"België neemt typisch een afwachtende positie in als het gaat om innovatie op lange termijn", is volgens Paul Olieman, hoofd van CIO Advisory binnen KPMG Technology Advisory België, een van de redenen waarom de Belgische CIO blijkbaar minder bezig is met innovatie. Dat laatste moet blijken uit de jaarlijkse CIO Survey van KPMG en Harvey Nash, die nu ook op Belgisch niveau uitgekristalliseerd is. Een andere mogelijke oorzaak die Olieman ziet, is de strikte regulering omtrent databeveiliging, waarbij één op de vier Belgische CIO's vindt dat dit de mogelijkheden sterk limiteert.
...

"België neemt typisch een afwachtende positie in als het gaat om innovatie op lange termijn", is volgens Paul Olieman, hoofd van CIO Advisory binnen KPMG Technology Advisory België, een van de redenen waarom de Belgische CIO blijkbaar minder bezig is met innovatie. Dat laatste moet blijken uit de jaarlijkse CIO Survey van KPMG en Harvey Nash, die nu ook op Belgisch niveau uitgekristalliseerd is. Een andere mogelijke oorzaak die Olieman ziet, is de strikte regulering omtrent databeveiliging, waarbij één op de vier Belgische CIO's vindt dat dit de mogelijkheden sterk limiteert. Hoe dan ook is de rol van IT binnen Belgische organisaties volgens het onderzoek duidelijk aan het veranderen. IT evolueert steeds meer van een louter ondersteunende rol naar een functie die waarde levert aan de business. Het is een evolutie die eigenlijk al jaren speelt, maar waar België nog wat een achterstand weg te werken heeft. Wereldwijd doet bijvoorbeeld 64% van de IT-projecten de omzet van het bedrijf toenemen, waar dat in ons land 52% bedraagt. "Een herprioritisering van IT-projecten met focus op waardecreatie en samenwerking met de business zal essentieel zijn om bij te blijven met de snelheid op de wereldwijde markt", zegt Anthony Van de Ven, partner Technology Advisory bij KPMG Advisory Belgium. Wanneer u CIO's tot voor enkele jaren vroeg wat hun IT-projecten in de eerste plaats moesten bereiken, dan was het topantwoord gegarandeerd: kosten besparen, of de operationele efficiëntie verbeteren. Dat antwoord staat ook in deze editie van de CIO Survey nog altijd in de top drie. Maar helemaal bovenaan, bij liefst 70% van de ondervraagde organisaties, staat 'het leveren van consistente en stabiele IT-prestaties aan de business'. Een CIO die daar in slaagt, verhoogt het algemene vertrouwen van het bedrijf in de IT-afdeling en de gekozen technologie. En dat is een noodzakelijke stap om verder te kunnen opschuiven en ook effectief waarde te mogen en kunnen creëren voor de organisatie. En toch kan het nog beter met die efficiëntie. Amper 28% van de Belgische CIO's vindt dat een end-to-end implementatie van nieuwe technologieën zeer effectief wordt uitgevoerd. "We merken dat België nood heeft aan maturiteit in de uitvoering van IT-projecten", stelt Paul Olieman: "Dat is nodig om te kunnen voldoen aan de snel bewegende vereisten van de business. Bovendien merken we dat nieuwe projectmethodologieën zoals agile uitvoerig worden toegepast binnen de IT-afdelingen, en zelfs daarbuiten." De meeste respondenten geven ook aan dat er ruimte voor verbetering is in het toepassen van een methodologie zoals agile of devops. Het heeft flink wat voeten in de aarde gehad en jaren inkt in dit blad gekost, maar Belgische organisaties lijken nu toch massaal cloudtechnologie te omarmen. De tijd lijkt voorbij van het experimenteren met proof-of-concepts, het opzetten van testomgevingen en het afwegen van de voordelen tegenover de nadelen. Meer dan de helft van de Belgische organisaties is bezig met een cloudimplementatie op grote schaal. Dat is 11% meer dan wereldwijd, al moeten we ook hier in het achterhoofd houden dat de gemiddelde Belg geen early adopter is. "Belgische ondernemingen zoeken vooral voordelen op korte termijn in hun cloudimplementaties. Denk bijvoorbeeld aan een migratie van hun datacenters naar de cloud", weet Anthony Van de Ven, die bedrijven wél wil aanmoedigen om toch ook naar de innovatieve mogelijkheden op langere termijn te kijken. Opvallend toch dat 30% van de ondervraagde ondernemingen aangeeft dat ze 'nieuwere' technologie als kunstmatige intelligentie, machine learning of robotic process automation nog niet hebben overwogen. "Men blijft hier vaak hangen bij het uitvoeren van een proof-of-concept. Het echt integreren van AI in de business wordt bij velen nog afgeblokt door het gebrek aan kwalitatieve data en gepaste datamanagement- en governancepraktijken", weet Van de Ven. Augmented & virtual reality en blockchain zijn voor velen dan weer te ver van hun bed: die technologieën worden door meer dan 60% van de Belgische CIO's niet overwogen. Kwantumcomputing is in dit rijtje trouwens al helemaal toekomstmuziek: 15% van de Belgische CIO's is het aan het overwegen of aan het implementeren in zijn of haar organisatie. Wel duidelijk voorbij de hypefase, nog steeds volgens de CIO Survey, is het Internet-of-Things. Eén op twee Belgische CIO's geeft aan dat hun organisatie de technologie aan het implementeren is: dat is dan wel weer meer dan het wereldwijde gemiddelde.