die ene pc daar wat van merkt. Volgens RES kan een pc probleemloos tot 150 andere systemen bedienen. Het eigenlijke werk van Wisdom gebeurt in de twee laatste rubrieken van de beheerboom: vergaarbak en jobuitvoering. In feite gebeurt het werk alleen binnen vergaarbak. Jobuitvoering dient uitsluitend om de tijdschema's van jobs te onderhouden, de huidige activiteit te bekijken en de resultaten van reeds uitgevoerde jobs. In vergaarbak definieert u bronnen, modules, projecten en draaiboeken. Bij elk van die kunt u meteen een automatisering definiëren, naar keuze gepland of direct. Overal waar u bij een taak een script kunt laten toepassen, kunt u dat definiëren met behulp van een groot aantal voorgedefinieerde variabelen die door RES zoveel mogelijk afgestemd werden op wat Microsoft zelf gebruikt en toepast. Scripts mogen uiteraard ook PowerShell-scripts zijn. Overigens kunt u Wisdom ook gebruiken om ingewikkelder taken op Windows 2008 R2 Core servers uit te voeren waarvoor u anders PowerShell zou moeten kennen en gebruiken. Uitvoeren van Windows-taken is saai. Het is saaier als het secuur moet. En doodsaai als het herhaaldelijk moet. Dan gebeuren er snel slordigheden en vergissingen. RES Wisdom neemt u dat werk uit handen en automatiseert alles met opties voor uitzonderingen en specifieke gevallen. Dit is een heel erg nuttig werkinstrument voor systeembeheerders. De prijs valt verhoudingsgewijs mee.Johan Zwiekhorst