Het i-DEPOT kan in het geval van een conflict dienst doen als een 100 procent betrouwbaar hulpmiddel om te bewijzen dat een bepaald idee, een concept , een ontwerp, een uitvinding, een stukje software of een specifieke werkwijze al bestond op een bepaalde dag. U kan met andere woorden staalhard bewijzen dat u het eerst met dat bepaald idee op de proppen kwam. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (het BBIE) registreert bij elke aanvraag nauwgez...

Het i-DEPOT kan in het geval van een conflict dienst doen als een 100 procent betrouwbaar hulpmiddel om te bewijzen dat een bepaald idee, een concept , een ontwerp, een uitvinding, een stukje software of een specifieke werkwijze al bestond op een bepaalde dag. U kan met andere woorden staalhard bewijzen dat u het eerst met dat bepaald idee op de proppen kwam. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (het BBIE) registreert bij elke aanvraag nauwgezet de naam en de datum waarop het i-DEPOT ingediend werd. De inhoud ervan blijft strikt geheim, net als het feit dat u überhaupt een i-DEPOT aangevraagd hebt. Het BBIE legt er de nadruk op dat u er alle belang bij hebt dat u al heel vroeg in het proces een aanvraag indient: bijvoorbeeld in het voortraject van een merk-, model- of octrooiaanvraag. Want langs de andere kant waarschuwt het BBIE meteen ook dat een i-DEPOT géén zelfstandig intellectueel eigendomsrecht creëert. Misschien is de verleiding groot om het bestaan van uw prille ideeën te delen met anderen, maar besef dat de consequenties groot kunnen zijn. Wanneer u bijvoorbeeld tegen anderen de inhoud verklapt van een i-DEPOT, dan riskeert u een later octrooi- of modelrecht te mislopen. Een van de basisvoorwaarden voor het verlenen van een octrooi ter bescherming van een uitvinding, is namelijk dat "de uitvinding nieuw moet zijn, dit wil zeggen nog niet tot de huidige stand van de techniek behoren." Bepaalde vondsten worden niet als uitvindingen beschouwd en zijn daarom niet octrooieerbaar. "Computerprogramma's" horen bijvoorbeeld uitdrukkelijk bij die vondsten die niet in aanmerking komen voor een octrooi. In België kan men niet alleen een Belgische octrooiaanvraag indienen, maar ook een Europese en internationale aanvraag. Met één enkele Europese octrooiaanvraag kan men een bescherming voor een uitvinding bekomen in meer dan 30 Europese landen. Een Europees octrooi geeft een grotere juridische zekerheid, omdat het pas verleend wordt na diepgaande onderzoeken. Octrooiaanvragen moeten voldoen aan een uitgebreide reeks voorwaarden naar inhoud en vorm toe. Aangeraden is dus om steeds een specialist te raadplegen. Een lijst van Belgische octrooigemachtigden vindt u hier:http://mineco.fgov.be/intellectual-property/patents/pdf/Mand.pdf z Kristof Van der Stadt