Op de jaarlijkse e-readiness rangschikking van alle landen valt België terug naar de 20ste plaats, terwijl we in 2005 en 2006 nog 17de stonden. Onze score is wel lichtjes verbeterd maar dat geldt voor de meeste landen die getaxeerd werden door de Economist Intelligence Unit in samenwerking met IBM (dat de studie in 2002 oppikte van het overgenomen PriceWaterhouseCoopers). "België evolueert een beetje. Als we de Europese landen apart nemen, dan zitten we bijna op de middenmoot met een 10de plaats op 18 landen. Maar we blijven een grijze muis, zeker als je ons vergelijkt met een land als Nederland", aldus Paul Van Droogenbroeck. Onze noorderburen staan 8ste op wereldvlak met een totale score van 8,74 op 10. Vooral op het vlak van overheidspolitiek en visie (9,35) en breedbandinfrastructuur (9,20) slaagt Nederland erin het verschil te maken met...

Op de jaarlijkse e-readiness rangschikking van alle landen valt België terug naar de 20ste plaats, terwijl we in 2005 en 2006 nog 17de stonden. Onze score is wel lichtjes verbeterd maar dat geldt voor de meeste landen die getaxeerd werden door de Economist Intelligence Unit in samenwerking met IBM (dat de studie in 2002 oppikte van het overgenomen PriceWaterhouseCoopers). "België evolueert een beetje. Als we de Europese landen apart nemen, dan zitten we bijna op de middenmoot met een 10de plaats op 18 landen. Maar we blijven een grijze muis, zeker als je ons vergelijkt met een land als Nederland", aldus Paul Van Droogenbroeck. Onze noorderburen staan 8ste op wereldvlak met een totale score van 8,74 op 10. Vooral op het vlak van overheidspolitiek en visie (9,35) en breedbandinfrastructuur (9,20) slaagt Nederland erin het verschil te maken met België. "Op federaal vlak mag er dan wel sterk op e-government initiatieven aangestuurd worden, de regio's volgen niet. En dat geldt voor alle regio's trouwens. Ik zie geen enkele visie." In Brussel is er binnen het BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) een denktank opgezet die de hoofdstad tegen 2018 op de kaart wil zetten. "Misschien is het wel goed dat het pas tegen 2018 is," mompelt Paul Van Droogenbroeck. Hij vindt het wel een goede zaak dat de it en telecombevoegdheden nu bij minister Van Quickenborne liggen, "maar het wordt de vraag of hij er voldoende aandacht zal kunnen aan besteden. Hij heeft immers zes bevoegdheden, da's niet niks. In zijn officiële titel staat trouwens niets over informatica, hoewel ik alle redenen heb om in hem te geloven." Officieel is Vincent Van Quickenborne minister van ondernemen en vereenvoudigen. "Een probleem is de aansturing van steden en gemeenten. Die hebben allen een ander beeld van hun portaalsite. Sommigen focussen op de toeristische informatie, anderen op de administratieve diensten. Ik ben geen voorstander van een uniformisering, wel van een standaardisering zodat je overal op dezelfde wijze de documenten kan opvragen bij bijvoorbeeld een verbouwing. Op dat vlak is er helemaal geen beleid aanwezig." Ook op het vlak van connectiviteit (ict-infrastructuur) scoren we niet geweldig. België was tot 2005 één van de landen met de hoogste breedbandpenetratie ter wereld maar het duopolie van Belgacom en Telenet en de kunstmatig dure tarieven hebben die ontwikkeling geen goed gedaan. Ook de weinig overtuigende overheidsinspanningen om het Belgacomnetwerk open te stellen voor derden heeft die evolutie gefnuikt. Van mobiele datatoepassingen is bovendien nog maar weinig sprake, mede omdat er zich met de uitgave van de 3g-licenties geen nieuwkomer op de markt aandiende. De sociale en culturele omgeving levert met een score van 7,53 het laagste cijfer op. Het gaat onder andere om opleiding, ondernemingszin en innovatie. "Ik ben het niet helemaal eens met de methode om het niveau van it-innovatie te laten meten door de voor onderzoek en ontwikkeling vrijgemaakte budgetten. Daar scoren we inderdaad niet zo goed in. Ook het aantal patenten is beperkter", meent Van Droogenbroeck. "We zouden meer moeten investeren in onderzoek in bepaalde domeinen zoals road charging, congestion management en het beheer van het goederentransport. Met de Europese Gemeenschap in Brussel zijn we daar goed voor gepositioneerd. We hebben een bedrijf, ICSO, dat het volledige securitymanagement doet voor het wereldwijd containervervoer. Alleen is dat amper geweten. Ook in e-health kunnen we scoren. Daar is er met het e-health platform alleszins een visie ontwikkeld." Paul Van Droogenbroeck staat ook helemaal achter het initiatief van Vlaams economieminister Patricia Ceysens om Flanders Technology een tweede adem in te blazen. "Het wordt een hele uitdaging, maar 25 jaar geleden heeft Gaston Geens België met FTI wel op de kaart gezet. Het is zonder twijfel een goede zaak, al zal het niet met dezelfde speerpunten zijn. Je moet een aantal referentiepunten hebben. Zo hebben we nog steeds een voorsprong met onze elektronische identiteitskaart (EID) maar zijn de toepassingen nog gering." Het blijft uitkijken of er dit jaar voldoende in beweging kan worden gebracht om België in de e-readiness cijfers van 2009 hoger te laten eindigen. Luc Blyaert