Ik vrees dat de auteur een verkeerd verband gelegd heeft en dat daardoor een foutieve titel boven het artikel verschenen in Data News van vorige week, staat. Ik heb inderdaad vragen bij een volledig centraal gedeeld patientendossier. Ik ben inderdaad geen voorstander van kleine maar sexy telematicaprojecten als men binnen de ziekenhuizen nog op papier werkt en daar veel grotere risico's op fouten en groter verlies aan kwaliteit en efficiëntie is. Maar laat dit nu net zijn wat BeHealth NIET doet. BeHealth wil terecht zeer bas...

Ik vrees dat de auteur een verkeerd verband gelegd heeft en dat daardoor een foutieve titel boven het artikel verschenen in Data News van vorige week, staat. Ik heb inderdaad vragen bij een volledig centraal gedeeld patientendossier. Ik ben inderdaad geen voorstander van kleine maar sexy telematicaprojecten als men binnen de ziekenhuizen nog op papier werkt en daar veel grotere risico's op fouten en groter verlies aan kwaliteit en efficiëntie is. Maar laat dit nu net zijn wat BeHealth NIET doet. BeHealth wil terecht zeer basale maar noodzakelijke platformen uitwerken en basisdiensten leveren. Je zet geen gebouw zonder fundamenten. Fundamenten zijn niet sexy, steken niet eens ver boven de grond uit, maar zijn wel noodzakelijk om er een gebouw op te zetten. Hoe zwakker de fundamenten hoe lager het het gebouw zal zijn en hoe meer barsten er zullen verschijnen. Mijn kritiek op vele telematicaprojecten is net dat die zich direct met -om in hetzelfde beeld te blijven gevelstenen en raamkozijnen bezighouden. Dikwijl gaat het om zeer versnipperde initiatieven zonder dat er een globale visie en architectuur achter zit. Met als gevolg: een gebouw dat geen gebouw is maar een verzameling van koterijen. BeHealth is nu net wel met deze aspecten bezig. Wat zijn de "fundamenten"? Een uniek patientennummer, unieke authenticatie en authorisatie van alle zorgverstrekkers, een gestandaardiseerd en beveiligd platform voor de uitwisseling van medische berichten tussen zorgverstrekkers, registreren en opvolgen wie toegang mag krijgen tot gegevens van welke patient, standaarden uitwerken voor berichtenstructuren om medische beelden of laboresultaten, voorschriften, etc. uit te wisselen. Gortdroge kost, dat wel, maar je kan niet aan medische telematica denken zonder een zeer gedegen technische en vooral legale uitbouw hiervan. Be-Health zal hier ook als katalysator kunnen dienen om de reglementering aan te passen aan het digitale tijdperk: er is minstens evenveel "legal engineering" nodig als software engineering. Dus ja, ik heb kritiek op sommige telematica-intiatieven, maar BeHealth probeert nu net die gebrekkigheden op te lossen. Laat ons hopen dat de overheid nu snel werk maakt van de legale omkadering van BeHealth zelf. Door de gebruikers van BeHealth in het beheer te betrekken kan men (al dan niet misplaatst) wantrouwen wegnemen. Zolang BeHealth alleen een verzamelnaam is en geen legale entiteit, zullen de losse maar goedbedoelde telematica-initiatieven blijven opborrelen en voor verdere versnippering zorgen met alle beveiligingsrisico's van dien.Professor dr. Bart Van den Bosch is CIO van het UZ LeuvenBart Van Den Bosch