Op zijn Business Intelligence Summit eind januari stelde Gartner een harde diagnose: het gaat de verkeerde kant op met de toepassing van BI in de bedrijven. De cio's die door het analistenbureau worden ondervraagd, plaatsen BI al jaren systematisch bovenaan hun prioriteitenlijstje. En toch, zo zegt Andreas Bitterer, analist bij Gartner, worden er maar weinig successen geboekt. "Er is een kloof tussen de wensen van de cio's en de realiteit. Dat betekent dat de gedane inspanningen tekortschieten. Een BI-project is iets complex, dat grote inspanningen vereist op diverse niveaus, en toch ontbreekt vaak een programma, een prioriteitenlijstje of agenda. Dat is de kortste weg naar een mislukking. Wij hebben een kleine onverwachte peiling gehouden. Van de zowat 600 deelnemers aan deze BI Summit waren er maar een vijftiental die positief antwoordden op de vraag of hun onderneming een BI-strategie had!"
...

Op zijn Business Intelligence Summit eind januari stelde Gartner een harde diagnose: het gaat de verkeerde kant op met de toepassing van BI in de bedrijven. De cio's die door het analistenbureau worden ondervraagd, plaatsen BI al jaren systematisch bovenaan hun prioriteitenlijstje. En toch, zo zegt Andreas Bitterer, analist bij Gartner, worden er maar weinig successen geboekt. "Er is een kloof tussen de wensen van de cio's en de realiteit. Dat betekent dat de gedane inspanningen tekortschieten. Een BI-project is iets complex, dat grote inspanningen vereist op diverse niveaus, en toch ontbreekt vaak een programma, een prioriteitenlijstje of agenda. Dat is de kortste weg naar een mislukking. Wij hebben een kleine onverwachte peiling gehouden. Van de zowat 600 deelnemers aan deze BI Summit waren er maar een vijftiental die positief antwoordden op de vraag of hun onderneming een BI-strategie had!" Een andere vaststelling: "Er is vaak niemand van de business om het BI-programma te beheren. Het wordt van bovenaf opgelegd, door de it. Het resultaat heeft veel weg van een Sisyphusklus. De business voelt zich niet betrokken of laat zich niet betrekken. It duwt het rotsblok de verkeerde kant op. Soms weet de business ook niet goed wat de it hen kan leveren." Wat moet er dan gebeuren? "Wij pleiten voor de installatie van een BI-stuurcomité of -competentiecentrum waarin de IT eindelijk de behoeften van de business leert begrijpen." De feiten zijn niet nieuw maar er is een malaise gegroeid, een gevoel dat er dringend iets moet veranderen. Waarom, zo vraagt Andreas Bitterer zich af, trekken de ondernemingen geen lessen uit deze vaststelling en deze tekortkomingen? "Er is een grondige mentaliteitswijziging nodig. Sommigen beseffen wel dat het de verkeerde kant uitgaat, maar om het probleem op te lossen koopt men liever technologieën en tools terwijl het geen kwestie is van technologie maar van gebrek aan verantwoordelijkheden, sponsorship, competenties en sturing." Gartner klinkt niet echt optimistisch. Het bureau verwacht dat frustratie en wantrouwen zullen voortduren bij de gebruikers en operationele verantwoordelijken. Die zullen verder investeren in allerlei analyse-, prestatiebeheer- en prognosetools omdat ze geen vertrouwen hebben in het vermogen van de it om de business de informatie te bezorgen die ze nodig heeft om beslissingen te nemen. "Tegen 2012 zullen de operationele entiteiten minstens 40% van het totale BI-budget controleren." Gartner waarschuwt echter: "Al die aankopen, die los van de it-organisatie gebeuren, leiden tot een opeenhoping van applicaties en informatie die de crossfunctionele analyse verlammen, de complexiteit verhogen en de planning en uitvoering van de veranderingen vertragen." Dat de diverse departementen of entiteiten BI-oplossingen en -tools kopen zonder overleg met de it of zonder coherentie is een oud zeer. Er zijn trouwens argumenten genoeg om die houding te rechtvaardigen, in de trant van: wij zijn toch zelf het best geplaatst om onze specifieke behoeften te identificeren en erop te antwoorden? Gartner benadrukt dat het probleem gelegen is in het gebrek aan samenhang, compatibiliteit en integratie. Men komt niet tot een totaalbeeld zolang iedereen in zijn eigen hokje blijft. Wellicht speelt er ook nog een andere factor mee in de zelfverklaarde beslissingsautonomie van de operationele entiteiten. Het mechanisme van de 'stack' dat op gang is gebracht door de vier megavendors (IBM, Microsoft, Oracle en SAP) heeft min of meer vrij spel gegeven aan de onafhankelijke uitgevers en de best of breed op departementaal niveau. Volgens Gartner zijn de megavendors immers vooral geïnteresseerd in globale en geïntegreerde oplossingen op ondernemingsniveau. Hun gesprekspartner is niet langer het departementale niveau. Dit kan in sommige ondernemingen het gevoel versterken dat de business in de steek gelaten wordt. Die zal daarop reageren door op eigen houtje, zonder enig overleg met de it, op zoek te gaan naar BI-oplossingen die ze zelf het meest geschikt vindt. Dat het it-departement de gewenste informatie niet of te laat aan de business doorgeeft(1), of zich niet soepel genoeg aan de vraag aanpast, heeft volgens Bitterer nog een bijkomend gevolg: gebruikers gaan in toenemende mate opteren voor het SaaS-model. "Het lijkt aantrekkelijk om snel en voor niet te veel geld een antwoord op je vraag te krijgen. Maar het is niet meer dan een quick fix, een tijdelijke oplossing die bovendien integratieproblemen dreigt te veroorzaken. Nogmaals, er gaat niets boven een goed uitgewerkt plan en een globale strategie." (1) Voorspelling van Gartner voor de periode 2009-2012 : meer dan 35% van de ondernemingen uit de Top 5000 zal er niet in slagen optimale beslissingen te nemen omtrent belangrijke veranderingen in hun activiteiten of hun markt bij gebrek aan middelen, aangepaste processen of voldoende investeringen in it-infrastructuur en beheertools. Brigitte Doucet