38,89 miljard euro : dat is de omzet die de 1.000 grootste ict-ondernemingen in ons land samen genereerden in boekjaar 2015 - de cijfers van Trends Top waarop de ranking op deze en volgende pagina's gebaseerd is. In boekjaar 2014 was dat nog 35,79 miljard euro oftewel een stijging van maar liefst 8 procent. Vorig jaar maakten we ook al die berekening en toen was er sprake van een groei met zo'n 6 procent na enkele jaren van 'nulgroei'.
...

38,89 miljard euro : dat is de omzet die de 1.000 grootste ict-ondernemingen in ons land samen genereerden in boekjaar 2015 - de cijfers van Trends Top waarop de ranking op deze en volgende pagina's gebaseerd is. In boekjaar 2014 was dat nog 35,79 miljard euro oftewel een stijging van maar liefst 8 procent. Vorig jaar maakten we ook al die berekening en toen was er sprake van een groei met zo'n 6 procent na enkele jaren van 'nulgroei'. De vorig jaar ingezette groei wordt dus bevestigd. De totale economie van België is in 2015 overigens met 1,4 procent gegroeid, wat de sterkste groei sinds 2011 was, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De groei van de 1.000 grootste ict-bedrijven bedraagt echter 8 procent. Dat betekent dat de ict-sector in 2015 het beter deed dan de Belgische economie in zijn geheel. Toegegeven, het gaat 'maar' om de 1.000 grootste ict-bedrijven, maar hun gezamenlijke groei ligt dus wel merkelijk hoger dan het algemene groeigemiddelde. En wat ook mooi is : het totale personeelsaantal van deze 1.000 bedrijven steeg mee. 98.385 personeelsleden staan er nu op hun payroll tegenover 95.201 in boekjaar 2014. Uiteraard is dat zonder rekening te houden met de effecten van outsourcing en offshoring of het inzetten van tijdelijke ict-freelancers, -consultants en -projectverantwoordelijken. De grootste vijf van vorig jaar zijn ook opnieuw de grootste vijf van dit jaar, en ze gaan er alle vijf ook nog op vooruit qua omzet. Avnet Europe doet dat wel spectaculair met bijna 700 miljoen méér dan in boekjaar 2014. Dat maakt dat de ict-distributeur zelfs Proximus van de troon stoot en voor het eerst de ICT Top 1.000 aanvoert, zoals we vorig jaar op deze kolommen al voorspelden. Zonder meer een mooie prestatie. De eerlijkheid gebiedt ons wel om te vermelden dat dit indrukwekkende omzetcijfer grotendeels te verklaren valt doordat Avnet de Europese hoofdzetel in ons land heeft en dat bijgevolg heel wat omzet hier genoteerd wordt. De eigenlijke Benelux-omzet bedraagt iets meer dan 321 miljoen euro, zo leert de jaarrekening van Avnet Europe ons. Waar Avnet vroeger vooral losse componenten verdeelde, worden nu veel meer oplossingen verdeeld. Pas nog kwamen bijvoorbeeld NetApp en Cisco mee als vendors aan boord. Ook rond de cloud wil Avnet nog blijven groeien. Ook het financieel berichtensysteem S.W.I.F.T. bleef in 2015 groeien met een omzet van 643 miljoen euro ten opzichte van 581 miljoen euro het jaar voorheen. Dat betekent dat S.W.I.F.T. springt van de twaalfde plek naar plaats nummer 9. HP en IBM zakken andermaal verder weg : IBM valt voor het eerst zelfs uit de top-10. Agfa HealthCare schuift verder door in de top-10 en vinden we nu al op plaats 7. Verderop vinden we geen tot weinig grote verschuivingen. Melexis is nog een duidelijke groeier en ook Crystal Computing - zeg maar het datacenter van Google in Bergen - wint weer enkele plaatsen : van 22 naar 18. Zoals elk jaar zijn er ook enkele eigenaardigheden rond bedrijven die plotseling spectaculair lijken te stijgen of net krimpen. Vaak liggen boekhoudkundige ingrepen aan de oorzaak : bijvoorbeeld het opsplitsen van het bedrijf in twee commerciële en juridische entiteiten of net het consolideren van bestaande activiteiten in één jaarrekening. Wie zich bijvoorbeeld afvraagt wat het verschil is tussen Telenet Group (plaats 8) en Telenet (plaats 3) : Telenet Group is het vroegere Base. Telenet heeft Base overgenomen, maar die overname is pas begin dit jaar afgerond. Dat wil zeggen dat dit nog niet in dit boekjaar 2015 gereflecteerd is, maar de financiële naamgeving werd wel alvast gewijzigd. Voor heel wat andere grote buitenlandse it-bedrijven geldt dan weer dat een deel van de omzet die in ons land gegenereerd wordt vaak toch in het buitenland genoteerd wordt : een gevolg van de internationalisering en globalisering. En dan zijn er nog andere eigenaardigheden zoals het ogenschijnlijk ontbreken van bekende namen zoals Cronos. In dit geval is de verklaring dat Cronos tientallen dochterondernemingen telt, elk met hun eigen rapportering die niet geconsolideerd wordt naar de buitenwereld toe. Om maar te zeggen dat niet alles in deze ranking is wat het lijkt, maar los daarvan is onze ICT Top 1.000 wel een maatstaf voor de onderlinge kracht- en machtsverhoudingen binnen Belgische ict-ondernemingen. ABV: Archief - beheer, systemen en vernietiging ACC: Toegangscontrole en veiligheidsinstallaties APP: Telefoontoestellen & -centrales ATM: Automatisering AVI: Advies- en consultancykantoren COM: Computers, kantoormachines en kopieer- apparaten, verkoop en verhuur DAT: Databases, gegevensverwerking DMA: Direct marketing, direct mail EBS: Postorder- of on line-verkoop ELE: Elektrische en elektronische apparaten, verkoop ENG: Ingenieurs-, studiebureaus HRM: Human Resources Management, personeelsselectie en outplacement INF: Computers, kantoormachines en kopieer- apparaten, fabricage INS: Installatie, overige of meer dan één specialiteit KWH: Elektrische en elektronische apparaten, fabricage MMD: Multimedia NET: Netwerken: ontwikkeling, installatie en onderhoud OPL: Opleidingen en trainingen PHO: Fotografie en fotografen SCK: Schakelaars, schakelkasten, -borden SFD: Financiële diensten - andere SOF: Informaticadiensten en software TEL: Telecommunicatie TIM: Tijdsregistratie TTC: Telemarketing, teleservices, callcenters WEB: Internetsoftware en webdesign (1) Omzet van het boekjaar 2015 of bruto marge, indien omzet niet beschikbaar (2) Toegevoegde waarde 2015 (3) Gemiddeld aantal personeelsleden 2015 Kristof Van der StadtDe 1.000 grootste Belgische ICT-ondernemingen groeien samen 8 procent