Guy Kindermans
...

Guy KindermansVoor de tweede iteratie van Oracle's Next Generation Datacentre index werden meer dan 950 ict-verantwoordelijken van grote bedrijven (100 miljoen tot meer dan 1 miljard dollar) in 10 regio's (waaronder Benelux) geïnterviewd in november 2011. Ze beantwoorden de vragen met een cijfer van 0 tot 10 (hoger is beter), met 5,58 als gemiddeld cijfer - een stijging ten opzichte van 5,22 voor de eerste iteratie. Concreet betekent dit dat de respondenten met hun datacenter op elk punt vooruitgang hebben geboekt ten opzichte van de eerste iteratie. Dat omvat zowel duurzame operaties, virtualisatie, consolidatie, het gebruik van servers, it-planning, het beheer van upgrades en ict/business alignering. De Benelux-regio behoudt zijn derde plaats in de rangschikking, na Duitsland/Zwitserland en koploper Nordics, met een index van 5,76 (ten opzichte van 5,5 bij de eerste iteratie). Bedrijven die in datacentercapaciteit investeren, doen dit met het oog op consolidatie, of omwille van beperkingen in huidige datacenters, de ouderdom van bestaande faciliteiten of de nood om de groei van de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. Wel wordt die investering steeds vaker gespreid over eigen en externe capaciteit. Uit de cijfers blijkt dat nog slechts 44 % van de respondenten uitsluitend met eigen datacenter(s) werkt (tegen 60 % in de eerste iteratie), tegen andere bedrijven die op zijn minst deels een beroep doen op infrastructuur buitenshuis. Een belangrijke factor hierin speelt het fenomeen van 'big data', dat blijkbaar bedrijven - ook de grootste - heeft verrast. Zowel de groei in meer klassieke transacties (en de nood om die informatie langer te bewaren, zoals in telecombedrijven), als nieuwe grote data-sets scherpen de nood aan meer dataverwerkingsinfrastructuur aan. Denk daarbij aan de groei in e-commerce, sociale netwerkinformatie, apps en dies meer, inclusief extreme pieken in het dataverkeer. Zo werden op kerstdag 2011 ca. 6,8 miljoen iOS/Android-toestellen geactiveerd, evenals een 250 miljoen apps gedownload. En op korte termijn komt daar allicht ook nog de datazondvloed uit het 'internet der dingen' bij. De nood aan uitbreiding van de verwerkingscapaciteit en Big Data in het bijzonder maakt dat "ict nu weer als discussiepunt op de tafel van de raad van beheer ligt," aldus Luc Opdebeeck, Oracle sr vp hardware strategy emea. Zeker naarmate bedrijven voor hun dagelijkse operaties meer afhankelijk worden van het in schier reële tijd verwerken van grote datamassa's, met het oog op een maximalisatie van het rendement. Naast de blijvende belangstelling voor eigen datacenters, zal zich dat vertalen in meer externe capaciteit - een markt waar ook Oracle zelf op actief is. Daarnaast biedt Oracle ook systemen aan - zoals de Exadata-systemen en Big Data appliance. De markt voor externe 'big data'-capaciteit is dan ook in een stroomversnelling, met onlangs nog de aankondiging van Amazon inzake zijn 'DynamoDB as a service'. Ooit ontwikkeld door Amazon als een uiterst performante en schaalbare 'NoSQL'-database, bleek de operationele complexiteit van zo'n databaseysteem toch te groot voor belangstellenden. Alternatieven als SiimpleDB bleken dan weer teveel beperkingen te hebben, onder meer wat voorspelbare performantie bij grote datasets betrof. Vandaar de oplossing door DynamoDB als een dienst aan te bieden, met een 'provisioned throughput'-aanpak, zodat toepassingen steeds over de nodige resources beschikken. Naast meer oog voor externe capaciteit, wijst de tweede iteratie van de index ook op meer aandacht voor de duurzame kenmerken van een datacenter. De prijskaartjes van stroomverbruik, koeling en dies meer stijgen zozeer dat pure lippendienst aan duurzaamheid niet meer wordt gedoogd. Vandaag hebben iets meer dan de helft (52 %) van de respondenten een vorm van duurzaamheidsplan opgesteld, met slechts 6,4 procent zonder een duurzaamheidsaanpak. Circa een kwart van de ict-verantwoordelijken krijgen nu de energierekening onder ogen, tegen slechts 16 procent tijdens de eerste iteratie. Als oplossingen voor het energiegebruik wordt gekeken naar 'free air cooling' (gebruik maken van de koelere buitenlucht, 45 % van de respondenten) en het gebruik van gelijkstroom in het datacenter (33 %). Ook wordt meer aandacht besteed aan het consolideren van activiteiten op minder servers, zodat onbenutte servers kunnen worden uitgeschakeld. Een 'index' is uiteindelijk niet meer dan een snapshot, maar duidelijk is wel dat de evolutie van datacenters nog stevig in stroomversnellingen zit.