Extreem grote datasets - vaak met niet gestructureerde data - groeien vandaag snel in aantal en omvang. Zozeer zelfs, dat de klassieke sterkhouders van de voorbije decennia - de relationele database systemen -reële concurrentie ondervinden van databeheersystemen, waarvan de motor ('engine') de data op een andere wijze aanpakt (zij het gewoonlijk wel met de mogelijkheid de data te raadplegen met behulp van sql).
...

Extreem grote datasets - vaak met niet gestructureerde data - groeien vandaag snel in aantal en omvang. Zozeer zelfs, dat de klassieke sterkhouders van de voorbije decennia - de relationele database systemen -reële concurrentie ondervinden van databeheersystemen, waarvan de motor ('engine') de data op een andere wijze aanpakt (zij het gewoonlijk wel met de mogelijkheid de data te raadplegen met behulp van sql). Het Caché-databasesysteem van Intersystems liep van bij zijn aanvang al vooruit op deze trend, en steunt op een multidimensionele data array structuur. De implementatie ervan garandeert zowel een compacte opslag van de data als een snelle toegang, ongeacht de omvang van de dataset. Een demonstratie van dat alles bood het Duitse Business Technology Consulting AG (BTC) op de 'e-World energy & water' beurs in het Duitse Essen. Dit bedrijf - ontstaan uit het samengaan van drie ict-ondernemingen, met activiteiten doorheen de hele wereld - bouwde op basis van Caché een oplossing voor het capteren van data in 'smart meters' bij de afnemers van nutsvoorzieningen en het doorsturen van die data naar de back-office systemen voor verdere afhandeling. Het systeem werd ondertussen al tweemaal in productie genomen, en voorts lopen een rist 'pilootprojecten' (onder meer in Turkije - niet in België, want als volle dochteronderneming van het Duitse 'concurrerende' EWE mocht het bedrijf van Eandis niet aan de offerte voor het proefproject deelnemen, klinkt het). De oplossing kan voorts worden geïmplementeerd met behulp van verschillende merken van meters en achterliggende back-office systemen. In zo'n project ziet BTC zichzelf als de 'data drehscheibe', de data-draaischijf, waarop de leverancier zijn processen kan enten. De keuze viel op Intersystems Caché omdat geen ander systeem twee miljoen meters aankon, klinkt het bij BTC. Klassieke systemen, als Oracle, kunnen het wel, maar met begrenzingen. Voorts biedt de omgeving ook voldoende mogelijkheden inzake security en het naleven van de lokale wetten (zoals het verbod op het unilateraal stoppen van leveringen) - een aspect waar de wortels van Caché in het vroegere MUMPS, ontwikkeld voor de medische wereld, niet vreemd aan is. Momenteel bouwt Intersystems een 'competence center' rond deze snel groeiende markt op. Zelf is Herman Roelandts, general manager Benelux, niet verbaasd over dit succesverhaal, want big data zit zowat in het dna van Caché. Zo wordt Caché ook "als basis gebruikt voor de grote database bij de federale politie. Acht jaar geleden is men ermee beginnen werken, en vandaag draaien daar al een 15-tal toepassingen op Caché. Big data komt zonder moeite naar ons toe, zonder nood aan nieuwe technologie, klaar avant la lettre," klinkt het erg zelfzeker. Het bedrijf zelf is evengoed wat eigenzinnig, nu meer dan 30 jaar geleden opgericht, maar nog steeds in privébezit, met een oprichter als ceo aan het hoofd. Bovendien kennen de landelijke vestigingen een vrij grote autonomie inzake eigen initiatieven, onder meer wat de keuze van de marktsegmenten en partners betreft - ook in België. Eventuele succesverhalen, worden dan wel makkelijk in andere landen overgenomen, zoals het gebruik van de Belgische iKnow (indexering)technologie om ongestructureerde data te ontsluiten. Afkomstig uit België vindt deze technologie nu toepassingen in onder meer gebieden als 'life sciences' en farmaceutisch onderzoek. Voorbeelden van sterke markten in de Benelux contreien zijn de gezondheidszorg, maar ook het bibliotheekwezen. "Puur op technologie halen we het wel", aldus Roelandts, "maar de grote ict-bedrijven hebben natuurlijk meer naambekendheid. Daarom werken we via partners en hun business solutions, zodat we door de business gebruikers in de bedrijven worden aanvaard. Zo zullen we de energievoorzieningsmarkt in de Benelux aanpakken via consultants en 2 à 3 partners. Onderhandelingen zijn aan de gang en het is best doenbaar om hen over te halen gebruik te maken van Intersystems technologie, als dat al niet het geval is." Vervolgens gaat men zorgvuldig de projecten en klanten eruit pikken, waarbij niet noodzakelijk op de grootste klanten zal worden gemikt. Intersystems heeft immers ook een stevige voet in de markt voor kleine en middelgrote bedrijven. Guy Kindermans