Oeganda, aan het Victoria-meer in Oost-Afrika, is in tegenstelling tot buurlanden Congo, Rwanda en Soedan een vrij stabiel land. Dankzij een intensief ict-beleid hoopt de overheid daar binnen afzienbare tijd ook het epitheton 'welvarend' bij te kleven. Want al enkele jaren tracht Oeganda een belangrijk offshore-land te worden voor ict en business process outsourcing (bpo), naar analogie met India.
...

Oeganda, aan het Victoria-meer in Oost-Afrika, is in tegenstelling tot buurlanden Congo, Rwanda en Soedan een vrij stabiel land. Dankzij een intensief ict-beleid hoopt de overheid daar binnen afzienbare tijd ook het epitheton 'welvarend' bij te kleven. Want al enkele jaren tracht Oeganda een belangrijk offshore-land te worden voor ict en business process outsourcing (bpo), naar analogie met India. Daarvoor is er bijvoorbeeld een ministerie van informatisering opgericht, dat de communicatie binnen de overheidsinstellingen moet verbeteren en een beleid moet uitstippelen om buitenlandse investeerders aan te trekken. Onlangs nog besloot dat ministerie tot de oprichting van een ICT Software Cluster, met als doel een soort Silicon Valley uit te bouwen. Erg belangrijk is ook de intensieve promotie van de ict-opleiding aan de Makerere Universiteit in hoofdstad Kampala. Met succes, want de universiteit heeft vandaag al ruim 10.000 informaticastudenten. Nu India stilaan moeite heeft voldoende werkkrachten te vinden, zullen buitenlandse bedrijven andere offshore-landen zoeken. En dan wil Oeganda klaarstaan. De Makerere Universiteit werkt ook al enkele jaren intensief samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen om het niveau van het informaticaonderwijs te verbeteren en om de onderzoekscapaciteit en -vaardigheden te vergroten. Enkele Nederlandse studenten vertrokken in het voorjaar naar Oeganda om er de ict- en outsourcingsmogelijkheden van het land aan de hand van objectieve criteria in kaart te brengen. De studenten waren erg enthousiast over het ict-beleid terplaatse, meldt ingenieursblad EngineersOnline. Ze concludeerden dat de grootste problemen van Oeganda vooral aan de infrastructuurzijde liggen: internetverbinding gaat er veelal via (dure en trage) satellietverbindingen bij gebrek aan een onderzeese kabel, het wegennet is niet optimaal en ook de energievoorziening kan moeilijkheden opleveren. De Oegandese overheid maakt zich sterk dat er "nog voor de aftrap van de eerste wedstrijd van het WK in Zuid-Afrika in 2010" een onderzeese internetkabel operationeel moet zijn in Oost-Afrika. Ook inzake energie trachten de Oegandese excellenties het pleit te winnen. Daarvoor willen ze de prioriteit van energie voor ict-gerelateerde bedrijven net zo hoog zetten als voor ziekenhuizen. Stefan Grommen