Fintech heeft betrekking op innovatieve toepassingen in de financiële dienstverlening. Via technologie worden niet alleen bankprocessen verbeterd, maar ook volledig nieuwe business-modellen opgezet voor financiële dienstverlening in heel andere sectoren.
...

Fintech heeft betrekking op innovatieve toepassingen in de financiële dienstverlening. Via technologie worden niet alleen bankprocessen verbeterd, maar ook volledig nieuwe business-modellen opgezet voor financiële dienstverlening in heel andere sectoren. De laatste jaren is er een explosie van investeringen. Vorig jaar vloeide er 17 miljard euro naar fintech-bedrijfjes, 11 keer meer dan in 2010. De belangrijkste centra zijn naast New York en Londen o.a. Sydney, Singapore en de Scandinavische landen. Ook België heeft een rijke traditie en een mooie track record op fintech-vlak. Bedrijven als Bussiness Architects, Capco, Clear2Pay, Financial Architects en Ogone werden jaren geleden opgericht in ons land en zijn uitgegroeid tot global players. Heel wat van die bedrijven zijn intussen wel verkocht aan buitenlandse spelers, maar de mensen die werkzaam waren in die bedrijven blijven actief in de sector en komen met nieuwe projecten. Daarnaast is Brussel ook het hoofdkwartier van Swift en Euroclear, én van de Europese Commissie, wat aanvullend werkt m.b.t. de regelgeving en de kennis op gebied van infrastructuur voor de financiële sector. Onderzoek van Eggsplore, de Europese fintech-hub in Diegem, wijst uit dat België in totaal 86 fintech-bedrijven telt, waarvan een zestigtal kleintjes. De meeste zijn actief in b2b. Opvallend is dat de grootste groep in Belgie (22) bestaat uit spelers in accounting en onkosten- en facturenbeheer (denk aan Silverfin, Arco, Qualabox, Doccle en Expenditure). Terwijl betalingsoplossingen in het buitenland vaak de hoofdmoot vormen, komen die bij ons slechts op de tweede plaats (Twikey, Sign2pay). Er zijn recent heel wat artikels verschenen die aangeven dat de fintech-spelers de banken zullen doen verdwijnen, net zoals Uber de traditionele taxibedrijven doet verdwijnen. Banken zouden snel 'gedisrupt' worden, maar persoonlijk denk ik niet dat het zo'n vaart zal lopen. In de eerste plaats omdat de meeste fintech-spelers zich focussen op één aspect van het bankieren en niet op de totaliteit. Je kan bepaalde processen efficiënter laten lopen maar daarmee heb je nog geen volwaardige bank. Een fintech-bedrijf is bovendien geen bank en heeft weinig ervaring met balans en risicobeheer. Verder spelen ook de 'compliance'-aspecten een belangrijke rol. Voorlopig krijgen veel tech spelers vrij spel van de toezichthouder, maar dat zou wel eens snel kunnen wijzigen indien die fintech-bedrijven een grotere impact krijgen. Op dat moment zullen ze net als de banken volgens dezelfde (strenge) regels moeten opereren. Tenslotte spelen heel wat van de grotere fintech-bedrijven op de b2c-markt, terwijl heel wat van de uitdagingen voor de banken vandaag eerder in b2b en aan de infrastructuurkant liggen. Er zijn relatief weinig fintech-spelers actief op de backend applicatiemarkt. Naast de fintech-bedrijven hebben we ook nog globale technologiebedrijven zoals Facebook en Google. Niettegenstaande de interesse van de zogenaamde GAFA-spelers in fintech werd mij onlangs toevertrouwd door één van hun managers dat de financiële sector niet interessant genoeg is om vol voor te gaan omwille van de lage winstgevendheid en de regels. Er valt meer geld te verdienen met software.... Uiteraard kunnen die fintech-spelers wel een belangrijke rol spelen in de financiële wereld en die wereld efficiënter, meer real time, meer customer centric en meer data driven maken. Maar eerder moet het dan vanuit de filosofie 'tech for fin' gebeuren. De technologie moet de banken helpen om hun diensten te verbeteren en aan te passen aan de noodzaak van de 21ste eeuw. Vandaar dat ik sterk geloof in samenwerking tussen banken en fintech spelers, waarbij elk focust op zijn sterke punten, en beide elkaar versterken om uiteindelijk applicaties en services te bouwen die het leven van de consument verbeteren. Met Eggsplore hebben we een belangrijke stap gezet om deze samenwerking concreet te maken. Niet alleen zijn de 4 Belgische grootbanken betrokken, maar ook spelers zoals Swift, Euroclear, Cresco en Proximus. Bedoeling is om Brussel op de kaart te zetten als belangrijke fintech-regio in Europa. We hebben de track-record, de instituten, de regelgeving en een aantal leuke embryonale bedrijven als troeven, maar we doen er te weinig mee ondanks het enorme potentieel. België heeft een unieke kans om mee te spelen op Europees niveau en één van de toonaangevende regio's te worden voor fintech. Als nu de overheid nog mee aan de kar zou trekken, dan kunnen we die kans verder vergroten. Met 86 bedrijven doen we het niet slecht, maar het zouden er zeker 500 moeten zijn ! JÜRGEN INGELS"Met 86 fintech-bedrijven doen we het niet slecht, maar het zouden er 500 moeten zijn!" "Ik geloof sterk in de samenwerking tussen banken en fintech-spelers"