Meer dan de helft van de respondenten in onze salarisenquête is categoriek: het is "zeer onwaarschijnlijk" dat de eigen job in de nabije toekomst vervangen wordt door een robot of computer. Nog eens 40% acht de kans "onwaarschijnlijk". Wanneer we de vraag stellen óf er it-functies in de nabije toekomst vervangen zullen worden door computers, robots of apps, dan sluipt er wel wat voorzichtigheid in de antwoorden. Nog steeds een ruime meerderheid (64%) acht die kans (zeer) onwaarschijnlijk, maar 3 op de 10 respondenten toch eerder waarschijnlijk.
...