Vanaf juni lanceert Oracle verschillende HR-oplossingen on demand. "De klanten vragen om een snelle implementatie van een configureerbare oplossing met een minimale financiële impact", zegt Daniel Van den Broeck, vice-president HCM voor Europa. "In crisistijd is het bovendien extra belangrijk om talent goed te beheren. De total cost of ownership moet worden gerechtvaardigd, op korte en lange termijn. Op korte termijn moeten bedrijven talenten identificeren maar hebben ze tijd noch middelen om een traditionele oplossing te implementeren, die vaak 6 tot 12 maanden vergt. Op lange termijn hebben ze nood aan een oplossing die kan worden geïntegreerd in de bestaande systemen ...".
...

Vanaf juni lanceert Oracle verschillende HR-oplossingen on demand. "De klanten vragen om een snelle implementatie van een configureerbare oplossing met een minimale financiële impact", zegt Daniel Van den Broeck, vice-president HCM voor Europa. "In crisistijd is het bovendien extra belangrijk om talent goed te beheren. De total cost of ownership moet worden gerechtvaardigd, op korte en lange termijn. Op korte termijn moeten bedrijven talenten identificeren maar hebben ze tijd noch middelen om een traditionele oplossing te implementeren, die vaak 6 tot 12 maanden vergt. Op lange termijn hebben ze nood aan een oplossing die kan worden geïntegreerd in de bestaande systemen ...". Er komen vier SaaS-oplossingen voor HR op de markt: - HR self-service: beheer van talenten en van extralegale voordelen voor middelgrote ondernemingen (van 500 tot 5.000 werknemers); - Compensation: vergoeding en compensatie voor commerciële functies; - Talent OnDemand: beheer van prestaties en opleidingen in een eerste fase, later ook beheer van de aanwervingen; - Talent Prospector: analytische oplossing op basis van key performance indicators, voor de definitie van een retentiebeleid voor het personeel en de ontwikkeling van competenties. Zoals bij alle SaaS-ontwikkelingen ( one way fits all) bieden deze oplossingen weinig aanpassingsmogelijkheden en zijn ze gebaseerd op vaste modellen en best practices. Sommige processen zullen wel configureerbaar zijn, door Oracle, een partner of door de klant zelf. Het tariefmodel wordt nog onderzocht, maar zal waarschijnlijk gebruikmaken van een maandelijks abonnement per gebruiker voor de self-service- en Talent-oplossingen. De oplossing Compensation, die niet op alle werknemers gericht is, zal waarschijnlijk een andere formule kennen, net zoals de toekomstige oplossing voor het beheer van de aanwervingen. Met deze SaaS-oplossingen voor HR zou Oracle wel eens een nieuw soort klanten kunnen aantrekken. Hoewel Oracle zich op grote ondernemingen blijft toespitsen (talent management), richt het zich met zijn self-service-oplossing ook op de middenmarkt (bedrijven met 500 tot 5.000 werknemers). "Maar", zo zegt Daniel Van den Broeck, "de toekomstige versies zouden ook kunnen focussen op ondernemingen met 50 tot 100 personen." Het is echter wachten op de Fusion-generatie, die "geleidelijk aan" haar intrede zal doen vanaf 2010. De hosting en het beheer van de SaaS-oplossingen voor HR zullen gebeuren in een datacenter van Oracle in de Verenigde Staten. In Europa wordt een ander datacenter voorbereid om te voldoen aan sommige Europese reguleringen inzake data privacy. Andere mogelijkheid: een contract met een partner die beschikt over een dedicated infrastructuur die bij Oracle geïnstalleerd is. Vertrekkende van zijn BPO-platform presenteerde NorthgateArinso onlangs een catalogus met HR-oplossingen in SaaS-modus, op basis van de SAP-oplossing HCM. De SaaS-oplossing euHReka omvat de diverse modules voor 'talent management' (aanwervingen, opleidingen, planning van de opvolgingen, vergoedingen/salarisvoordelen gekoppeld aan prestaties, prestatiebeheer) en ondersteunende functies (workflow management, organisatiebeheer, tijdsbeheer). Enkel de module voor het loonbeheer wordt uitgesloten, en wordt alleen maar in BPO-modus aangeboden. "Het loonbeheer is gevoeliger en complexer", benadrukt Olivier Poot, directeur voor België. "Daar is de klant niet op zoek naar een technologisch platform maar wel naar een beheerde oplossing. De processen voor talent management zijn wel vrij eenvoudig te harmoniseren, zonder al te veel lokale specifieke kenmerken. Het interesseert bedrijven dus om snel, zonder grote investeringen, te kunnen beschikken over een vooraf geconfigureerde oplossing [op basis van templates die werden uitgewerkt door NorthgateArinso], waar ze dan nog maar 5 tot 10% van de parameters hoeven in te stellen op basis van de specifieke kenmerken van hun onderneming." De hosting en het beheer van de oplossing gebeuren in drie gebieden: Brussel voor de lokale en internationale bedrijven (volgens de Europese wetgeving mogen Europese gegevens niet worden geraadpleegd buiten Europa), Atlanta voor de klanten in de VS en Singapore voor Azië. NorthgateArinso past hetzelfde tariefplan toe voor alle modules, dus een vaste prijs per werknemer en per maand (zij het wel met degressieve tarieven voor grote volumes). Doelgroep: grote ondernemingen en multinationals, "ook al wordt via SaaS het platform toegankelijk voor bedrijven die zich geen implementatie ter plaatse zouden kunnen permitteren. De drempel wordt verlaagd. Vooralsnog mikken we echter niet op bedrijven met minder dan 500 personen." Dat komt met name door het feit dat alles gebaseerd is op een SAP-platform, dat een vrij complexe architectuur vergt, en SAP-licenties zijn ook niet meteen goedkoop. Bovendien heeft SAP ook nog geen HCM-strategie uitgewerkt voor de Business-One- of zelfs Business ByDesign-niveaus ... Brigitte Doucet