In een van de verste uithoeken van België - in Mol - is het VITO gevestigd: een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van clean tech en duurzame ontwikkeling. Het terrein is gigantisch, en u raakt er niet zomaar binnen: daar zitten de buren van het Belgisch nucleair onderzoekscentrum (SCK-CEN) voor iets tussen. 'De transitie versnellen naar een duurzame wereld', luidt de baseline van VITO. Hun onderzoeksdomeinen vallen uiteen in een vijftal thema's: duurzame energie, gezondheid, materialenbeheer, chemie en landgebruik. Het is in het gebouw van landgebruik dat we aankloppen bij Steven Krekels, de unit manager van remote sensing.
...